keskiviikko 29. kesäkuuta 2016

SUOMEN KAMATILANNE: HUUMEITA PUKKAA KUIN SIENIÄ SATEELLA - VIRANOMAISET LAKIN ALLA KYYKYSSÄ
Ekstaasin käyttö tuplaantui vuodessaTerveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tekemän tuoreen jätevesianalyysin mukaan suurimmissa kaupungeissa ekstaasin käyttö kaksinkertaistui ja amfetamiinin käyttö lisääntyi lähes 80 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2015.

Jätevesimittaukset paljastavat amfetamiinin ja ekstaasin käytön selvän kasvun
Amfetamiinin ja ekstaasin käyttö on lisääntynyt Suomessa huomattavasti.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tekemän tuoreen jätevesianalyysin mukaan suurimmissa kaupungeissa ekstaasin käyttö kaksinkertaistui ja amfetamiinin käyttö lisääntyi lähes 80 prosenttia vuodesta 2014 vuoteen 2015.
Myös kokaiinin käyttö oli kasvussa, mutta maltillisemmin. Kokaiinia käytetään Suomessa huomattavasti vähemmän suosituimpiin stimulanttihuumeisiin amfetamiiniin ja ekstaasiin verrattuna.
Kaupunkeja verrattaessa amfetamiinin kulutus oli suurinta Helsingissä, ekstaasin Espoossa.
THL:n seurantatutkimuksessa selvitettiin suurimpien kaupunkien Helsingin, Espoon, Tampereen ja Turun jätevesien huumausainepitoisuuksia keväällä 2015. Edellisen kerran vastaava tutkimus tehtiin laajempana vuonna 2014.
Jätevesistä mitatuista huumejäämistä laskettuna suurimmissa kaupungeissa käytettiin vuonna 2015 yhteensä noin 160 kiloa amfetamiinia, 90 kiloa ekstaasia ja 13 kiloa kokaiinia. Satunnaisemmin saatavilla olevaa metamfetamiinia käytettiin viisi kiloa. Sen sijaan esimerkiksi heroiinista ei juurikaan näkynyt merkkejä jätevedessä.
– Heroiini on selkeästi vähän käytetty huumausaine Suomessa tällä hetkellä. Poliisin liikennejuopumus- ja takavarikkotilastot tukevat myös tätä havaintoa, kertoo THL:n oikeustoksikologian yksikön erikoistutkija Aino Kankaanpää.
Kankaanpään mukaan jätevedestä löytyi nykyisten havaintojen lisäksi myös kannabista, mutta sitä ryhmä ei raportoinut.
– Jätevesitutkimuksissa kannabiksen pitoisuuksia on vaikea todentaa. Osittain syy voi olla se, että kannabis hajoaa viemärissä tai saattaa jäädä kiinni viemärin seiniin tai muihin partikkeleihin.
Kaupunkeja verrattaessa amfetamiinin kulutus vuonna 2015 oli suurinta Helsingissä. Eniten ekstaasia kului puolestaan Espoossa. Tampereella amfetamiinia ja ekstaasia kului lähes samassa suhteessa. Turussa ylivoimaisesti käytetyin huume oli amfetamiini, mutta kaupungissa kulutettiin myös huomattava siivu tutkimusryhmän löytämästä metamfetamiinista.
– Metamfetamiinin käytössä on selkeästi tiettyä satunnaisuutta. Välillä markkinoilla on isompi erä tarjolla paikallisesti ja kun erä käytetään loppuun, se häipyy joksikin aikaa markkinoilta, Kankaanpää selittää.
Metamfetamiinin käytössä on selkeästi tiettyä satunnaisuutta."
Kokaiinin käyttö Suomessa on sen sijaan keskittynyt lähes pelkästään etelään.
Eräs syy siihen saattaa olla hinta. Poliisin tämänvuotisten hintatilastojen mukaan kokaiinigramman hinta vaihtelee 80 ja 150 euron välissä. Kalleimmat grammahinnat veloitetaan pohjoissuomalaisilta käyttäjiltä.
THL:n jätevesitutkimusten piirissä oli viime vuonna vajaa kolmasosa Suomen väestöstä. Edellisessä, vuoden 2014 tehdyssä jätevesianalyysissä mukana olivat myös Lahti, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Kotka, Lappeenranta, Oulu, Rovaniemi, Savonlinna ja Vaasa.
Tänä vuonna THL on ehtinyt jo tehdä kevätkeräyksen, mutta sen tuloksia ei vielä ole Kankaanpään mukaan käytettävissä.
– Syksyllä teemme toisen mittauksen, niin saamme vuodenaikaisvaihtelut paremmin hallintaan. Keväisin jätevedestä mitatut huumepitoisuudet ovat pienempiä kuin syksyisin, jolloin keräys osuu suunnilleen pikkujouluviikonloppujen tietämille, Kankaanpää kertoo.
THL tekee seurantatutkimustaan osana kansainvälistä yhteistyöverkostoa, jossa ovat mukana myös Euroopan huumausaineiden seurantakeskus EMCDDA ja YK:n alainen huumejärjestö UNODC.


Osa seurantatutkimusta

THL:n tutkijaryhmä on analysoinut suomalaisten kaupunkien jätevesien huumausainepitoisuuksia vuodesta 2012 lähtien.
Parillisina vuosina keräykset tehdään useammassa kaupungissa sekä keväällä että syksyllä. Parittomina vuosina keräykset tehdään vain muutamassa suurimmassa kaupungissa.
Tutkimustuloksia verrataan myös poliisilta saataviin tietoihin huumausainetakavarikoiden määristä ja huumeiden vaikutuksen alaisena ajaneiden määristä.
Tuloksia raportoidaan ainakin neljästä Suomen markkinoilla myytävästä huumausaineesta: amfetamiinista, metamfetamiinista, ekstaasista eli MDMA:sta sekä kokaiinista. Lisäksi voidaan raportoida myös muista aineista.
Keräyksissä löytyy myös lääkeainejäämiä, mutta niitä ei raportoida, sillä arviointi lääkinnällisen ja väärinkäytön välillä on hankalaa.
Tuoreet tutkimustulokset on julkaistu Science of the Total Environment -lehdessä.
Lähde: THL

tiistai 28. kesäkuuta 2016

KONEELLA KUIN KONEELLA KÄNNISSÄ STRADALLE

Tervareitin saamien tietojen mukaan rattijuoppo on liikkunut Oulun seudulla ruohonleikkurilla! Oulun poliisin partio sai kiinni juhannusaattona 24.6. illalla Muhoksella Ponkilantieltä muhoslaisen 33-vuotiaan miehen, jonka epäillään suristelleen päältä ajettavaa ruohonleikkuria päihtyneenä yleisellä tiealueella. Poliisi tutkii tapahtunutta törkeänä rattijuopumuksena.


Muhoksen miehen pitää ajella nurmikko toistaiseksi moottoreitta myös kotipihalla vai mitä?


MYÖS HUUMESIEPPO VOI OLLA RATTIJUOPPO. OLE ROHKEE JA AJA AINEITTA!
Motto: Rattijuoppo on rattijuoppo – päihdyttävästä aineesta riippumatta

Kesä on Järvi-Pohjanmaan Torstai-lehden mukaan rattijuopumusonnettomuuksien  sesonkia. Se, aiheutuuko rattijuopumus alkoholista vai huumausaineista, ei ole  Liikenneturvan kyselyyn* vastanneiden suomalaisten mielestä merkityksellistä. Valtaosa vastaajista pitää alkoholirattijuopumusta yhtä vakavana kuin huumerattijuopumusta.

Alkoholi on vieläkin suuri riskitekijä liikenteessä. Lähes puolet niistä rattijuopumusonnettomuuksista, joista seuraa henkilövahinkoja, ajetaan kesäkuukausina. Erityisessä vaarassa ovat nuoret kuljettajat. Henkilövahinkoon johtaneiden rattijuopumusonnettomuuksien kuljettajista nuorten osuus on noin 40 prosenttia.

– Alkoholi on osa monen nuoren kesää. Tämä näkyy myös liikenteessä. Liikenneturva selvitti viime syksynä nuorten mielipiteitä juopuneena ajamisesta. Nuorista kolmasosa tietää kaverin ajaneen moottoriajoneuvolla humalassa ja joka neljäs on ollut ainakin kerran matkustajana juopuneen kuljettajan kyydissä, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen kertoo.

Kuningas alkoholi on edelleen perinteisin rattijuopumuksen aiheuttaja. Viinan rinnalle ovat tulleet huume- ja lääkeaineet. Se, millä aineilla rattijuoppo päihtyy, ei kuitenkaan ole merkityksellistä suomalaisille, sillä valtaosa Liikenneturvan kyselyyn* vastanneista suomalaisista piti huume- ja alkoholirattijuopumusta yhtä vakavina.

Kampanja kannustaa nuoria olemaan #rohkee

– Nuorten humalassa ajamisen torjunnassa merkittävässä roolissa ovat kaveripiirin asenteet ja ystävien oikea-aikainen väliintulo. Liikenneturvan kesän rattijuopumuksen vastaisella kampanjalla puhutellaankin tämän potentiaalisen rattijuopon lähipiiriä. Pääviesti rohkaisee puuttumaan kaverin rattijuopumukseen: ole sinä se #rohkee, joka ei päästä kaveria kännissä rattiin, Heiskanen kannustaa.

#Rohkee-kampanja näkyy kesällä eritoten festareilla. #Rohkee on mukana mm. Himoksen Juhannuksessa, Summer Upissa Lahdessa, Jurassic Rockissa Mikkelissä, Joensuun Ilosaarirockissa sekä Kuopion RockCock-festivaaleilla.

Festareilla ja muissa tempauksissa kannustetaan nuoria jakamaan Instagramissa, Facebookissa tai muulla somekanavalla kuvan #rohkee-tunnisteella. Sosiaalisessa mediassa jaetut valokuvat ja viestit ovat sitoumuksia: jokainen kuva viestii, että kännissä ei ole ok ajaa. Kuvan jakaneet saavat tapahtumissa palkinnoksi vielä rohkeen pinkit aurinkolasit.

– Oman mielipiteen jakaminen, myös sosiaalisessa mediassa, vaikuttaa sekä omaan että kavereiden mielipiteisiin ja käyttäytymiseen. Mitä lähempää viesti kuuluu, eli mitä tutumpi ihminen viestin jakaa, sitä vahvempaa viestin kuunteleminen on, kuvailee Heiskanen.

* Rohkee-kampanjassa ovat mukana Liikenneturva, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, poliisi, liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevakuutuskeskus ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry sekä Ehkäisevän päihdetyön verkosto.

Lähde: Torstai-lehti

keskiviikko 8. kesäkuuta 2016

Vasemmistonuorten naiivi kannabispolitiikkaKuva: Internet
Vasemmistonuoret:


"Kannabiksen kohdalla esitetään dekriminalisointia eli käytön ja hallussapidon poistamista rikoslaista kokonaan. Aloitetta perustellaan sillä, että päihteiden käytön rangaistavuuden poistaminen siirtäisi käyttäjät kriminaalipolitiikasta sosiaali- ja terveyspolitiikan piiriin. Vasemmistonuoret on tehnyt puoluekokoukselle neljä aloitetta sekä allekirjoittanut kymmenen aloitetta, jotka on valmisteltu puolueen järjestölliseen uudistamiseen tähtäävässä Vamos-verkostossa."

Kansan Uutiset/KOTIMAA 8.6.2016 14.31


-------

Kannabis on laiton huumausaine. Pyrkimys käytön ja hallussapidon rangaistavuuden kumoamiseen tarkoittaa sitä, että "märkäkorvavasemmisto" haluaisi samalla muuttaa yhteiskunnan virallisen asenteen kannabista ja todennäköisesti tulevaisuudessa myös muita huumausaineita kohtaan. "Vasemmistomurkut" linjaavat huumepolitiikkaansa ideologisista syistä. Heidän aatemaailmassaan yksilön vapaus on niin suuri tekijä, ettei yhteiskunta saa asettaa mitään rajoituksia omalle valinnanvapaudelle, ellei ole aivan välttämätön pakko. Tässäkin suhteessa säilytetään oikeus vastustaa rinta kaarella yhteiskuntaa ja sitä kutsutaan "kansalaistottelemattomuudeksi".

Vasemmistonuoret unohtavat, että tapahtuu paljon muitakin rikoksia, joissa sosiaali- ja terveyspolitiikka voisivat rikollista paremmin auttaa kuin poliisi, vanginvartija ja rikosseuraamusvirkamies. Näihin kuuluvat  mm. omaisuus- ja seksuaalirikokset. Pitäisikö esim. raiskauksen kriminalisointi poistaa rikoslaista, koska monet pitävät raiskaria vain henkisesti sairaana kaverina, jota vainoaa ajatus alistaa naista teollaan?

On hyvä, että poliisi on mukana huumepolitiikassa. Huumeiden suhteen varhainen puuttuminen on A ja O. Tiedämme, että nuorella on pitkä tie kuljettavanaan sosiaalityön autettavaksi, jos suurin motiivi liittyy johonkin vapaaehtoiseen sopimukseen, ja jopa joskus vielä salaa vanhemmilta (esim. kouluterveystyö). Poliisi puuttuu nuorten huumeiden käyttöön ja yleensä huumeiluun saman tien, kadulla tai kodeissa. Kannabiksen käytöstä lankeaa tavallisesti sakkolappu. Se on nuorelle itselleen ja hänen vanhemmilleen selvä ja nopea "näpäytys" siitä, että liikutaan aivan väärillä poluilla. Nyt kumminkin nämä monet vasemmistolaiset ja muut liberaalit ihmiset eivät ollenkaan hyväksy sitä, että kannabiksen käyttöä uskalletaan väittää "vääräksi poluksi". He kun eivät seuraa tarkasti kannabiksen käyttöön liittyviä tutkimustuloksia (kuin korkeintaan kannabiksen ystävien foorumeilta). Ja he kun eivät osaa tai halua ottaa huomioon monien perheiden ikäviä kokemuksia nuorten ruvettua veljeilemään kannabiksen kanssa. Antaa yksilön vain päättää kaikessa ruumiistaan ja aivoistaan, heidän päässään lakkaamatta pyörii.

Kannabiksen käytöstä tullut merkintä säilyy poliisin rekisterissä korkeintaan kolme vuotta! Sinä aikana merkinnästä tietävät toiset poliisit, jotka voivat näin seurata merkinnän saaneen henkilön tulevia edesottamuksia eli uusiiko henkilö tekojaan ja onko uusimisen suunta kovempaan käyttöön tai jo koviin huumeisiin johtavaa rikoksentekoa. Poliisin merkinnästä ei anneta tietoja ulkopuolisille tahoille, mutta alaikäisen kohdalla on toki luonnollista olla yhteydessä lapsen tai nuoren kotiin ja sosiaaliviranomaisiin.

Kannabiksen - kuten monien muidenkin huumeiden - suhteen voidaan tehdä varsinaisia, tuomioistuimessa käsiteltäviä huumausainerikoksia, kuten laajamittainen kotikasvatus, myynti tai salakuljetus. Jos nuori valitsee tämän tien, hänen on kyllä turha heittäytyä myöhemmin kuin "uhriksi" jos mieli tekee ammattiin, johon vaaditaan puhdasta rikoskeristeriä. Ihmisellä ei ole rajattomasti vapauksia ja  oikeuksia. Pyrkimys siihen suuntaan merkitsee halua ja tahtoa anarkismiin, ja toden totta, vasemmistonuorisossa onkin ollut viime vuosina havaittavissa anarkismin tukemista. 

Vasemmistoanarkia ei ole järjestäytyneen Suomen tie huumeidenkaan kohdalla.


Kommentti Yle uutisointiin presidentti Rodrigo Duterterin antamasta tappoluvasta


Ulkomaat  | 

"Presidentti televisiopuheessa: Tappakaa huumekauppiaat, saatte mitalin!

Filippiineillä pian virkaansa astuva presidentti aikoo pitää sen, minkä vaalikampanjassaan lupasi: nitistää huumekauppiaat. Rodrigo Duterten menetelmät eivät saa ihmisoikeusväen hyväksyntää.
Rodrigo Duterte .
Filippiineillä presidentinvaalit voittanut Rodrigo Duterte pitää puhetta kannattajilleen Davao Cityssä 4. kesäkuuta. Kuva: Cerilo Ebrano / EPA

Filippiineillä presidentinvaalit voittanut Rodrigo Duterte on pitänyt suuren kansanjoukon edessä puheen, jossa hän innosti kansalaisia ampumaan huumekauppiaita.
Koko valtakuntaan televisioidussa puheessa Duterte pyysi kansalaisilta apua rikollisjengien vastaiseen taisteluun.
– Älkää epäröikö soittaa meille, tai poliisille tai - jos teillä on ase - tehkää se itse. Teillä on minun tukeni, Duterte kannusti.
Jos kiinni otettu huumekauppias vastustaa pidätystä tai kuljettamista poliisiasemalle, hänet voi ampua, virkaan valittu presidentti ilmoitti.
– Ampukaa hänet, ja annan teille mitalin!

Pelätty pormestari

71-vuotias Duterte voitti toukokuun alussa pidetyt vaalit. Hän astuu virkaansa kesäkuun lopussa.
Vaalikampanjassaan hän piti tärkeimpänä tavoitteenaan lopettaa Filippiineillä rehottava rikollisuus. Hän lupasi tehdä sen puolessa vuodessa. Ihmisoikeusjärjestöt pelkäävät, että kampanja laillisen järjestyksen palauttamiseksi voi lähteä käsistä ja johtaa laajoihin ihmisoikeusloukkauksiin.
Tuleva presidentti puhui Davaon kaupungissa, jossa hän on kauan toiminut pormestarina. Kaupungissa elää vahva epäily, että Duterte on itse organisoinut moottoripyörillä liikkuvia partioita, jotka ovat tappaneet rikoksista epäiltyjä.
Dutertea vastaan ei koskaan ole nostettu syytettä. Ihmisoikeusaktiivien mielestä tämä johtuu siitä, ettei kukaan uskalla todistaa häntä vastaan oikeudessa."
Lähteet:
 
AP


-----------Taannoin myös IRA julisti sodan huumerikollisia vastaan. Kysymys koski kumminkin ns. laitonta väkivaltaa.  Tuolloin ihmisiä todella myös tapettiin, haavoitettiin tai pahoinpideltiin. Nyt presidentti antaa laillisesti luvan tappamiselle, esimerkiksi jos huumerikollinen vastustaa pidätystä. Pontimena on halu saada kansalta välitöntä tukea rikollisia vastaan. Dutertea on arvosteltu siitä, että toiminta voi johtaa "laajoihin ihmisoikeusrikkomuksiin."   IRA 


Arvostellaksemme oikein Dutertea meidän tulisi olla hyvin perillä presidentistä itsestään, Filippiinien huumetilanteesta, huume- ja väkivaltarikoksista ja yleensä rikollisten määräysvallan osuudesta yhteiskunnassa. Liberaalin oikeiston tai vasemmiston mielestä tässä tullaan vallan törkeällä tavalla puuttumaan ihmisoikeuksiin. Liberaalit kun ovat usein idealisteja mitä humanismiin tulee. Jotkut, itse kovan luokan rikolliset, kenties halveksivat sellaista heikkoutta, koska je tappavat  surutta toinen toisiaan lähes vastaavista valtapoliittista ja taloudellisista syistä johtuen. Humanistinen "paasaus" ei ole oikea tapa reagoida puheeseen.

Loogisesti ajatellen Durtealla täytyy  olla  painavia syitä toimintaan, joka olisi toteutuessaan järjestäytyneessä yhteiskunnassa ja normaaliolosuhteissa erittäin harvinaista, mutta tosin esim. vallankumoustilanteista kyllä varsin tuttua menettelyä. Tästä voi päätellä, että Durtea ehkä jo pelkää menettävänsä yhteiskunnan rikollisille - kuten on jossain määrin tapahtunut eräin paikoin Etelä-Amerikkaa.

Ihmisarvo ei ole jokin ansaitsematon syntymäetuoikeus. Se saavutetaan kehityksen ja kypsymisen myötä, mutta mielestäni se voidaan myös menettää asettumalla kokonaan inhimillisen, siis ihmisarvoisen, yhteiskunnan ulkopuolelle, kuten tekevät eräät sosiopaatit ja psykopaatit. 

Nykyään tapahtuu niin paljon törkeitä rikoksia, että monet ns. tavalliset ihmiset ovat jo ryhtyneet kannattamaan kuolemanrangaistuksen palauttamista. 

Kovinkaan moni ihminen ei silti aseta itseään toiminnallaan kiistatta ja selvästi havaitulla tavalla ihmisarvon ja ihmisoikeuksien ulkopuolelle. Eräs tärkeistä  oikeuksistamme on se, että rikoksesta epäillylle täytyy varata mahdollisuus riittävään asiansa selvitykseen. On vaarana, että väkivalta johtaa hätiköityihin "tuomarointeihin". Myös poliittisia murhia saatetaan ryhtyä tekemään enemmän. Samalla yhteiskunta muuttuu entistä suljetummaksi ja vakoilua esiintyy monessa suunnassa. Siitä ei ole pitkä matka kokonaan totalitaariseen valtioon. 

Toivottavasti presidentin puhe  innostaa filippiiniläisiä toimimaan koko kansana huumerikollisuuden kitkemiseksi seuraten ehkä pitempää mutta turvallisempaa oman esimerkin ja asiallisen informaation jakamisen tietä.  
lauantai 4. kesäkuuta 2016

Motoristeja törmäyskurssilla Kouvolassa ja Hervannassa
Kesän ja moottorien käynnistyttyä myös motoristeja on seilannut törmäyskurssilla hanskasta karanneen alkoholin käytön takia. Nämä kummatkin onnettomuudet olisivat voineet päättyä erittäin huonosti. Erityisen vaarallista tilanteessa on  se, ettei alkoholi ja kypärä viihtyneet näissä sattumissa "samassa päässä".
UUTISMAAILMA (4.6.2016)Humalainen moottoripyöräilijä ajoi päin pysäköityä pakettiautoa Kouvolan keskustassa
moottoripyoran_rengas
Keskiviikkona 1.6. illalla  Kouvolan Valtakujalla 48-vuotias motoristi ajoi päin pysäköintialueelle pysähtynyttä pakettiautoa, jonka kuljettaja istui autossa.
Kypärättä ajanut motoristi yritti paikalta  karkuun mutta autonkuljettaja sai estettyä ajon. Poliisipartion saapuessa suoritettiin puhalluskoe, jossa motoristi täräytti mittariin 2.20 promillen lukemat. Poliisin alustavassa puhuttelussa motoristi kiisti kaiken. Epäilty vietti seuraavan yö  ”valtion hotellissa” heti verikokeen jälkeen.Humalainen moottoripyöräkuski ajoi auton kylkeen Hervannassa
moto_1
Moottoripyörän kuljettaja oli lentänyt törmäyksessä yli 20 metrin päähän.
Hätäkeskukselle ilmoitettiin epäillystä, moottoripyörällä liikkeellä olleesta rattijuoposta  Tampereen Hervannan alueella. Opiskelijankadulla henkilöauto kolaroi moottoripyörän kanssa. Silminnäkijän mukaan moottoripyörä tuli kovalla vauhdilla Opiskelijankatua pitkin idän suunnasta ja törmäsi vasemmalle kääntyneeseen henkilöautoon. Henkilöauton kuljettaja ei  kerinnyt tekemään minkäänlaista väistöliikettä moottoripyörän kovasta vauhdista johtuen.
Moottoripyörän kuljettaja lensi törmäyspaikalta noin 23 metrin päähän. Paikkakuntalaisella 1990-luvulla syntyneellä kuljettajalla ei ollut löydettäessä kypärää päässään. Kuljettajalla oli ympäri vartaloa erilaisia ruhjevammoja sekä haavoja. Miehelle suoritettiin seulonta-alkometripuhallus, jonka tulos oli 1,86 promillea. Lisäksi selvitettiin, ettei miehellä ollut voimassa olevaa ajokorttia.
Ambulanssi kuljetti miehen  jatkohoitoa saamaan Acutaan. Henkilöauton kuljettaja ei loukkaantunut törmäyksessä.
Motoristi osalta tapahtumia tutkitaan törkeänä rattijuopumuksena, törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä kulkuneuvon kuljettamisena oikeudetta.

perjantai 3. kesäkuuta 2016

KANNABIS, SAVUTUS JA SUMUTUS

Kaupunkilehti Tamperelainen julkaisi (14.-15.5.2016) kaksi artikkelia kannabiksesta ja tarjosi lukijoille samalla kaksi näkökulmaa aiheeseen. Tamperelainen ympäristöinsinööri ja Pirkanmaan Piraattipuolueen varapuheenjohtaja Olli Soppela tuulettaa "savujen" puolesta, mutta päätoimittaja Karri Kannala säilyttää kriittisen otteen aiheeseen. Hänen mielestään kannabiksen laillistamisen puoltajat tekevät suurieleistä mielipidekäännytystä marginaalista käsin.

(Kuva: internet)

SAVUTUS


Nuori, urbaani politiikon alku Soppela tunnustautuu kannabiksen satunnaiskäyttäjäksi. Hän kertoo olevansa "kokeilija", jonka viimeisestä sessiosta on aikaa jo muutama vuosi. Kannabista oli Soppelan mukaan kiva pössytellä, tuli kiva, rauhallinen olo, mutta kokemusta haittasi epämukava ajatus toiminnan laittomuudesta. Tämä on ikävä juttu, koska Soppelan mukaan kannabista ei ole todistettu "tieteellisellä tavalla" niin haitalliseksi, että sen kieltämiselle olisi "perusteltua syytä". Soppela kannattaa kannabiksen asteittaista vapauttamista portailla sertifioitu tuotanto, lisensoitu laadunvalvonta  ja verotettu jakelu, mutta  aivan ensimmäiseksi tulisi luopua kannabiksen hallussapidon ja käytön kriminalisoimisesta.

Kannabiksen saatavuuden helpottaminen ja kriminalisoimisesta luopuminen ei Soppelan mukaan lisäisi millään tavoin huumausaineiden käyttöä "päihdetilastoissa". Tässä hän viittaa todistukseksi kokemuksiin Hollannista ja Portugalista. Kannabiksen laillistaminen tulisi Suomessa Soppelan mielestä ehdottomasti vähentämään huumerikollisuutta. 

Kannabiksen vapauttaminen on toisaalta "ihmisoikeuskysymys", Soppela puntaroi. Hänen ajatuksissaan nykyinen käytäntö jollain tavalla selvästi polkee huumausaineen käyttäjän oikeuksia ja ihmisarvoa.
SUMUTUS


Tamperelaisen päätoimittaja Kannala on erityisesti huolissaan "savujen" ympärillä käytävästä sumutuksesta sosiaalisessa mediassa.

"Käyttäjien perustelut aineen hyödyistä tuntuvat yhä älyttömämmiltä, kun kuuntelee tuoreita sosiaali- ja terveysviranomaisten kommentteja: kannabiksen tai ainakin osittain sen takia hoitoon hakeutuvien määrä kasvaa jatkuvasti."

Kannala perustelee kannabiskriittisyyttä myös poliisin kokemuksilla. Hän ottaa esille koulupoliisina toimineen Timo Härkösen kiteytyksen viime kevään tilanteesta:

"Ensimmäistä kertaa yli kymmenvuotisella urallani ollaan tilanteessa, että huumausaineet ovat tulleet lukioikäisten keskuuteen sellaisella voimalla, että virkavallalla, koulun henkilökunnalla ja vanhemmilla on herännyt huoli siitä, tuleeko heistä yhteiskuntakelpoisia ihmisiä."

Kannabiksen mainostajat toimivat Kannalan mukaan myös sellaisella innolla, että kuvittelevat keskellä samanmielisten joukkoa saavansa vaatimuksilleen kansassa aikaan suurenkin vasteen. Tosiasiassa kannabiksen käyttö on yhteiskunnan kokonaisuutta ajatellen ilmiö marginaalissa, vaikka käyttö on lisääntynyt ja samalla käytöstä koituneet ongelmat ja vahingot yhteiskunnalle. 

Kannalan näkökulmasta katsottuna yhteiskunnassamme ei ole suurta ja eriarvoistettua kannabiksen käyttäjien luokkaa, jonka oikeudet käyttää mahdollisimman vapaasti ja helposti kannabista olisivat poljetut. Marginaalista käsin ei ole viisasta huudella ja perätä muutoksia "koko sivua koskien". Toinen puoli on siinä, ettei tämän "marginaalin" laajentuminen toisaalta millään tavoin puolla kannabiksen vapauttamista, päinvastoin, se herättää huolta kannabiksen käytön aiheuttamasta ja itseaiheutetusta syrjäytymisprosessista.

"Poliisin huoli siitä, että iso osa työelämänkynnyksellä olevasta sukupolvesta ei tule edes yhteiskuntakelpoiseksi, on karu fakta."

Soppelan väite, ettei kannabiksen vapauttaminen Suomessa tule lisäämään "negatiivisia muutoksia päihdetilastoissa" on epäuskottava. Jos ja kun kannabis jo yhteiskunnan nykytilanteessa tuottaa yhä enemmän haittoja, miksi haitat vähenisivät laillistamisen myötä, kun käyttö laillistamisen vuoksi tulisi kiistatta helpottamaan kannabikseen siirtymistä ja kannabiksen käyttäjänä pysymistä? Soppela sivuuttaa myös nykytilanteen asettaman luonnollisen korjausvaatimuksen. Tepsiikö nuorten kannabiksen käyttäjien syrjäytymiseen sama "lääke", jolla syrjäytyminen on saatettu alun perin alkuun - eli miten kannabiksen saatavuuden ja hallussapidon helpottaminen vähentäisi kannabiksen käyttöä nuorisossa ja nuorten aikuisten parissa sen nykyisestä määrästä?

Ympäristöinsinööri Soppelan omakohtainen kokemus kannabiksesta on erittäin rajallinen. Kannabis ei ole todellakaan jokin lähes harmiton aine, joka tuottaa "rentoutuksen". Monet tieteellisesti pätevät tutkimukset ovat osoittaneet kannabiksen käytön heikentävän älyllistä suorituskykyä ja muistia, ja eräissä tapauksissa kannabis voi laukaista skitsofrenian. Kannabiksen käytöstä saattaa seurata psykoosi myös ilman skitsofreniaa. Ongelmat ja haitat ovat usein suhteessa käytön määrään ja käyttäjän ikään. Erityisesti nuorten kohdalla kannabis aiheuttaa suuria riskitekijöitä. Mukava "mielihyvä" on itseasiassa koukku, josta käyttäjä voidaan vetää yhä syvemmälle huumausaineriippuvuuteen.


(Kuva: internet)


FIKTIOT JA FAKTAT

Kannabiksen laillistaminen ei vähennä huumausainerikollisuutta muuten kuin (laillistetun) kannabiksen itsensä suhteen ja tässäkin vain osaksi. Kannabiksen vapauttaminen ei vähennä sanottavasti muuta huumausainerikollisuutta eikä huumaavien lääkkeiden salakuljetusta ja katukauppaa, koska näille aineille on oma kysyntänsä riippumatta kannabiksen laillisuudesta. Kauppaa tehdään nykyään paljon "siististi" internetissä. Vaikka kannabiksen ystävä ostaisi huumausaineensa laillisesti ja kivasti aivan kuin sikarit tupakkakaupasta, hänen luokseen pyrkivät tyrkylle myös muut huumausaineet internetin reittejä pitkin ja myös ystävien ja tuttujen kautta. Kova rikollisuus näyttää todelliset kasvonsa vasta jossain toisessa vaiheessa, kun joudutaan pakosta astumaan yhä enemmän ulos todelliseen huumeidenkäyttäjien ja huumekauppiaiden maailmaan.

Kannabiksen laillistaminen ei poistaisi kannabiksen kotikasvatusta, myyntiä alaikäisille, nuorten tyttöjen houkuttelemista seksikontakteihin kannabista tarjoamalla, ja kaikkein vähiten se lopettaisi veronkierron. Soppelan idealistinen ajatus, että "kaikki kannabis on verolle pantava", on toteuttamiskelvoton torso. Aina tulisi riittämään verolliseen kannabikseen nähden halvemman ja myös vahvempien lajikkeiden kasvattajia harvaanasutussa Suomessa.

Kannabiksen laillistaminen on ristiriidassa myös yhteiskunnan nykyisten pyrkimysten suhteen. Haluamme vähentää päihdeongelmien aiheuttamia haittoja ja kuluja yhteiskunnassamme. Samalla olemme halunneet minimoida tupakasta aiheutuvia haittoja, ja tupakointia on rajoitettu monin tavoin. Kannabista käytetään runsaasti polttamalla. Jos laillistamisen myötä saisimme kannabiksen polttajat perheasuntojen parvekkeille käryttämään auvoisessa kesäillassa ja saastuttamaan naapureidenkin asuntoja, tarkoittaisi se merkillistä peruutusta ajassa takaisinpäin.

Puhuttaessa Portugalin ja Hollannin kokemuksista pitäisi muistaa myös kulttuurilliset erot mutta erityisesti esim. Portugalin panostus narkomaanien hoitoon. Suomessa päihteiden käyttö on ollut perinteellisesti erittäin humalahakuista, mikä vahvistaa nopeasti riippuvuutta. Nykypäivän Suomessa - ja osaksi juuri päihde- ja huumeongelmien kasvun myötä - ollaan tingitty päihdehoidosta. Kunnilla ei ole varaa eikä halua maksaa esim. monen kuukauden pituisia yhteisöhoitokuntoutuksia. Jopa alkoholistien peruslääkitys, antabukset, joutui takavuosina kokemaan roiman hintakorotuksen.

Kannabiksen laillistamisen puolestapuhujien tilanne on kaksijakoinen. Yhtäällä liberaalipolitiikot, erityisesti aikaisemmin Vihreät - ja nyt myös Piraattipuolue - kokevat liberaalin päihde- ja huumepolitiikan juuri omaksi asiakseen, mutta toisaalla virkamiehet ja monet johtavat poliitikot ymmärtävät ennaltaehkäistä kallista päihde- ja huumehoitoa kontrolloimalla  päihteitä ja huumeita. Heistä koko yhteiskunnan etu on tärkeämpi tekijä kuin vähemmistön, huumeisiin mieltyneiden kansalaisten enemmän tai vähemmän kuviteltu "epätasa-arvo" valtaväestöön nähden.