TIETOISKUJA HUUMAUSAINEISTA

28.6.2016 


HUUMEET KULUTTAVAT PIKAVAUHTIA KEHON JA MIELENSeuraavat kuvat ja lainaukset ovat peräisin kuviin erikoistuneelta 
"Back in 2011, we all got struck by the tragic news of Amy Winehouse’s death. We knew she was not doing well for some time, but it seemed like there is not too much anyone could do to help her. She’s been to rehabs a few times before (and she said no, no, no), but she had too much trouble with alcohol and heroin. You can see how much she changed from the time when she didn’t use drugs. We will always miss you, Amy."
"Lindsay Lohan is known for being a real trouble maker in Hollywood. There were some times when we all wondered if she is related to Charlie Sheen, because her behavior seemed just like his. Lindsay told Oprah that she had issues with alcohol and she tried cocaine a few times. Of course, nobody believed her, but we just can’t believe she would have the nerve to lie to Oprah! Stay off drugs, Lindsay, it’s not good for your skin."
"Are we ever going to be over the fact that Macaulay Culkin was SUCH a cute kid once? Probably not. Macaulay is one of those child stars who has definitely seen better days in both his career and his looks. He’s always had that I-don’t-care-what-you-think-about-me type of attitude but there were few times we really thought he is not going to live much longer. Fortunately, he won his heroin addiction, and according to some sources his only vice now are cigarettes.""Kate Moss is allegedly off drugs for some time now. Kate was always famous for loving to party, but sometimes she would just party too much. Alcohol, heroin and cigarettes have done their part and today Kate looks a little bit older than she really is. We are not saying she looks bad, but you can see how big is the difference between how her skin glowed before and how she looks now. We just hope she won’t go back."
"You know what they say: If Britney Spears survived 2007, you can survive this day. Brit had gone through some really tough times after she became a pop sensation at an really early age. It was quite shocking to see that little blond girl shaving her head in front of everyone. According to some sources, Britney was on crystal meth and prescription drugs. Today she is clean, although you can see the difference."
"Pamela Anderson opened up recently about the tough childhood she had. Pamela said that she was molested and raped when she was just a teen, which later led to some bad choices in her life. The iconic blond admits using cocaine for years. She also admits that that kind of behavior made it hard for her to be close with her kids. Today, Pam is closer with her family than ever and she is dealing with her demons drug free.""Another late star with the voice of an angel- Whitney Houston was unfortunately also known for her drug abuse. There have been many rumors about Bobby Brown giving her drugs, but today, when she is no longer with us, this is not important any more. Whitney was allegedly using crack cocaine, and she drank a lot of alcohol. Unfortunately, Whitney’s and Bobby’s daughter is not doing well right now, which really makes us sad."
"Steven Tyler is quite opened about his experiences with drugs. Aerosmith lead singer admits that he was in the right place at the right time to experience everything rock and roll had to offer him: women, drugs and a lot of alcohol. Steven says he was getting high when he was 16, and he did all kinds of drugs afterwards. According to him, every new day is a new battle to stay sober. Fight on, Steven!"

"Oh, Tara Reid, how much we loved you in the 90s. Tara Reid is one of the symbols of romantic comedies from that era. We all remember her as a pretty, smart and hot young actress. Unfortunately, Tara loved to party a little too much, so she got used to alcohol and drug abuse. Today, Tara is extremely skinny, to tanned (which is unusual for 2015, but okay) and she really doesn’t look good. We hope she quit all her vices."

"Courtney Love admitted that she used drugs before. She said she used all kinds of drugs, including prescribed ones and alcohol combined. The lead singer of The Hole and Kurt Cobain’s wife says that she got off drugs, but her face transformed a lot during the years. That’s the thing with drugs, you are probably feeling great while using them, but the consequences are just too big, so it’s better to stay off them."
"Fergie also had her share of drug battling. Black Eyed Peas singer admitted that she used ecstasy at parties, which after that led her to doing somethin more serious. “I got into a scene. I started going out and taking ecstasy. From ecstasy it went to crystal meth” she told Oprah. Fergie is not proud of her addiction, but she is not afraid to speak about it. She said that she went through some really tough times back then and that God saved her life."


11.8. -15


KRISTALLIMAINEN METAMFETAMIINI RANTAUTUI SUOMEEN


"Breaking Bad -tv-sarjasta tuttua kristallimaista metamfetamiinia voi polttaa, minkä takia sen pelätään houkuttelevan laajemman joukon käyttäjiä kuin jauhemaisen metamfetamiinin. Jauhemaista metamfetamiinia käytetään yleensä suonensisäisesti. – Mikä tekee kristallimaisesta metamfetamiinista vaarallisempaa, on se, että se on poltettavaa eli kynnys käyttää voi olla matalampi. Muuten vaikutukset ovat samanlaisia – ja ne ovat aika karmivia, Simojoki sanoo. 

(...) Metamfetamiini kuluttaa elimistöä rajusti. Suomessa erittäin vaaralliseksi luokiteltu huume voi muun muassa aiheuttaa psykoosin, joka osalla käyttäjistä jää pysyväksi. Lisäksi metamfetamiini vaikuttaa esimerkiksi verenpaineeseen ja munuaisten toimintaan. Huume myös aiheuttaa pakonomaista pureskelua, jolloin hampaat menevät nopeasti huonoon kuntoon. 

Vaikutukset näkyvät myös ulkonäössä melko nopeastikin." 

IS

LinkkiUutinen YK:n huumeraportista Ylen välittämänä. PAD julkaisee aineiston muuttamattomana ja lyhentämättömänä.


Ulkomaat  | 
YK:n huumeraportti: Oopiumia kasvatetaan enemmän kuin kertaakaan sitten 1930-luvun

Vuonna 2013 noin viisi prosenttia kaikista 15–64-vuotiaista käytti jotakin huumetta.


oopiumiunikkopelto.
Kuva: Humayon Shiab / EPA

Oopiumin kasvatus on YK:n huumeiden torjunnasta vastaava toimiston UNODC:n mukaan nyt korkeammalla tasolla kuin kertaakaan 1930-luvun jälkeen. Suurin syy tähän on viljelyn lisääntyminen Afganistanissa.
Viime vuonna oopiumia kasvatettiin Afganistanissa 224 000 hehtaarin laajuisella alueella. Toiseksi laajimmat viljelykset, 57 600 hehtaaria, olivat Myanmarissa. Koko maailmassa oopiumia viljeltiin yhteensä lähes 311 000 hehtaarin alueella.
UNODC:n julkaiseman Maailman huumeraportin mukaan vuonna 2013 hieman yli viisi prosenttia maailman 15–64-vuotiaasta väestöstä käytti jotakin laitonta huumetta. Tämä tarkoittaa, että jotakin huumausainetta käytti vuoden aikana 246 miljoonaa ihmistä.
Näistä ihmisistä noin 27 miljoonan lasketaan olevan ongelmakäyttäjiä. Heistä lähes puolet käyttää suonensisäisiä huumeita.
Huumeraportin mukaan huumeidenkäyttö oli vuonna 2013 yhteydessä arviolta yli 187 000 kuolemaan."


HUUMEET TUHOAVAT SYNTYMÄTTÖMIÄ(KIN)


Niin alkoholi kuin huumausaineet kulkeutuvat istukan kautta sikiön verenkiertoon. Altistuminen esimerkiksi huumausaineille vahingoittaa sikiön kehitystä."Kaikki huumeet kulkeutuvat istukan läpi sikiöön ja aiheuttavat tälle ongelmia, lievimmillään kasvuhidastumia, pahimmillaan sydänvikoja, raajojen epämuodostumia, suu- ja kitalakihalkioita, sydänvikoja ja -pysähdyksiä."


Linkki uutiseen

HUUMETILANNE SUOMESSA 2014

Joulukuussa julkaistiin THL:n julkaisukalenterissa katsaus "Huumetilanne Suomessa 2014". Katsauksen on laatinut erikoissuunnittelija Vili Varjonen. Työ on kansallisen huumausaineiden seurantakeskuksen vuosittainen huumeraportti. Raportissa tarkastellaan viimeisintä kehitystä ja tuoreinta tutkimustietoa seurannan pääpainon ollessa vuodessa 2013 ja alkuvuodessa 2014. Keräämme tähän raportin eräitä tuloksia selvityksiä kommentoiden.


SUUNTANA VAKAVIEN HUUMEONGELMIEN LISÄÄNTYMINEN?


Edellisiin arvioihin verrattuna on huumeongelmaisten määrä kasvanut. V. 2005 arvioitiin olleen 14 500 - 19 100 amfetamiinin ja opioidien käyttäjää. V. 2012 opioidien ja amfetamiinin ongelmakäyttäjiä on ollut n. 18 000 - 30 000 henkilöä. Heistä amfetamiinia käytti 11 000 - 18 000 ja opioideja 13 000 - 15 000 huumeongelmaista. Luvut ovat jo merkittäviä esimerkiksi hoitokustannuksia ajatellen. Jos koviin huumeisiin koukussa olevia olisi nyt 30 000 henkeä ja jokaisen hoitoon sijoitettaisiin 10 000 euroa, maksaisi narkomaanien hoidattaminen terveiksi tai mahdollisimman oireettomiksi tapauksiksi yhteiskunnalle n. 300 miljoonaa euroa. Lisäkustannuksia tuottavat välilliset kustannukset terveydenhoidossa, sosiaalitoimessa ja poliisin työssä.

Varjosen mukaan kasvua voi osaksi selittää eroilla tilastointi- ja rekisteröintikäytännöissä, mutta toisaalta Varjosen mielestä löytyy varteenotettavaa aineistoa, joka tukee käsitystä ongelmien todellisesta lisääntymisestä. Ongelmakäyttäjistä osapuilleen puolet kuuluu ikäryhmään 25-34 vuotta. Naisia heistä on kolmannes. Seuraavina vuosina profiili on pysynyt suunnilleen samanlaisena. Ongelmakäyttäjistä suurin osa on edelleen miespuolisia nuoria aikuisia. Heidän koulutustasonsa kuvataan matalaksi, ja käyttäjät kävivät vain harvoin työssä tai opiskelivat. 

Tuloksista nähdään miten Varjosen kuvaamassa ns. ongelmaryhmässä yhdistyvät vaikeuksia yhdessä kasvattavat kehityslinjat: aikuisuuteen ja normaaliin yhteiskuntaelämään kypsymisen vaikeus, syrjäytymiskehitys ja tämän sisällä erityisesti koulutuksista syrjäytyminen, ja kaikkeen edelliseen liittyen negatiiviset käsitykset omasta tulevaisuudesta aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä sekä varmaankin aika usein myös kielteinen kuva omasta itsestä ihmisenä tai ainakin elämässä pärjääjänä. 

Peruskehityslinja on toki huumekäyttö itsessään. Ikäryhmään 25 - 34 vuotta kuuluu käyttäjiä, jotka ovat useamman vuoden aikana vajonneet yhä syvemmälle huumeisiin ja edenneet esimerkiksi satunnaisesta "viihdekäytöstä" aste asteelta yhä vaikeampaan addiktiosairauteen. Tämä kehityslinja ruokkii edellisten linjojen syventymistä, ja vastaavasti huumeet tulevat sitä tärkeämmäksi asiaksi mitä vähemmän elämällä on muuten tarjottavana, sellaisenaan, käyttäjälle. Syrjäytymisen pysäyttämisessä huumeista luopuminen tai edes käytön ratkaiseva vähentyminen vastaavasti tukee irrottautumisprosessia muista vahingollisista kehityslinjoista.

Varjosen mukaan nuorten osuus ongelmakäyttäjistä on 2000-luvun alkuvuosiin verrattuna säilynyt suhteellisesti vähäisempänä. Nuorten kohdalla pääasiallinen huume on kannabistuote. Vaikka ongelmakäyttö - eli Varjosen kehikossa pääasiassa ns. kovien huumeiden käyttäminen - on nuorten kohdalla suhteellisesti vähentynyt, toisaalta on tiedotettu kannabiksen kokeilujen ja käytön kasvamisesta. 

Varjosen raportin mukaan nuorten hoitoon hakeutuneiden syynä on taas useimmiten kannabistuotteet. Erityisen tärkeätä asiassa on kokeilu- ja käyttöiän laskusuunta. Tämä on tullut ilmi mm. eräiden nuorisotyötä tekevien toimijoiden taholta yleisenä huolena varhaisnuorison kannabistottumuksista, mutta myös lehtitiedot poliisin haaviin jääneistä nuorten tai varhaisnuorten kannabisringeistä tukevat näkemystä. Kannabiksen vahva suosio näkyy myös rikostilastoissa. Kun v. 2004 poliisi takavarikoi  7840 kasvia, neljän vuoden kuluttua otettiin talteen jo 14 000 kasvia. Salakuljetetun hasiksen on syrjäyttänyt kannabiksen "kotikasvatus".

Sairaanhoidossa huumeriippuvuus on ollut päädiagnoosina jatkuvassa kasvussa. V. 2000 kirjattiin hieman alle 3000 tapausta, mutta v. 2012 määrä oli ylittänyt jo 4000. Päädiagnoosissa opioidiriippuvuus on ollut keskeisin aihe. Tämän lisäksi huumeriippuvuus on voitu mainita sivudiagnoosina. 2/3 potilaista on ollut 20-35-vuotiaita. Naisia heistä on ollut kolmannes. Potilaiden seuranta on tapahtunut erityisesti opioidiriippuvaisten korvaushoidon ja siihen hakeutumisen yhteydessä.  Lääkkeiden käytön takia hoidettavien määrä on pysynyt suunnilleen samana. 


 HUUMEPOLUN "PÄÄKALLOKELIT" 


V. 2011 huumeisiin kuoli  197 käyttäjää. Seuraavana vuonna määrä kasvoi 213 henkilöön. Huumekuolemat ovat lisääntymään päin. Siihen katsotaan vaikuttavan käyttöön liittyvä kokemattomuus ja sekakäytön yleisyys. Sekakäytön kohdalla, erityisesti buprenorfiinin, bentsodiatsepiinien ja alkoholin kanssa, kuolema on kohdannut tavallisesti käyttäjän hänen nukkuessaan. Kuolemia ovat aiheuttaneet myös tramadoli, fentalyyni, metadoni ja kodeiini sekä oksikodoni. Merkille pantavaa on, että elimistölle vaarallisista huumeista nykyään  vain buprenorfiini, heroiini ja dekstropropoksifeeni liikkuvat katukaupassa, mutta suurin osa saadaan reseptilääkkeinä (kodeiini, tramadoli, oksikodoni, fentanyyli ja metadoni).

Buprenorfiinin tekee erityisen vaaralliseksi yhteiskäyttö bentsodiatsepiinin, pregabaliinin tai alkoholin kanssa. Huumeista suoraan johtuvat kuolemantapaukset painottuvat Uudenmaan maakuntaan, Pääkaupunkiseudulle ja Varsinais-Suomen maakuntaan. Pohjanmaalla Pohjois-Pohjanmaalla on sattunut useiden vuosien ajan n. puolet enemmän huumekuolemia kuin Keski-Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. 

Oikeuslääketieteellisten ruumiinavausten yhteydessä tavattiin tietysti merkkejä muidenkin huumausaineiden käytöstä. V. 2010 kannabislöydöksissä erotettiin samalla 38 prosentissa tapauksissa jäämiä amfetamiinista ja 45 prosentilla löydettiin buprenorfiinia. Runsaista kannabislöydöksistä on pääteltävissä kannabiksen suuri suosio niin huumeiden käytön alkuajan kuin prosessin lopun kohdalla. Kannabistuotteet koetaan tärkeiksi ja niitä käytetään myös psyykelääkityksen sijasta tai niitä täydentämään huumeriippuvuuden tuottaessa mielenterveyttä ajatellen yhä enemmän kuluttavia seurannaisvaikutuksia.

Vaikka huumeet eivät usein aiheuta nopeaa kuolemaa, ne ovat mukana eräiden, vakavienkin perussairauksien kuten maksatulehdusten syntymisessä ja pahentumisessa. Suomen C-hepatiittitapauksien kohdalla huumeperäiset tartunnat ovat liikkuneet vv. 2005 - 2013 välillä 600 molemmin puolin. Huumesyy on suurin yksittäinen tartunnan tapa kaikkien tartuntatapausten kohdalla. Huumeiden takia on näinä vuosina levitetty runsaat 4500 C-hepatiittitartuntaa. C-hepatiitti voi tarttua ruiskusta, verestä tai suojaamattomasta sukupuoliyhdynnästä. Tartunta voi siirtyä myös äidiltä lapseen. Hiv-tartunnoissa taas huumeruiskua paljon yleisempi leviämistapa on suojaamaton sukupuoliyhteys. A-hepatiitilta suonensisäisten huumeiden käyttäjiä ja heidän perheitään on suojeltu v. 2005 alkaen hyvin toimineella rokotusohjelmalla.


MITÄ JA MITEN AINEITA KÄYTETÄÄN?


Raportin mukaan päihdehuollon huumeasiakkaissa päihteiden sekakäyttö on yleistä. Asiakkaista 62% käytti vähintään kolmea päihdettä. Yleisimmin sekakäytettyjä aineita ovat olleet opioidipohjaiset kivunpoistajat, amfetamiinit, alkoholi ja rauhoittavista lääkkeistä bentsodiatsepiini. V. 2011 opioidikorvaushoidossa lääkittiin 2400 asiakasta.

Suomen tavoitelluimpana huumausaineena pidetään nykyään puhdasta buprenorfiinia sisältävää Subutexia. Myös buprenorfiinia ja nalokseenia sisältävää Suboxonea jatkokäsitellään väärinkäytön mahdollistavaksi aineeksi. Subutex ja Subonex ovat käytännössä syrjäyttäneet heroiinin. Lääketehtailta "purkitetaan" jatkuvasti tasavahvaa, korkealla teknologialla tuotettua ainetta, jota kulkeutuu eri reittejä pitkin ongelmakäyttäjien saataville. 

Buprenorfiini-ilmiö, jossa tärkeänä tekijänä on ollut aineen tasavahvuus ja turvallisuus, puoltaa käsitystä siitä, ettei huumeiden käytön laajempi salliminen ja huumeiden valmistaminen korkeatasoisissa laboratoriossa  vähennä addiktioita vaan  voi jopa niitä syventää. Jos huumeita kanavoidaan yhä enemmän lääkeaineiksi ja reseptien kautta kulkeviksi, huumeiden kemiallinen tasokkuus  kasvaa ja tasavahvat huumeet yhdistyneenä tarjonnan jatkuvuuteen edistävät addiktioiden syventymistä. 

Amfetamiinin käyttäjiä on ollut prosentuaalisesti eniten muuhun väestöön nähden Pääkaupunkiseudulla (0,48-0,77% väestöstä). Seuraavaksi eniten amfetamiinin käyttäjiä on ollut  Etelä-Suomessa. Opioidien käyttäjistä Pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi ovat rinnan (0,38-0,44%). Pohjois-Suomessa (ja Lapissa) vastaavat luvut huumausaineittain ovat 0,24-0,66% ja 0,25-0,42%. Vaikeiden huumeongelmien syventymisessä siis Pääkaupunkiseutu ja Etelä-Suomi näyttävät todennäköisesti ainakin karkealla tavalla myös käytön tulevaa kehittymistä koko Suomessa. 

Amfetamiinin käytön suhteen muistettakoon vielä vankilat. Vankeinhoidon puolella amfetamiini on havaittu monen vangin ongelmaksi. Amfetamiini on voinut kuulua rikokseen syyllistyneen elämään tavalla tai toisella jo ennen vankilaa ja vankila-aikakaan ei aina onnistu katkaisemaan vangin yhteyttä amfetamiineihin.

Hoitoon hakeutuneiden päihdeongelmaisten joukossa on Varjosen mukaan tapahtunut vuosien 2001 - 2013 aikana eräiden päihteiden kohdalla silmiinpistävää käytön muuttumista. Kun v. 2001 ensisijaiset päihteet jakautuivat varsin tasaisesti rauhoittavien lääkkeiden, stimulanttien - erityisesti amfetamiinit  - alkoholin, opioidien ja kannabiksen kesken, seuraavien 12 vuoden aikana lääkkeiden osuus on tasaisesti kasvanut. Väärinkäytetyistä lääkkeistä merkittävin on ollut bentsodiatsepiini, joskin lääkkeitä on harvemmin asetettu ensisijaiseksi ongelmaksi käytön tiiviydestä huolimatta, vaan lääkkeet ovat olleet enemmän oheiskäytön roolissa. V. 2013 miltei 60% kohdalla katsottiin lääkeaine ensisijaiseksi ongelmaksi hoitoon hakeutumisen suhteen. Eniten taas kaventui stimulanttien osuus.

Bentsodiatsepiinin eli "bentsojen" käytön kasvu on selitettävissä osaksi amfetamiinien ja muiden stimulanttien käyttäjien itselääkinnästä. Rauhoittavia tarvitaan, kun käyttäjän ruumis ja henkinen terveys ovat ruvenneet riutumaan ylikiihkeydestä. Myös alkoholistit tapaavat lääkitä omatoimisesti vaikeita krapuloitaan tai muita, usein alkoholin käyttöön itseensä kuuluvia ahdistustiloja "bentsoilla" mikäli vain onnistuvat niitä käsiinsä saamaan. Bentosidiatsepiinien joukossa nopean mielihyvävasteen tuottava Diapam on erityisen vaarallinen psyykelääke väärinkäytettynä. Jopa ainoastaan reseptin mukaan lääkittynä voi potilas tietyn ajan jälkeen tottua bentsodiatsepiimeihin niin, että käyttömäärät lisääntyvät tai käyttöä ei ole yksinkertaista lopettaa. Riipuvuus diapamiin on voimakkaampaa laatua kuin alkoholin tuottama tottumus.


HUUMEET JA LIIKENNEONGELMAT

Liikenteessä kiinnijääneiden rattijuoppojen kohdalla tavataan Varjosen raportin mukaan entistä enemmän huumaantuneena ajavia. Viimeisten 30 vuoden aikana ns. huumerattijuoppoudet ovat jopa 18-kertaistuneet. Useassa tapauksessa verestä on löydetty sekä amfetamiinia että bentsodiatsepiimiä.  Suurin osa huumerattijuopoista on ollut Varjosen mukaan nuoria, yhteiskuntaan heikosti sopeutuneita, sosiaalisesti heikon taustan omaavia henkilöitä. Todennäköisesti Varjosen viittaama joukko on osaksi sama kuin Varjosen varhemmin kuvaama ongelmallinen 25 - 34 vuotiaiden ryhmä. Monet huumerattijuopumustapaukset ovat myös lehtitietojen pohjalta tarkasteltuna sijoittuneet Pääkaupunkiseudulle ja Etelä-Suomeen. Vaikka raportissa viitataankin erityisesti amfetamiineihin ja "bentsoihin", kannabis on tutkimusten ja eräiden käyttäjäkuvausten mukaan aine, joka varmasti heikentää ajamista ja lisää onnettomuusalttiutta.
Huumeet Suomessa 2020 -ennakointitutkimus


Huumeet Suomessa 2020 -ennakointitutkimus arvioi, etteivät Suomen huumeongelmat helpota  nykyisellä suuntauksella. Muuntohuumeiden käyttö lisääntyy. Nämä muuntohuumeet ovat jo nyt iso osa huumeongelmaamme. Aineet voivat olla erittäin vaarallisia ja niitä voi saada jo vaikka kotiovelleen tai syrjäseudun postipisteeseen. Niitä voidaan tehtailla itse ja joskus  jopa  näennäisesti  laillisesti, koska eräitä aineosia ei aina  määritellä huumausaineiksi. 

Niin ikään huumekuolemien määrän odotetaan kasvavan. Nämä tulevaisuudessa menetettävät ihmiset eivät joko tällä hetkellä käytä  huumeita tai ovat ns. viihdekäyttäjiä eli henkilöitä, jotka kuvittelevat voivansa hallita huoletta satunnaisen "biletyskäytön".  

Tulevaisuudessa saattaa tapahtua niin, että huumeet leviävät entistä enemmän eri ikä- ja sosiaaliluokkiin. Tutkimus ennakoi samalla huumerikollisuuden määrän kasvamisen, koska huumerahan käärimiselle avautuu enemmän markkinoita. Kannabiksen käyttö ja kotikasvatus todennäköisesti lisääntyvät. Lopulta aivan kaikkeen kasvatukseen ei ehkä välitetä puuttua.

Tiivistelmä:

- Muuntohuumeiden käyttö lisääntyy
- Huumekuolemien määrän odotetaan kasvavan
- Huumekaupan ympärillä oleva rikollisuus kasvaa
- Kannabiksen käyttö lisääntyy


Koko tutkimus on ollut luettavissa linkistä
Huumeet ovat  tulevaisuudessa mahdollisesti yhä enemmän meidän jokaisen  riesana. Keskellämme liikkuu tämän tutkimuksen valossa yhä enemmän rappiokäyttäjiä eli narkomaaneja ja paljon huumeiden vaikutuksen alaisena toimivia henkilöitä myös eri ammattiryhmissä lääkäreistä lakimiehiin. Tutkimus ei ole kumminkaan, ehkä onneksi, täsmäennustus tulevaisuudesta, joka voi olla myös toinen  - hyvässä tai pahassa - meistä kaikista riippuen.


SPICE


Eri tahoilla on varoitettu synteettisen huumausaineen, "spicen", aiheuttamista vaaroista. Tämä synteettinen kannabis on hyvin vaarallinen aine, ja sen käyttö on riskialtista mm. siksi, että ainetta voidaan sotkea mukaan ns. luomuhuumeeseen "vahvistukseksi" käyttäjän tietämättä. Spicestä ollaan oltu kovasti huolissaan Ruotsissa. 

"Ruotsalaislehti Aftonbladetin mukaan muuntohuume spicen polttaminen voi aiheuttaa loppuiän kestävät hallusinaatiot. Simojoen mukaan on vaikea tietää, kuinka monen psykoosin takana muuntohuumeet ovat olleet Suomessa.

Seulominen on vaikeaa, koska muuntohuumeet eivät näy perinteisissä huumeseuloissa lainkaan. Simojoki on kuitenkin varma, että Suomessakin muuntohuumeiden käyttö on aiheuttanut ihmisille vaikeita psykiatrisia oireita.

− Kannabis laukaisee psykooseja ja voi aiheuttaa hankalia, pitkäaikaisia psykooseja. Synteettinen kannabis on niin paljon voimakkaampaa, että siinä on riski, että vain yhdestä käyttökerrasta tulee vaikea psykoosi, on paljon isompi."

Spicessä voi olla mukana myös samoja yhdistelmiä kuin aikaisemmassa, Suomessa aikaisemmin jo tunnetussa synteettisessä kannabiksessa, jota on kutsuttu katukaupassa nimellä "Jehova".

JWH-018- synteettisestä huumausaineesta ja sen koostumuksesta tarkemmin linkissä.

JWH muistuttaa kemialliselta rakenteeltaan huomattavalla tavalla kannabis-huumausaineen vaikuttavinta aineosaa, tetrahydrokannabinolia.

Internetissä huumausaineiden kannattajat ja/tai kannabiksen vapauttamisen puolesta toimivat väittävät, että spicen kaltaisia aineita ei käytettäisi, jos kannabis olisi esim. meillä sallittu huumausaine. Huoli spicestä on oikea mutta yleisempi johtopäätös väärä. Käyttäjien markkinat kun ovat sellaiset, että ne suosivat aina vain yhä eksoottisempia ainekokeiluja. Huumeamaailmassa halutaan ajan kanssa loogisesti vahvistaa aineisiin liittyviä tunnekokemuksia, ellei jokin muu asia saa henkilöä vieraantumaan nautinnon ja rentoutumisen hakemisesta huumausaineista. Varmaankin hyvin harva huumeista innostunut haluaa pysyä koko käyttöuransa ajan ainoastaan "luomukannabiksessa".
HUUMAUSAINEEN KÄYTTÖRIKOS


Huumeen hallussapidosta voi nykyään  selvitä pelkillä sakoilla. Suomessa on edelleen  rikollista käyttää huumausaineita, mutta yhteiskuntamme ottaa huomioon käytön taustat.

Tärkeä puoli asiassa on, ettei alle 18-vuotiaaseen sovelleta rangaistusmenettelyä. Alaikäistä huumeongelmaista nuorta puhutellaan ja tämän tarkoitus on katkaista huumeiden käyttö yhteistyössä kodin ja sosiaaliviranomaisten kanssa.

Käyttörikosnimike ei kumminkaan tule kysymykseen, jos löytyy suurempia huume-eriä:

"Vuonna 2001 tuli voimaan rikoslain muutos, jonka mukaan huumausaineen käyttörikoksesta voidaan tuomita se, joka laittomasti käyttää tai omaa käyttöä varten pitää hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta. Uuden rikosnimikkeen rangaistusasteikko ulottuu sakosta kuuteen kuukautta vankeutta.

Uuden säädöksen myötä poliisi voi kirjoittaa huumausaineen käytöstä sakon rikokseen syyllistyneelle. Sakon vahvistaa lopullisesti syyttäjä eikä juttu etene normaaliin oikeudenkäyntiin, ellei epäilty ilmoita vastustavansa rangaistusmääräystä.

Poliisi ja syyttäjä ovat keskenään sopineet, että ensimmäistä kertaa huumausaineen käyttörikoksesta kiinni jääneeseen alle 18-vuotiaaseen henkilöön ei sovelleta rangaistusmääräysmenettelyä, vaan hänet ensisijassa puhutellaan. Puhuttelussa ovat mukana vanhemmat, sosiaaliviranomainen, syyttäjä ja poliisi. Huumeriippuvaiset ongelmakäyttäjät ohjataan hoitoon. Ongelmakäyttäjille ei anneta rangaistusmääräystä ennen kuin hoidon tarve ja hakeutumiseen halukkuus on selvitetty.

Huumausaineen käyttörikos koskee vähäistä huumausainemäärää. Lain valmistelussa on lähdetty siitä, että huumausaineen hallussapidon tai hankinnan katsotaan liittyvän omaan käyttöön, jos huumausainetta on niin vähäinen määrä, että epäilty uskottavasti voisi välittömästi itse käyttää hallussaan pitämänsä määrän huumetta. Määrän vähäisyyden arviointiin vaikuttaa myös huumausaineen laji."

(Poliisin tiedotus)

THL:N PÄIHDEHUOLLON HUUMEASIAKKAAT 2012 -TILASTORAPORTTI

Vuonna 2012 päihdehuollon huumeasiakkaat olivat pääosin miehiä (68 %) ja valtaosin 20–34-vuotiaita (62 %). Asiakkaiden koulutustaso oli matala ja työttömyys yleistä (59 %). Joka kymmenes oli asunnoton. Suurin osa huumeasiakkaista oli ollut jo aiemmin päihdehoidossa (87 %) ja käyttänyt huumeita myös pistämällä (74 %).

Päihdehuollon huumeasiakkaista kolme neljäsosaa oli opioidien käyttäjiä. Opioidien käyttäjistä puolet oli käyttänyt myös rauhoittavia lääkkeitä (bentsodiatsepiineja) ja neljännes alkoholia. Näiden päihteiden sekakäyttö aiheuttaa eniten huumekuolemia Suomessa (Vuori ym. 2012). 

Päihteiden sekakäyttö oli yleistä. Asiakkaista 58 prosentilla oli ainakin kolme ongelmapäihdettä. Opioidit olivat kolmen ongelmallisemman päihteen joukossa 65 prosentilla asiakkaista, stimulantit 41 prosentilla, kannabis 49 prosentilla, rauhoittavat lääkkeet 41 prosentilla ja alkoholi 32 prosentilla huumeasiakkaista. 

Huumeongelman luonteesta riippuen tarjolla on monenlaista hoitoa erityyppisissä yksiköissä. Valtaosa hoidosta on avohoitoa (64 %). Opioidikorvaushoidossa oli neljännes (27 %) asiakkaista.

Päihdehuollon huumeasiakkaat -tilastoraportti pohjautuu huumehoidon erillistiedonkeruun tietoihin. Vuonna 2012 tiedonkeruuseen osallistui 79 huumehoitoyksikköä ja tietoja toimitettiin 2 688 asiakkaasta. Tiedonkeruu kattaa arviolta kolmanneksen annetusta huumehoidosta."HANNU SINKKONEN MUUNTOHUUMEISTA


Rikostorjuntapäällikkö Hannu Sinkkosen mukaan ns. muuntohuumeista on tullut lähes villitys viimeisen viiden vuoden aikana. Huumeita tilataan nettikaupasta, jonka lopullinen palvelin voi sijaita esim. Kiinassa. Kemikaalejakin saatetaan kuvitella eurooppalaisiksi, vaikka ne olisivat kotoisin vallan muualta. Kuluttajan on Sinkkosen mukaan mahdotonta tietää mitä tarkasti ottaen saa. Lähetykset nimetään esim. teollisuuskemikaaleiksi. Lisäaineina on voitu käyttää monenlaista myrkyllistä tuotetta kuten lateksimaalia tai pesuainetta. Lähetykset sisältävät nesteitä, jauheita tai tabletteja. Sinkkosen mukaan nettikaupan suurin suomalainen ostajakunta majailee pääkaupunkiseudulla sekä Tampereen, Turun ja Oulun seudulla. Netin ”tuote kotiovelle palvelu” mahdollistaa kumminkin kemikaalien välittämisen mille syrjäkulmalle tahansa. Näitä muuntohuumeita kutsutaan myös ”desing- ja nettihuumeiksi”. Ne perustuvat erilaisten huumeiden kuten ekstaasin ja amfetamiinin muunnelmiin. 

Suomessa tunnettuja muuntohuumeita ovat: 

- GBL 
- MDPV
- Bromo-Dragonfly
- JWH-aineet
- mCCP
- Metyloni
- 2-DPMP
- Mefedroni
- BMK

Eräät muuntohuumeet ovat määritelty vain lääkkeiksi tai ei edes lääkeaineiksi. Huumausainelakia on muutettu siten, että huumeen kaltainen kemikaali voidaan nyt määritellä huumeeksi ”pikavauhtia”. (AL 16.10.-11) 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.