keskiviikko 30. joulukuuta 2015

Foto: Internet

RATTIPALOJEN AIHEUTTAJAT VIIME VUOSILTA Valtaosa liikennejuopumusepäillyistä ajoi v. 2012 - 2013 

seutuvilla humalassa tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena"Keskusrikospoliisin tiedote Poliisin kiinniottamista liikennejuopumusepäillyistä noin 90 prosenttia ajaa rangaistusrajan ylittävässä humalassa tai huumaus- tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisena, ja huomattava osa ylittää myös törkeän rattijuopumuksen rajan.

Poliisi toimitti Keskusrikospoliisin Rikosteknisen laboratorion liikennejuopumustutkimuksiin viime vuonna kaikkiaan 11 550 verinäytettä tutkittavaksi. Näistä tutkittiin veren alkoholipitoisuus 8 752 tapauksessa sekä huumaus- ja lääkeainepitoisuus 4 166 tapauksessa. Lisäksi 2002 tapauksessa tutkittiin ns. jälkinauttiminen, jossa rattijuopumuksesta epäilty väittää nauttineensa alkoholia vasta ajon jälkeen.
Poliisin kiinniottamista liikennejuopumusepäillyistä noin 90 prosenttia ajaa rangaistusrajan ylittävässä humalassa tai huumaus- tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisena, ja huomattava osa ylittää myös törkeän rattijuopumuksen rajan.

Noin 1 400 verinäytettä tutkittiin alkoholin sekä huumeiden tai lääkkeiden yhteiskäyttötapauksina. Niistä 80 prosenttia oli positiivisia huumaus- ja lääkeaineiden osalta ja 75 prosentissa myös alkoholipitoisuus ylitti rangaistavuusrajan.

Huumaus- ja lääkeainepitoisuuksien aiheuttajista yleisimpiä olivat bentsodiatsepiineihin kuuluvat lääkkeet, jotka ovat tavallisimmin käytössä olevia rauhoittavia tai unilääkkeitä. Näitä todettiin lähes 3 000 tapausta. Varsinaisista huumausaineista yleisimpiä löydöksiä olivat amfetamiini (2 218 kpl) ja kannabis (1 503 kpl).

Verinäytetutkimusten lisäksi liikennejuopumustapauksia voidaan todeta poliisilaitoksilla olevilla tarkkuusalkometreillä. Vuonna 2011 tutkittujen hengitysilmanäytteiden määrä oli 11 994 kpl. Näytteistä 88 prosenttia ylitti rangaistavuuden rajan (0,22 mg/l) ja 45 prosenttia törkeän rattijuopumuksen rajan (0,53 mg/l).""Huumaus- ja lääkeainepitoisuuksien aiheuttajista yleisimpiä olivat bentsodiatsepiineihin kuuluvat lääkkeet, jotka ovat tavallisimmin käytössä olevia rauhoittavia tai unilääkkeitä. Näitä todettiin lähes 3 000 tapausta. Varsinaisista huumausaineista yleisimpiä löydöksiä olivat amfetamiini (2 218 kpl) ja kannabis (1 503 kpl)." 

BSF-kommentti: Nykyaikana jako vain alkoholia "nauttiviin" ja  ainoastaan huumeita käyttäviin on vanhanaikainen. Tämä näkyy myös  poliisin rattipalohavainnoissa. Sekakäyttö, johon kuuluu usein myös rauhoittavien lääkkeiden väärinkäyttö, on rattipalojen arkea pitkällä aikavälillä. Painopisteen muutoksia sen sijaan esiintyy (esim. äkillisen huumeiden käytön yleistymisen yhteydessä). Vain huumeidealistit puhuvat ainoastaan kannabiksen vaikutuksen alaisena ajamisesta - mikä sekin todistettavasti heikentää ajosuoritusta.  Etenkin päihdehistorian kasvaessa käyttäjällä voi olla käytössä rinnakkain useita aineista. Joskus on mukana alkoholi, toisinaan lääke ja välillä kaikki yhdessä.  "Bentsoista" yleisimmin väärinkäytettyjä aineita ovat kauppanimeltään mm. Diapam, Xanor,  Opamox, Oxepam, ja Tenox . Niitä tavattaessa on parasta löytyä myös asiallinen resepti. Vaikka resepti olisi kunnossa, jopa korkein mahdollinen reseptin mukainen käyttö heikentää reaktiokykyä (ja vielä hyvin paljon enemmän, mikäli alkoholia on otettu samalla). 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.