MITÄ POLIITIKOT JA PUOLUEET AJATTELEVAT HUUMEISTA

2016
  
"(...) Kansanedustaja ja lääkäri Päivi Räsänen (kd.) kirjoittaa blogissaan lääkekannabiksen lupien myöntämisestä. Hän toteaa puolueensa nuorisojärjestön piiristä heitetyn ehdotuksen lääkekannabiksen lupakäytännön laajentamisesta.
– Lääkekannabiksen luvissa tai suosituksissa on ennen muuta kyse lääkehuollosta, ei huumepolitiikasta. Huumaavia lääkkeitä tarvitaan, mutta niidenkin lupiin ja käyttöön pätevät samat tieteelliset kriteerit kuin muuhun lääkehoitoon, Päivi Räsänen torjuu.
Hänen mukaansa lääkkeiden lupien myöntäminen on viranomaistoimintaa.
– Lääkkeiden lupiin tai hoitosuosituksiin ei poliittisilla nuorisojärjestöillä tai puolueilla ole kompetenssia eikä niihin kannata poliittisesti sekaantua, Räsänen kirjoittaa.
Hänen mukaansa "THL:n asiantuntija-arvion mukaan toistaiseksi ei ole löytynyt yhtään lääketieteellistä käyttötarkoitusta, johon ei olisi lääkekannabista käyttökelpoisempia lääkkeitä".
– Yksittäisissä tapauksissa lääkekannabis on kuitenkin katsottu hyödylliseksi, ja niihin Fimea on erityislupia myöntänytkin. Päätöstä lupakäytännön mahdollisesta laajentamisesta ei pidä tehdä poliittisissa kokouksissa, vaan asiantuntijoiden arvioihin ja tieteellisiin tutkimuksiin perustuvina viranomaispäätöksinä.

Päivi Räsäsen mukaan "valitettavasti lääkekannabiskeskustelua on useissa maissa käytetty huumepolitiikan keppihevosena, keinona avata portti kannabiksen käytön ja myynnin yleiselle vapautukselle. En usko, että tämä olisi kd-nuorten tavoitteena".UUSI VASEMMISTOJOHTAJA LI ANDERSSON?!


Uusi puoluepomo johtaa kannabikseen myötämielisesti suhtautuvien vasemmistolaisten kaartia. Tavoitteena "uudet vallankumoukset" ja "huumetuotantovälineiden uusjako" vai kuinka?
---


"Vasemmistonuoret: Kannabiksen käyttö pois rikoslaista"

KU

"Vasemmistonuoret esittää kaikkien päihteiden käytön ja pienten määrien hallussapidon pitämistä laittomana mutta rangaistusten poistamisesta.
Järjestö on tehnyt asiasta aloitteen vasemmistoliiton puoluekokoukseen, joka pidetään Oulussa perjantaista sunnuntaihin.

Kannabiksen kohdalla esitetään dekriminalisointia eli käytön ja hallussapidon poistamista rikoslaista kokonaan. Aloitetta perustellaan sillä, että päihteiden käytön rangaistavuuden poistaminen siirtäisi käyttäjät kriminaalipolitiikasta sosiaali- ja terveyspolitiikan piiriin.
Vasemmistonuoret on tehnyt puoluekokoukselle neljä aloitetta sekä allekirjoittanut kymmenen aloitetta, jotka on valmisteltu puolueen järjestölliseen uudistamiseen tähtäävässä Vamos-verkostossa.

Muissa aloitteissa esitetään, että puolue vaatii kansanäänestystä Suomen eurojäsenyydestä sekä ottaa kielteisen kannan seksin oston kriminalisointiin. Yksi aloite koskee sukupuolen ja kehon itsemääräämisoikeutta ja vaatii muun muassa kolmannen sukupuolen käyttöönottoa virallisissa asiakirjoissa.

Vamos-verkoston aloitteissa vaaditaan muun muassa puoluekokouskauden lyhentämistä kahteen vuoteen ja luottamustehtävien kausien määrän rajaamista puolueessa.

Perustuloa ja feminismiä

Lisäksi nuoret puoluekokousedustajat ovat valmistelleet kokouksessa hyväksyttävään tavoiteohjelmaan esimerkiksi perustuloa, feminismiä ja valtion omistajapolitiikkaa koskevia muutosesityksiä.

– Käsittelimme tavoiteohjelman kokonaisuudessaan hallituksen kokouksessa ja teimme muutosehdotuksia niin, että se olisi linjassa järjestömme kantojen kanssa. Puoluekokoukseen liittyen keskustelimme lähinnä siitä, miten voimme tukea jäsentemme vaikutusmahdollisuuksia puoluekokouksessa ja edistää omia tavoitteitamme siellä, kertoo puheenjohtaja Anni 

Ahlakorpi.

Harvinaista herkkua

Vasemmistoliiton puoluekokousedustajista nuoria eli enintään kolmekymppisiä on kymmenen prosenttia. Kaikkiaan puoluekokousedustajia on 300.
Ahlakorpi edustaa Vasemmistonuoria puoluekokouksessa nyt toista kertaa.
– Puoluekokous on tärkeä paikka käydä poliittista keskustelua ja tehdä yhteisiä linjavetoja ja päätöksiä. Kun se meillä vasemmistossa vielä on niin harvinaista herkkua, siitä on syytä ottaa kaikki mahdollinen irti! hän sanoo.

Vasemmistonuoret tukee Vasemmistoliiton puheenjohtajaksi kansanedustaja Li Anderssonia, varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Hanna Sarkkista sekä puoluesihteeriksi tiedottaja Niko Peltokangasta. Anderssonin valinta varmistui jo, kun muut ehdokkaat vetäytyivät jäsenäänestyksen selvien lukujen jälkeen.


Vasemmistonuoret keskittää puoluekokousviestintänsä kokouksen aikana Twitteriin. Kokouksesta raportoi @puoluekokous-tili ja yleisenä aihetunnisteena käytössä on #vaskokous."


Kansan Uutiset***


2015


  
"Ilta-Sanomien vaalikoneessa on eduskuntavaaliehdokkaille annettu kantaa otettavaksi 30 väitettä. Numerossa 22 pitää ottaa kantaa väittämään, että"Kannabis (marihuana) pitää vapauttaa Suomessa. (Kannabiksen kasvatus, hallussapito ja käyttö on nyt kielletty rikoslaissa.)".
Ehdokkaat ovat voineet vastata skaalalla Täysin eri mieltä-Täysin samaa mieltä ja halutessaan perustella kantansa.
Eräät vasemmistopuolueiden ja vihreidenkin tunnetut nimet suhtautuvat vastaustensa perusteella asiaan myönteisesti tai ymmärtävästi.
Ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) on vastannut kannabiksen vapauttamiseen "en osaa sanoa":
– Ajan myötä jouduttaneen tunnustamaan, ettei mietojen huumeiden kieltolaki ole toimiva, Tuomioja on kirjoittanut perusteluihin.
Sdp:n puheenjohtaja valtiovarainministeri Antti Rinne on vastannut olevansa "täysin eri mieltä". Perusteluihin Rinne on lisännyt, että "lääkeainekäyttö on hyväksyttävää".
Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö on vastannut kannabiskysymykseen "en osaa sanoa".
Pirkanmaan vihreiden Satu Hassi toteaa, että "kysymyksessä on kytketty liikaa asioita yhteen. Poistaisin käytön rangaistavuuden, samoin pienten määrien hallussapidon. Myynnin säilyttäisin rangaistavana."
Vihreiden varapuheenjohtaja Touko Aalto toteaa, että "kannabiksen käytöstä ja hallussapidosta omaan käyttöön ei tulisi rangaista, mutta en kannata kannabiksen vapauttamista".
Vasemmistoliiton Li Andersson kirjoittaa kannattavansa kannabiksen dekriminalisointia.
– Kannabiksen käytön rajoittaminen rikosoikeudellisin keinoin aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ratkaisuja. Rangaistuksesta seurannut rikosrekisterimerkintä voi esimerkiksi johtaa opiskelu- tai työpaikan menettämiseen, Li Andersson kirjoittaa vaalikoneelle.
Helsinkiläinen kansanedustaja Silvia Modig (vas.) on kannabiksen vapauttamisesta osittain samaa mieltä.
– En kannata kannabiksen myynnin laillistamista mutta rangaistusten poistamista kannabiksen kohdalla, Modig toteaa vaalikoneelle.
Tamperelainen vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula toteaa, että "kannabiksen käyttö ja pienten määrien säilytys on dekriminalisoitava. Se on eri asia kuin 'kannabiksen vapauttaminen'."

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki on IS:n vaalikoneen mukaan vastannut jokaiseen esitettyyn väitteeseen "en osaa sanoa" tai jättänyt vastaamatta."Verkkouutiset

---

KOMMENTTI: Mielenkiintoista, että kannabikseen suhtautuvat vapaamielisesti (Arhinmäkeä lukuunottamatta) erityisesti kellokkaat vasemmistolaiset poliitikot. Onko tästä pääteltävä se, että mitä enemmän punapuolueita äänestää, sitä varmempaa on pilven laillistaminen? Ja onko kannabis vasemmistopuolueille sitä mitä oli ennen "leipä ja sirkushuvit" poliittisissa hallitsemisessa?


"Ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) on vastannut kannabiksen vapauttamiseen "en osaa sanoa":
– Ajan myötä jouduttaneen tunnustamaan, ettei mietojen huumeiden kieltolaki ole toimiva, Tuomioja on kirjoittanut perusteluihin."

Kieltolaki? No, jopas oli arvoväritteinen lausahdus. Juuri "kieltolaista" vapauttamisesta puhuvat kannabispiirit tavan takaa puhuvat. Sehän on heille oikea mantra.
***
20.3.2015

VIHREÄT MUUTTIVAT VAALIEN ALLA HUUMEPOLITIIKKAAViime vuonna Jämsän puoluekokouksessa vihreät asemoivat huumelinjansa näin:


"huumausainepolitiikan painopiste siirretään rangaistuksista haittojen vähentämiseen" sekä "kannabiksen käytön ja omaan käyttöön tapahtuvan hallussapidon sekä kasvatuksen rikosoikeudellisesta rangaistavuudesta on luovuttava".Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajan Outi Alanko-Kahiluodon mukaan asia nousi äänestykseen Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton Vinon aloitteesta.
Alanko-Kahiluodon mukaan asiasta ei käyty keskustelua, vaan ainoastaan äänestettiin.
"En muista millä äänillä tulos tuli, mutta yli puolet aloitetta kannatti."
Vihreiden mielestä monet päihdepolitiikan asiantuntijat ovat viime aikoina esittäneet, ettei laittomien päihteiden käytöstä ja hallussapidosta omaan käyttöön tulisi rangaista.

Lähde:

HS POLITIIKKA 
Uutislinkki


***


Vihreiden nykyinen  ohjelma on astunut askeleen taakse, jos se Jämsässä harppasi kaksi askelta eteenpäin. Ohjelmasta käy edelleen hyvin ilmi Vihreiden kannabismyönteisyys, mutta päinvastoin kuin Jämsässä päätettiin esitetään Vihreiden päihdepoliittisessa ohjelmassa nyt:


"Vihreän liiton mielestä ei ole perusteita laillistaa yhtäkään nykyisin kielletyistä huumeista, koska huumeiden käyttökulttuurit eivät ole Suomessa levinneet niin laajalle, että kieltojen haittavaikutukset ylittäisivät niistä saadut hyödyt. Tilanne voi kuitenkin muuttua, jos esimerkiksi muu Eurooppa valitsee toisen tien."


Lainauksen lähde


Perääntyminen ei ollut  ehkä helppo, mutta kun puolueen kannatus on ollut viime aikoina laskusuunnassa ja puolue on saanut muutenkin osakseen ääriliberaalin ja kannabismyönteisen porukan maineen, on ainakin - näin vaalien edellä yritettävä vetää kaikki mahdolliset pinnat kotiin. Jos kannabismyönteisyys saa osakseen suurempaa nostetta muissa puolueissa, Vihreät todennäköisesti kääntävät taas kelkkansa ja  palaavat ajamaan kannabisharrastajien asiaa suurella sydämellä.

Tästä huolimatta on oikein pitää esillä myös se tosiasia, että puolueessa on todistettavasti ollut vähintään yksi huippupoliitikko, Pekka Haavisto, joka on uskaltanut olla selkä suorana kannabiskriittinen.
***

2014

OOPIUMIA KANSALLE! Yhteiskuntaeliitti ja huumeet


Yhteiskuntafilosofi ja taloustieteilijä Karl Marx (1818 - 1888) oli ns, oopiumisotien aikalainen. Näissä sodissa oli kysymys mm. kiinalaisten tuskastumisesta Englannista kuljetettavan oopiumin aiheuttamaan massariippuvuuteen. Omassa mielessään Marx väänsi asian niin, että myös uskonto merkitsee  oopiumia kansalle. Uskonto estää alistettuja taistelemasta oikeuksiensa puolesta. Uskonto on väärä vastaus kansan vieraantumiseen ja puutteellisiin elämänolosuhteisiin. Nykyään on uskontoa suositumpaa etsiä lohtua ja pakoa todellisuudesta kemiallisen lohduttautumisen kautta alkoholin, pillereiden ja huumeiden nauttimisella. Päihteet ja pillerit tarjoavat hetkellisen lievityksen ikävystymiseen, pahoinvointiin ja tuskaan mutta eivät muuta kivun aiheuttajaa. Huumantuminen tuottaa myös epätodellisia käsityksiä, kuvitelmia miten päihteet ja erityisesti huumausaineet antavat ihmiselle  paremman olon ja tulevaisuuden. Kun yhteiskunnassa esiintyy paljon pahaa oloa ja ahdistusta, turvattomuutta ja tarkoituksettomuutta herättäviä asioita, etsitään massoittain lohdutusta päihteistä. Addiktioista tulee tarve numero yksi. Sen tyydyttämiseksi uhrataan kaikki muu. Huumeaddiktion kohdalla lakia ollaan valmiita rikkomaan lähes miten vain. Syntyy rikollisuuden vyyhti, jonka yhteiskunnan eliitti, rikkaat ja hyvinvoivat ihmiset, vaikutusvaltaiset virkamiehet ja poliitikkojen kärki, ratkaisevat helpottamalla addiktoivan aineen saatavuutta laillista tietä. Eliitti ei,  ns, selkä seinää vasten, paranna ratkaisevalla tavalla yhteiskunnassa pahaa oloa tuottavia elämänolosuhteita, koska tämä vähentäisi heidän varallisuuttaan ja mahdollisuuttaan jatkaa heille tuottoisia toimiaan.

Ennen yhteiskunnassa tapahtuvia julkisia huumelinjauksia eri asiantuntijat, virkamiehet ja johtavat poliitikot käyvät keskustelua keskenään ja sopivat asioista ennen kuin hyväksytty agenda esitetään yleisölle, ja usein esittäminen kuuluu jo siihen vaiheeseen, ettei yhteiskunnassa ole enää mahdollista käydä varsinaista päätöskeskustelua. Valtaeliitin linjauksia toteuttavat puolueiden luottohenkilöt, luotettavat virkamiehet ja luottotoimittajat. Tämä on tulkintani mukaan nähty jo kertaalleen Subutexin markkinoinnin aikoihin v. 1997 ja tilanne ilmeisesti toistuu taas v. 2014 suuressa "kannabissavotassa". MISTÄ JA MITEN SUBUTEX TUPSAHTI KESKELLEMME?


Subutexin  vaikuttava aine on buprenorfiini. Alun alkaen sitä on käytetty kipulääkkeenä. Myöhemmin aineen keksittiin soveltuvan opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoitoon. Suomessa buprenorfiinia sisältäviä lääkkeitä ovat Subutex ja Temgesic. Molemmat on tarkoitus nauttia vieroitustarkoituksessa kielen alla liuotettuina. Huumeeksi sen väitetään muuttuvan silloin, kun sitä käytetään suonensisäisesti.  Tärkeämpää kuin käyttötapa on kuitenkin ensisijainen käyttöyhteys.

Suomeen Subutexin ja Temgesicin toi lääkäri Pentti Karvonen v. 1985. Hän kirjoitti lääkkeitä heroiiniriippuvaisten korvaushoitoon mutta lopetti tällaisen hoidon antamisen väliaikaisesti, kun hänen lääkärikollegansa menetti reseptinkirjoitusoikeutensa korvaushoitojen takia. Karvonen jatkoi toimintaa vuonna 1993. Vuonna 1996 lääkärikeskus, jossa Karvonen työskenteli, epäsi korvaushoidon antamisen. Kiellon takia Karvonen perusti oman korvaushoitoklinikan, Benemix-klinikan. Karvosella oli parhaimmillaan noin pari sataa narkomaania avohoidossa. Karvonen uskoi, että buprenorfiinilääkitys oli välttämätön heroiinikoukussa kamppaileville ihmisille. Menetettyään vuonna 1997 oikeudet kirjoittaa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä Karvonen toi buprenorfiinilääkkeitä laittomasti ulkomailta maahamme. Saman vuoden heinäkuussa Karvonen jäi tullissa kiinni tuotuaan Thaimaasta 16 000 Temgesic-tablettia. Tällöin Karvoselta vietiin lääkärinoikeudet.

Karvonen menetteli laittomasti, mutta mm. hänen innostuksensa Subutexista sai vastakaikua maamme johdossa. Ensimmäiset säännökset Subutex-hoidosta nuijittiin lävitse Suomessa v. 1997. Subutexin puolesta puhui se, että korvaushoidon katsottiin vähentävän rikoksia, kun narkomaani voi hankkia huumeensa katukaupan sijasta päihdehuollon palvelupisteestä. Korvaushoito tulee tietysti myös rahallisesti paljon halvemmaksi kuin vuosia kestävä päihteetön kuntoutus.

Subutex tuli meille pääministeri Paavo Lipposen hallituskauden ja SDP-vetoisen hallituksen aikana, mutta pääministerin sijaisena toimi Subutexin "virallistamisen" aikana nykyinen Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö. Sosiaali- ja terveysministerinä toimi Sinikka Mönkäre (SDP). Toinen sosiaali- ja terveysministeri oli Terttu Huttu-Juntunen (Vas). Arja Alho ja Jouko Skinnari (molemmat SDP) toimivat puolestaan ministereinä sosiaali- ja terveysministeriössä. Nämä poliitikot ja epäilemättä myös monet muut tässä erikseen mainitsemattomat poliitikot, virkamiehet ja johtavat terveydenhoidon ja päihdetyön asiantuntijat ovat viimesijaisessa vastuussa Subutexin laillistamisesta narkomaanien käyttöön korvauslääketarkoituksessa.OHJATTUA "KESKUSTELUA" SUBUTEXIN TIIMOILTA


Vuoden 1997  Ylen ajankohtaisohjelmassa kerrotaan Subutexista ja korvaushoidosta myönteiseen sävyyn ja idealisoidaan korvaushoidon mahdollisuuksia lopettaa rikokset ja elämä narkomaanina.


On vaikea uskoa, että Ylen toimitus olisi keksinyt ohjelman aiheen pelkästään Pentti Karvosen toiminnan pohjalta. Sen sijaan on perustetta vähintään epäillä, että kun poliittisen eliitin ja eräiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden   valinnat olivat tehty määrätyllä tavalla, nähtiin tärkeäksi tuoda linjaus yleisön tietoisuuteen hyväksyttäväksi. Vai olisiko sittenkin kysymys yhteensattumasta? Lukija tehköön johtopäätöksensä itse.

Subutexin tultua osaksi narkomaanien hoitoa eri tiedotusvälineissä on vuosien varrella käsitelty aihetta "lääkkeelle" myönteisellä tavalla. Kritiikkiä on aiheuttanut etupäässä se, ettei Subutexia ole saatu riittäväksi katsotussa laajuudessa suuremman narkomaanijoukon käytettäväksi.

Huumehoitoa linjattiin mm. v. 1999  lääkärikuntavetoisesti ja aivan ilmeisesti virkakoneistossa ylhäältä päin ohjautuen pitäytymään "tieteellisesti päteväksi havaittuun" eli "näyttöön pohjautuvaan" huumehoitoon. Lääkkeetön yhteisöhoito punnittiin puolestaan kalliiksi ja tehottomaksi mutta lääkkeellinen - erityisesti korvaushoitolääkkeitä koskien - tehokkaaksi ns. haittoja minimoitaessa, siis erityisesti vaikeita huumeongelmia ratkottaessa."SUBUN" MYÖHEMMÄT SEIKKAILUT HOITOKENTÄLLÄ


Subutexia haluttiin saada enemmän ja nopeammin kentälle, mutta Subutexin hakeminen ulkomailta kriminalisoitiin. Suomen huumejonot pitenivät. Ajankohtainen kakkonen tivasi vuonna 2002, kenellä on vastuu "hoitamatta jääneistä narkomaaneista". Päihdelääketieteen professori Mikko Salaspuro muistutti korvaushoidon tärkeydestä. Korvaushoitojärjestelmän kehittely vaatii toki suuria summia rahaa, mutta siitä seuraavat säästöt ovat suurempia.

”Se tuo noin viisinkertaisen säästön muilla alueilla vähentyneenä rikollisuutena, vähentyneinä muina sairaudenhoitokuluina”, Salaspuro muistutti ohjelmassa

Vuonna 2009 Silminnäkijä vieraili eri kotimaisille huumeklinikoille ja kartoitti, millaista hoitoa missäkin sai. Hoitopaikkoja oli lisätty, mutta hoitoon pääsyä hankaloittivat byrokratia ja jonotus. Laiton reseptiturismi Viroon kukoisti. Ennen kuin lääkkeiden hakeminen Virosta kiellettiin Schengen-sopimuksen myötä, virolaisella klinikalla narkomaaneja konsultoi  Pentti Karvonen.

Edettäessä v. 2014 suuntaan eli omaan huumeaikaamme Subutexista on tullut melkein huomaamatta opiaattiriippuvaisten tärkein hoitomuoto Suomessa. Viime vuonna buprenorfiini-korvauslääkehoitoa kerrotaan saaneen arviolta 460 heroinistia. Korvauslääke ei ole ratkaissut narkomanian perusongelmaa ja haittojenkin minimoiminen kangertelee. Helsingissä narkomaanien katkaisuhoitoasemille hakeutuu jatkuvasti korvaushoitopotilaita oheiskäytön vuoksi. He käyttävät Subutexin ohessa varsinaisia huumeita. Oheiskäyttäjät ovat uusi asiakasryhmä ja hoitohenkilökunta ihmettelee nyt, mihin heidät oikein lähetettäisiin katkolta.

Teoria ja käytäntö eivät ole kohdanneet v. 1997 murroksen ihmelääkettä narkomanian hoidossa käytettäessä. Periaatteessa buprenorfiinihoito on tarkasti säädeltyä eikä lääkehoidossa käytettyjen tablettien uskota ohjautuvan laittomille markkinoille. Kuitenkin ainetta liikkuu laajasti myös katukäytössä. Karvonen suorastaan ylisti aikoinaan miten Subu on turvallista käyttää. Jos sitä ottaa liikaa, hukkaa vain rahansa. Valvotussa korvauslääkehoidossa Subutex  nautitaan tablettina, mutta katukäytössä sitä käytetään suonensisäisesti. Tällöin sen vaikutus on selvästi voimakkaampi. Ei kai Subutexia kukaan muuten ostaisi pimeiltä markkinoilta?

”Subua pidetään halpana, hyvänä keinona vähentää rikollisuutta, mutta piilorikollisuudesta ei puhuta. Diileri odottaa rauhassa, että käyttäjä palaa hoidosta, sillä hän tietää, että moni jatkaa Subun ohella muiden aineiden käyttöä”, sosiaalineuvos Mauri Poikeljärvi on todennut. Poikeljärvi on Liljendalissa sijaitsevan Syväpuro-yhteisön perustaja ja johtaja. Hänellä on yhteyksiä useissa EU-maissa toteutettavaan lääkkeettömään kuntoutukseen, Dianova-hoitoon.

Australiassa ja Tanskassa tehdyissä tutkimuksissa on selvitetty, että suuri osa buprenorfiinihoidossa olevista heroinisteista jatkaa heroiinin käyttöä vaikka käyttääkin pienempiä annoksia kuin ennen. Jokin aika sitten julkisuudessa kummasteltiin Subutex-hoidossa olevien naisten raskauksia. Suomessa on syntynyt kymmeniä "Subutex-vauvoja", joista osa on saanut alkunsa ehkä vain siksi, että lapsen äiti on halunnut edetä nopeammin korvaushoitojonossa. Ruot­sis­sa lää­ke pois­tuu mark­ki­noil­ta, kos­ka sen vää­rin­käyt­tö on li­sään­ty­nyt. Suo­mes­sa Su­bu­te­xil­la hoi­de­taan leh­den mu­kaan "pää­asias­sa ras­kaa­na ole­via." Lää­ke­yh­tiö Rec­kitt Benc­ki­ser ei aio ve­tää opiaat­ti­riip­pu­vais­ten kor­vaus­hoi­toon käy­tet­tä­vää Su­bu­te­xia mark­ki­noil­ta Suo­mes­sa, ker­toi sanomalehti Ka­le­va v. 2012. 

Subutex ei ole hoitanut narkomaniaa vaan lisännyt huumemaailmaan yhden uuden käyttöluvun. ”Vieroittautuuko narkomaani Subusta viiden, kymmenen vai viidentoista vuoden kuluttua? Vai onko hän koukussa loppuikänsä valtion ilmaiseen annokseen?” Poikeljärvi kysyy ja vaatii tutkimusta siitä, kuinka moni narkomaani on todella lopettanut huumeiden käytön korvaushoidon avulla. On arvioitu, että vain noin viidennes opiaattikorvaushoitoon osallistuvista pääsee kokonaan eroon buprenorfiinista.

Onko edes moraalisesti oikein tuomita vankeustuomioihin huumerikollisia mutta samanaikaisesti tuoda maahan, välittää ja myydä itse, vieläpä suurella volyymilla ja uusimiseen jatkuvasti "syyllistyen", huumausainetta tai siihen selvästi rinnastettavaa huumelääkettä narkomaanien huumehimon tyydyttämiseksi? Eivätkö huumerikolliset toimi johdonmukaisesti suhteessa tapoihinsa mutta valtio epäjohdonmukaisesti? Onko epäjohdonmukaisesti toimiva valtio enää mikään laillinen oikeusvaltio? Mikä yleinen oikeus yhteiskunnalla on vaatia esim. eräitä prosenttimoottoripyöräkerhoja olemaan kuuliaisia laille, jos valtio ei itse ole, tai jos valtio vähintään poukkoilee lakiensa kanssa ja myöntää itselleen niitä vapauksia, joita muilta kieltää? Jos valtio ei kunnioita edes omia lakejaan ja elämän terveitä periaatteita, elämää ja hyvinvointia edistäviä arvoja ja normeja, miten sillä on mitään syvällistä perustetta puuttua marginaaliryhmien tapaan luoda omat lait, arvot ja normit ja pitää ne keskuudessaan voimassa? Mitä mieltä on ollut siinä, että yhteiskunta on toistuvasti koettanut muovata jostain moottoripyöräkerhosta rikollisjärjestön mutta kannabiksen asiamiesten järjestölle se antaa rekisteröidyn yhdistyksen statuksen?MYLLYTYS KANNABIKSEN DEKRIMINALISOIMISEKSI


Vielä 2000-luvun alkupuolella asenteet pysyivät eräistä repäisevistä ja sensaationhakuisista kannabismyönteisistä puheenvuoroista huolimatta yleisesti torjuvina kannabista kohtaan. Näin KRP:n apulaispäällikkö  Robin Lardot suhtautui kannabiksen laillistamiseen Suomen Kuvalehden haastattelussa:

- "Miedot huumeet laillistettiin Englannissa vastikään. Pitäisikö Suomen seurata esimerkkiä?"

- "Missään nimessä ei tulisi, vaikka asia ei ole kovin yksinkertainen. Joissakin maissa, kuten Englanissa tai Hollannissa, on haluttu keskittää viranomaisten resurssit vahvojen huumeiden kurissapitämiseen. Tämä on kuitenkin huono tie ja tulee kyseeseen korkeintaan vasta silloin kun perustaistelu huumeita vastaan on kaikilla rintamilla jo menetetty. Meillä on sellainen käsitys, että hasiksen käyttäjien joukosta löytyvät ne, jotka muutaman vuoden kuluttua siirtyvät koviin huumeisiin. Siksi kaikkeen huumausainerikollisuuteen täytyy puuttua. Nollatoleranssi ehkäisee huumerikollisuuden kasvualustan." 

Puhuttiin "nollatoleranssista" ja vasta viimeisestä mahdollisesta keinosta hävityn taistelun edessä. Tiedostettiin hasisksen  ja  yleensä kannabistuotteiden käytön riskit myös kovia huumeita ajatellen. Samanaikaisesti kannabiksen käyttö ja kotikasvatus lisääntyivät. Myöhemmin suuntaus on jatkunut samana, ja erityisesti kannabiksen tehtailu omassa "puutarhassa" tai tilkulla metsän kärkössä on levinnyt. Toisaalta Suomeen on salakuljetettu myös runsaasti hasista. Osa tuojista on epäilemättä päässyt kuin "koira veräjästä" työstään, mutta toisille avautuivat kivitalon portit.  Kyllästysainetynnyreihin kätkettyä hasista salakuljetettiin liki 900 kiloa viidessä erässä Alankomaista Suomeen vuosien 2011 - 2012 aikana. Kannabiksen käyttäjistä kehittyi kovaääninen ja vaativa huumeongelmaisten ihmisten, nykyään erityisesti nuorten, sopeutumattomien miesten painostusryhmä yhteiskuntaan. Keskeisessä äänitorven roolissa on ymmärtääkseni toiminut Suomen Kannabisyhdistys. Vuosien varrella kannabikseen on suhtauduttu mediassa ja politiikan kentällä aina vain myönteisemmin. Huumausaineita käyttävistä, yhteiskunnan marginaalin kummajaisista on räätälöity varsin suosittu alakulttuuri, mutta hasiksen ja marihuanan arvostelijoista käytetään yhä kovempaa kieltä. Puhuminen kannabiksen käyttöön liittyvistä haitoista on käynyt epäsuosituksi, mutta sen sijaan koetetaan mainostaa kannabiksen erinomaisuutta esim. lääkekasvina ja paremmuutta "päihteenä" alkoholin rinnalla.

Kuluva vuosi 2014 on ollut tärkeä virstanpylväs kannabiksen dekriminalisoimisen puolestapuhujille. Suomen Kannabisyhdistys sai pitkän ja sitkeän propagandatyön kautta lopulta rekisteröidyn yhdistyksen aseman. On erikoista, että yhdistys, joka toimii näkyvästi nykyisiin lakeihimme nähden rikollisen toiminnan puolesta rohkaisten ihmisiä  kannabiksen käyttöön, määritellään lailliseksi yhdistykseksi - niin että tämän huumausaineen  käytön tukemiseksi voi tulevaisuudessa jopa kerätä rahaa. Sellainen menestys ei ole  mahdollista ilman yhteiskunnan "korkeampien voimien"  vetoapua.TOISTAAKO POLIITTINEN ELIITTI JA VIRKAMIESKUNTA VANHAN SUBUTEX-TEEMAN?


On olemassa mahdollisuus, että kannabisyhdistyksen laillistamiselle on näytetty etukäteen konkreettisesti "vihreätä valoa" eräiden johtavien poliitikkojen, virkamiesten ja monien muiden vaikutusvaltaisten henkilöiden taholta. Aihetta on ehkäpä käsitelty eri yhteyksissä monen korkea-arvoisen toimijan kesken. Näyttää siltä, että huumausainepolitiikkaan vaikuttamaan pystyvä kansallinen eliitti on jo tehnyt jollain tasolla periaatepäätöksen kannabiksen dekriminalisoimisesta ja kenties jopa sen laillistamisesta. Kaikki tätä linjausta seuraava keskustelu tulee kaiketi olemaan enemmän teatterinäytös politiikan kulisseissa kuin tasapuolinen neuvottelu. 

Ylen "Kannabis-ilta" 3.4.2014 teki palveluksen kannabikselle samassa määrin kuin vuoden 1997 Subutex-ohjelma huumausaineen käyttämiselle osaksi narkomaanin hoitoa. Tämän ohjelman sankarit olivat huumerikoksiin syyllistyneet nuoret miehet ja kannabiksen puolustajat. Ohjelman sivuosassa toimivat varovaisin äänenpainoin kannabista arvostelevat henkilöt. On vaikea uskoa, että Yle voisi toteuttaa kannabisillan tällä tavoin ja näin selvästi rikoslakia kannabiksen suhteen vähätellen, elleivät Ylen toimittajat samalla  seuraisi jo jossain määrin ratkottua kannabiksen dekriminalisointikysymystä. Voimme syystä vähintään epäillä, että Ylen kannabis-illan eräänä tarkoituksena on ollut markkinoida politiikan ja virkamieseliitin ajatus kannabiksesta suurelle yleisölle "aivan-kuin-oikean-keskusteluohjelman" kautta.

Ketkä ovat Suomessa todennäköisesti suoritettavan kannabiksen dekriminalisoimisen tai laillistamisen takana? Eduskunta päättää lakiesityksistä, mutta jälleen kerran on huomioitava nykyiset ministerit, sosiaali- ja terveysministeriö, johtavat muut politiikot ja eräät mediavaikuttajat. Tavallisen kansalaisen on mahdotonta saada selville ketkä kaikki henkilöt ja asiantuntijat liittyvät valtaeliitin mahdolliseen "kabinettipäätökseen", mutta yleiset linjat ovat pääteltävissä. Kun Subutexin "laillistamisen" aikana Suomea johti SDP-vetoinen hallitus, on jälleen havaittavissa vasemmistovaikutusta huumausaineiden liberalisoimisen pontimina. Tiedämme Kannabisyhdistyksen tiedottamisesta, että vasemmistonuoret jo tukevat kannabiksen dekriminalisoimista. Eräiden Vihreiden kannabismyönteiset kannat  ovat jo entuudestaan tuttuja Osmo Soininvaaran kannabisliberaaleja ajatuskulkuja myöten. Suomea siis ilmeisesti vetävät entistä syvemmälle huumeiden maailmaan erityisesti nuoret vasemmistolaiset ja Vihreät, mutta toki oikeistoliberaalejakin on kannabiksen tueksi löydyttävä jostain kenties perussuomalaisia myöten.

Vasemmisto ja vihreät jakavat mielummin "oopiumia kansalle" kuin ryhtyvät oikeasti muuttamaan yhteiskunnan addiktioita tukevia rakenteita. Oikeisto taas ei ole koskaan edes luvannut köyhän puolta pitää. Kapitalisteille ja porvareille sopii hyvin se, ettei yhteiskunnan mätiviä "hampaita" hoideta muuten kuin "särkylääkkein" - mikäli ns. juurihoito käy eliitin kukkaroa liikaa verottamaan.

Jos Suomessa kannabis dekriminalisoidaan tämän hallituksen aikana, tai jos uusi hallitus jatkaa kannabiksen suhteen suoraan edellisen jäljiltä, kannabismyönteisen pohjustuksen onnistumisesta - tai vähintään kannabismyönteisen ajattelutavan torjumisen epäonnistumisesta - vastaavat viime kädessä avainasemissa toimivat ministerit, virkamiehet ja asiantuntijat. Asiantuntijoiden ja virkamiesten on yksinkertaista väistyä taka-alalle. Poliitikot eivät voi julkisuuden henkilöinä niin tehdä. Hallitukseen kuuluvat (tämä hallitus on kirjoitusta julkaistessa vaihtunut) mm. pääministeri  Jyrki Katainen, sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, sisäministeri Päivi Räsänen  ja oikeusministeri Anna-Maija Henriksson. Vasemmistoliiton Arhinmäki on  vetäytynyt hallituksesta pois. Haluaako Kataisen hallitus tehdä "lipposet" ja jäädä kansakunnan muistiin toisena vahingollisen huumausaineen vapautumisen puolesta toimivana koalitiona?POLITIIKAN VÄKIVALTA


Buprenorfiinijohdannainen Subutex on käytännössä huumausaine lähes siinä missä heroiini, joka tapauksessa ns. kova huume. Huumausaineiden maahantuonti, levitys ja käyttö ovat olleet perinteisesti rikoksia. Kovien huumausaineiden valmistuksesta ja salakuljetuksesta on tavallisia kansalaisia tuomittu useiden vuosien vankeustuomioihin ympäri maailmaa. Onko kukaan laskenut tai punninnut millaisen määrän Subutexia ja muita, huumausaineenomaisia ns. korvauslääkkeitä on Suomen valtio tuonut maahan ja levittänyt vuodesta 1997 lähtien? En hämmästyisi, jos narkomaanien korvaus- ja ylläpitohoidossa käytettävät huumelääkkeet olisivat kasvaneet määrältään niin suuriksi, että valtion huumekauppa olisi lähentynyt tai jopa ylittänyt huumemafian ja pienempien rikollisliigojen ja yksityishenkilöiden yhteenlasketun onnistuneen tuonnin ja levityksen vuosien 1997 - 2014 välillä. Onko johdonmukaista ensin tuomita suuri joukko kansalaisia erilaisista kannabisrikoksista, mutta sitten lopettaa koko toiminta - vaikka mikään ei ole oleellisesti muuttunut tällä välin tai korkeintaan kannabiksesta on kehitelty entistä vahvempia lajeja? Miten kannabiksen käyttö, hallussapito ja kasvatus voivat olla eilen rikos ja tänään sosiaalisesti hyväksyttyä, jopa arvostettu asia? 

Kannabiksen dekriminalisointi tai laillistaminen ei vahvista lainkuuliaisuutta vaan sitä heikentää. Miksi nimittäin kunnioittaisimme lakeja, joita voidaan muuttaa noin vain? On melkein parempi luoda itse lakinsa - niitä kun tulee muutettua harvemmin elämänsä aikana.


Nämä arvoitukset politiikan logiikan hämäryydestä ratkeavat vasta käsitettyämme poliittisen toiminnan syvemmän luonteen. Valtion politiikka instituutioineen merkitsee kulttuurissamme hienovaraisinta mutta voimakkainta väkivaltaa. Katuväkivalta on karkeata mutta sen vaikutuspiiri kapea. Politiikassa eri ryhmät, joita eliitti säätelee ja lopulta johtaa, tähtäävät massojen alistamiseen ohjelmiensa alle. Politiikassa ei siis voi käytännössä esiintyä itseisarvoja, jotka näkyisivät esim. oikeusnormien pysyvyytenä. Lait ovat usealle poliitikoille ja erityisesti yhteiskunnan valtaeliitille lopulta vain väline ohjata yhteiskuntaa kunakin aikana heitä itseään parhaiten hyödyttävään suuntaan. Tämä näkyy esim. juuri "seilaavasta" suhtautumisesta Subutexiin ja kannabikseen.


Lähteitä:Suomen Kuvalehti 26.7.2002


Helsingin Sanomat 13.4.2002Suomenmaa 22.1.2014
Hasistakavarikko


Pentti Karvonen


Sonja Fogelholm, SubutexKristiina Koivunen, korvaushoito ja oheiskäyttö 

2. linkki 


Yle/Elävä arkisto/Subutex
***

2014


OBAMA PUTKAHTI ULOS "KUKKAPURKISTA"


PRESIDENTTI OBAMAN KANNABISMYÖNTEINEN LAUSUNTO


Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama tuli taannoin kaapistaan tai pikemmin purkista ulos ja tunnustautui "kukan" eli marihuanan (kannabiskasvin tuote) (entiseksi) käyttäjäksi. Obama kertoi olleensa tuolloin nuori ja jälkeenpäin hän arvioi polttelunsa olleen "huono tapa" ja "pahe", mutta eipä se juuri eronnut savukkeiden poltosta, presidentti arvioi. 

"As has been well documented, I smoked pot as a kid, and I view it as a bad habit and a vice, not very different from the cigarettes that I smoked as a young person up through a big chunk of my adult life," Mr Obama said.

Tupakoinnin ohella Obama katsoi hyväksi viitata vastuuttomasti alkoholiin. "En usko kannabiksen olevan alkoholia vaarallisempaa".

But he added that in terms of its impact on the individual consumer "I don't think it is more dangerous than alcohol".Ristiriitaista tosin - Obama vastusti vielä v. 2012 huumeiden laillistamista!  Niin muuttuu maailma Obamani!


KOSISKELEEKO PRESIDENTTI LAAJENTUNEITA KANNABISPIIREJÄ?

Obaman puheessa kannabis nostetaan osaksi savukkeiden ja alkoholin meillä nyt sosiaalisesti hyväksyttyä jonkinlaista "helmasyntien maailmaa". Näin hänen voisi epäillä samalla kosiskelevan suurinta osa tupakoivaa, juovaa ja kannabista käyttävää väestöä. Tämä on pantu merkille myös ulkopoliittisessa instituutissa. 


"(...) Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Charly Salonius-Pasternak arvioi, että kyse on taitavasta yleisön kosiskelusta.

– Lausuntoa arvioitaessa on tietenkin otettava huomioon populismi-aspekti ja se, halusiko Obama vaikuttaa lausunnollaan kannatuslukuihinsa.

– Obama kyllä tietää, mitkä ovat yhteiskunnalliset trendit. Ja yhteiskunnassahan kannabis nähdään nyt yleisesti positiivisemmin kuin 10 tai 20 vuotta sitten. Luulen, että taustalla on myös ihan oikea näkemys siitä, että on koittanut aika. Olisin yllättänyt, jos tämän lausunnon jälkeen liittovaltio pyrkisi toimiin niitä osavaltioita vastaan, joilla on kannabis-kokeiluja. (...)"Seurattuani päihdealan kehitystä olen pannut itsekin merkille miten asenteet kannabista kohtaan ovat höltyneet. Kehitys ei kumminkaan koske niinkään juuri niitä, jotka ovat huumeisiin liittyvistä haitoista ja sairauksista eniten perillä - esim. päihdelääkäreitä, sosiaaliterapeutteja, päihdealan sairaanhoitajia, kouluterveydenhoitajia, opettajia, poliiseja, mielenterveystyöntekijöitä ja sosiaalityöntekijöitä - vaan toimittajia, nuoria lääketieteen opiskelijoita, liberaalipoliitikkoja ja suurta osaa yleensä nuoresta pääkaupunkiseudun aikuisväestöstä.  Erityisesti kannabismyönteiset toimittajat ovat olleet nyt avainasemassa luomassa kannabismyönteistä trendiä. Toivottavasti Suomessa Obamaa aikanaan kovasti ihailleet poliitikkomme eivät nyt lähde kannabista käyttäneen presidentin jalanjäljissä kulkemaan meilläkin. Poliitikkojen on kannettava vastuuta eikä vain ajateltava miten saisivat mahdollisimman paljon ääniä.


MIKSI LÄÄKÄREIDEN JA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN TIETO HAUDATAAN?

Obama esitti New Yorker -lehden haastattelussa, että hänen mielestään osavaltioiden pitäisi edetä kannabiksen laillistamissuunnitelmissaan. Obama ei pidä kannabista alkoholia harmittomampana aineena, mutta eräiden asiantuntioiden mukaan kannabiksen ja alkoholin vaarallisuutta on mahdoton vertailla niiden aiheuttamien haittojen erilaisuuden takia. A-klinikkasäätiön ylilääkäri Kaarlo Simojoki muistuttaa, että kannabiksen käyttöön liittyy voimakkaat ja nopeasti esille tulevat psykiatriset haitat. Kannabiksen haitat ovat ilmeiset: mm. passivoituminen, suorituskyvyn lasku, ajokunnon heikentyminen, kannabispsykoosin riski ja nuorten kohdalla suurentunut riksi skitsofreniaan. 


Kannabiksen vapauttamista ajavat piirit - suuri osa heistä on todennäköisesti itse "pilven" käyttäjiä - vähättelevät tämän tästä kannabiksen vaarallisuutta koskevia lausuntoja ja tutkimustuloksia. He käyttävät erityisen mielellään halventavia tai vähintään alentavia ilmaisuja koettaen saada kannabiskriitikot näyttämään ihmisinä konservatiiveilta ja myös tiedoiltaan vanhanaikaisilta. Usein näiden puheiden varsinainen informaatioarvo on vähäinen. 


PRESIDENTIN LAUSUNNON JATKOSELITTELYÄ

Myöhemmin presidentin puhetta on ryhdytty  selittelemään. Obama ei sitten näemmä haluakaan mitään merkittäviä muutoksia kannabistuotteita koskeviin lakeihin - huolimatta kasvavista todisteista kannabistuotteiden "lääketieteellisistä hyödyistä".

"WASHINGTON -- President Barack Obama does not support changes to the legal classification of marijuana, the White House said Wednesday, despite growing evidence of its medical benefits. White House spokesman Josh Earnest was asked for the second day in a row if CNN chief medical correspondent Sanjay Gupta's recent reversal on medical marijuana use and apology for misleading the public had had any bearing on Obama's position on the issue."

   

Kannabismyönteisyys on sittemmin vain jatkunut arvoisella "uudistajapresidentillä", jonka on nähtävästi vaikea kerätä politiikan  laakereita muuta kuin kannabiksen ympäriltä.

Linkki


KANNABISMYÖNTEISYYS ON JÄLKIJÄTTÖISTÄ JA YKSISILMÄISTÄ


Obaman viittaus tupakkaan ja alkoholiin on itsessään epäviisas. Jos syöpäsairaat saavat nostaa kanteita tupakkateollisuutta vastaan, miksi skitsofreniaan sairastunut nuori kannabiksen käyttäjä ei saisi vastaavasti nostaa kanneta laillisen kannabiksen valmistajaa ja markkinoijaa vastaan? Tupakkateollisuus on mielestäni aika tavalla väistyvä ilmiö kehittyneissä länsimaissa ja en usko, että mahdollinen kannabisteollisuus tulisi menestymään sen paremmin - kun kannabista koskevat arjen haitat alkavat painaa vaakakupissa uutuudenviehätystä enemmän.

Kannabiksen lääkehyöty koskee pientä osaa kaikista sairauksista, ja teoreettinen lääkehyöty ei millään tavalla tee kannabiksen viihde- ja huumauskäyttöä sen paremmaksi kuin se oikeasti on. Toisaalta kannabiksen monet haitat ja riskit, joista Simojoki otti vain osan esille, ei millään tavoin vähennä alkoholin todellisia haittapuolia.

Alkoholi on helposti addiktiota aiheuttava päihde, joka tuottaa meillä Suomessa toistaiseksi eniten kuolemantapauksia ja muita haittoja. Pieni osa väestöstämme juo suurimman osan alkoholistamme. Tämän lisäksi riesanamme on jatkuvasti kasvava sekakäyttäjäaines, joka käyttää yhtä aikaa mm. huumaavia lääkkeitä ja alkoholia. 

Se, että meillä jo on keskuudessamme erittäin merkittävä päihdeongelma, ei tue kannabiksen nostamista alkoholin rinnalle, "lailliseksi päihteeksi", vaan päinvastoin kääntyy koko ajatusta vastaan. Kun meillä jo on runsaasti suuria harmeja alkoholista, miksi ihmeessä kasvattaisimme harmiemme määrää hyväksymällä kannabiksen "päihteeksi" ns. jonon jatkoksi? Sekakäytön arsenaali vain kasvaisi. Johdonmukaista on sen sijaan se, että kaikkien päihteiden saatavuutta vähennetään ja alkoholin hintaa nostetaan. 

Suuri ongelmamme on myös rattijuoppous, vaikka rattijuoppojen määrä (kiinni saatuina) on vuosien varrella laskenut. Etenkin Etelä-Suomessa moni rattijuoppo on modernilla tavalla huumaantunut huumeista tai pillereistä. Osoittaa suurta tietämättömyyttä, jos kuvitellaan, ettei kannabiksen vapauttaminen  tulisi aiheuttamaan lisää huumaantuneena ajamista.

Eräs suomalainen pilvimyönteinen huumetutkija on sanonut, että nyt kun suuri osa Etelä-Suomen nuoresta aikuisväestöstä käyttää tai on käyttänyt kannabista, on vain ajan kysymys milloin ajatuksiltaan 1930-luvulle jämähtäneet konservatiivit joutuvat antamaan meilläkin periksi "kukan" ja "savujen" suhteen. Loogisesti ajateltuna rikos ei muutu sen hyväksyttävämmäksi, vaikka toiston määrää kasvatettaisiin. Tiedämme, että sekakäyttäjät käyttävät runsain mitoin mm. diapameja - mutta olisi typerää vaatia diapamien myynnin vapauttamista käytön yleisyyteen viitaten. Suuri osa ihmisistä on myös näpistänyt tai pettänyt jossain vaiheessa, tai tekee niin parhaillaan, mutta tämä paheen yleisyys ei merkitse sitä, että kauppiaiden pitäisi suvaita varastelut tai rahalaitosten petokset.

Keskustelussa kannabiksesta, kannabistuotteista ja päihteistä "kotipuutarhurien" mielikuvat usein voittavat faktat ja joukon mekkalointi järjen äänen. Amaryllis olisi "kukkaa" parempi hoitokasvi presidenttienkin purkkiin ja rakkaus ja Substral parhaimmat puutarhurien lisäaineet.


***

2011
 
TAPAUS PEKKA HAAVISTO
On jo  tunnettua miten Vihreät ajavat Suomessa liberaalin huumepolitiikan asiaa. Silti kaikki Vihreät eivät suosi liberaalia huumepolitiikkaa. Esimerkkinä terveestä järjestä julkaisen Pekka Haaviston mietteitä. Tosin alkoholi ei ole huume vaan päihde eivätkä kaikki edes käytä alkoholia päihtymykseen asti.
  


- Tätä olen kysynyt aiemminkin teidän puolueen jäseneltä. Koska olet viimeksi polttanut kannabista?
(Numminen)- En ole polttanut kannabista. Mä olen tullut ajan myötä vain kriittisemmäksi.
 (Haavisto)


- Miksi?


Mulla on ollut paljon kavereita, jotka on jäänyt eri tavalla huumekoukkuihin. Monien mun nuoruuden ystävien filosofia kannabiksen kohdalla oli se, että se on mieto huume eikä sillä ole pitkäaikaista vaikutusta. Mä olen tullut empiirisen havainnoinnin kautta toiseen johtopäätökseen. Usein näyttäisi, että keskittymiskyky heikkenee ja ajatusten harhailu voi lisääntyä pitkäaikaiskäytöstä, ja tätä väittävät myös jotkut tutkimukset. Mä olen tullut siihen ajatukseen, ettei vaarattomia huumeita – mukaan lukien alkoholi – ole olemassakaan. Vierailin keväällä Kuopiossa alkoholistien ensihoitolassa. Siellä toivottiin mahdollisuutta pakkohoitoon, jotta ihminen voi edes hetken analysoida selvin päin tilannettaan. Pakko­hoito lähtee suojelutarpeesta, ja heistä alkoholismi on hidastettua itsemurhaa. Pidän tästä suhtautumistavasta. En tiedä, olisiko eduskunnassa muita kun Päivi Räsänen mun kanssa tästä samaa mieltä.

Koko haastattelu IMAGE


***


"VASEMMISTOEHDOKKAALLE TUOMIO KANNABIKSEN VILJELYSTÄ""Vasemmistoliiton eduskuntavaaliehdokas Hansi Harjunharja Varsinais-Suomesta on saanut kahdeksan kuukauden ehdollisen tuomion kannabiksen viljelystä. Poliisi takavarikoi puolitoista vuotta sitten Harjunharjan viljelmän Turun ylioppilaskylästä.
Tuomiolla ei ole merkitystä Harjunharjan ehdokkuuteen. Ehdokaslistat on jo jätetty.
Harjunharja itse on katsonut, että oikeudenkäynnillä ja kannabiksen viljelemisellä on vain myönteinen merkitys hänen äänisaaliiseensa. Harjunharja kuuluu rekisteröimättömään Suomen Kannabisyhdistykseen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki ja Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton puheenjohtaja Raimo Nieminen ovat arvostelleet sitä, että Harjunharja ei ole kertonut puolueelle mahdollisesta oikeusprosessista.

– Tämä on jo toinen tuomio Harjunharjalle. Tuomio on kova. Se harmittaa, että ehdokkaista ei ole saatu kaikkia tietoja, Nieminen sanoo.
ILMOITUS
Nieminen alleviivaa kuitenkin, että Harjunharjun tuomio on hänen siviiliasiansa. Vaalirahasotkuissa ryvettyneiden poliitikkojen asema on poliittisesti aivan eri.
Harjunharja puolustelee vaikenemistaan sillä, että poliisi teki ratsian hänen luokseen jo aikoja sitten. Hän ei uskonut asiasta enää nousevan oikeusjuttua, vaan kanne olisi jätetty rikoksen vähäpätöisyyden vuoksi nostamatta.

Harjunharja on 27-vuotias sirkustaiteen opiskelija Turusta. Myös fysiikkaa ja kemiaa opiskellut, Utsjoelta lähtöisin oleva opiskelija katsoo, että hänen kannabisviljelmänsä ja niiden käyttö omiin tarkoituksiin eivät loukkaa muita ihmisiä.

– Pidän omaa kasvattamistani kansalaistottelemattomuutena ja korostan, että se ei loukannut ketään, kenenkään henkeä tai turvallisuutta saati terveyttä. Asia on siis henkilökohtainen mielenilmaus lain suunnan muuttamiseksi, sanoo Harjunharja Facebookissaan.

Harjunharja pitää nykyistä kieltolakia perustuslain hengen vastaisena. Siinä tuomitaan ihminen siitä, mitä hän tekee itselleen.

Nykylaki vie Harjunharjan mukaan jatkuvasti kiihtyvällä vauhdilla ihmisiä oikeuteen, kun he haluavat itse kasvattaa oman päihteensä sen sijaan, että ostaisivat sen kadulta hasiksena, joka tukee mafian kaltaista rikollisuutta, ihmiskauppaa ja asekauppaa.
– Mielestäni omaan käyttöön kuuluisi saada kasvattaa kannabista, Harjunharja edellyttää."Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.