keskiviikko 30. joulukuuta 2015

NUORTEN INTO AJAA "KAMOISSA" KIIHTYNYT


Kuva: Hakalahti/ Yle


"Nuorten aikuisten rattijuopumukset ovat lisääntyneet tänä vuonna selvästi muuta väestöä jyrkemmin.  21–30-vuotiaiden rattijuopumukset ovat nousseet lähes kuusi prosenttia, kun keskimäärin ollaan kuta kuinkin viime vuoden vauhdissa. 51–60-vuotiaiden rattijuopumukset ovat jopa vähentyneet yhdeksän prosenttia tänä vuonna.
– Nuorten aikuisten rattijuopumusten kasvuun  on useitakin syitä, mutta yksi on huumeiden käytön lisääntyminen. Poliisi pystyy nykyään tekemään huumetestejä aika mukavasti ja jos veressä on esimerkiksi kannabista, siitä tulee ihan normaali rattijuopumus, sanoo tutkimuspäällikkö Juha Valtonen Liikenneturvasta.
Vielä vuosituhannen alussa huumeista johtui vain viisi prosenttia rattijuopumuskäryistä. Tänä vuonna osuus on jo päälle neljänneksen. Kun mukaan otetaan alkoholin ja huumeiden sekakäyttäjät, nousee huumeissa kärynneiden osuus jo liki kolmannekseen (...)"

Ks. koko uutinen kuvituksineen:


BSF-kommentti: 
Nuorten lisääntynyt kiinnostus huumeisiin, ja erityisesti kannabistuotteisiin, näkyy nyt ja tulee näkymään tulevaisuudessa lisääntyneinä "rattikäryinä". Suuntaus varmaankin heikentää samalla liikenneturvallisuuttamme. Se, että poliisin kyky tarkkailla huumeiden käyttöä tehokkaammin on parantunut, osaltaan jyrkentää lukuja, mutta toisaalta onhan kaikilla muillakin "mittareilla" jo havaittu kannabisaallon kohoaminen ja rantautuminen milloin minnekin, joten eiköhän pääsyy myös huumerattipaloihin löydy erityisesti nuorten aikuisten kasvaneesta huumetottumuksesta ja samalla vääristyneistä liikennekäyttäytymismalleista. 
Törkeiden rattijuopumusten vähentyminen on tervetullut ilmiö. Johtuuko tämä sitten kannabiksen käytön lisääntymisestä vai tästä ja tämän ohella jostain toisesta syystä, jää tässä selvittämättä.
Huumeiden käytön osuus rattipalotapauksissa suhteessa sekakäyttöön on kasvanut - mikä on  aika yllättävää. Onhan päihdemaailma muuttunut muuten vuosien varrella sekakäyttöä suosivaksi. Sekakäyttö on tosin sekin lisääntynyt mutta jonkinlainen puhtaampi huumepiikki on nyt havaittavissa, koska huumepylväs on nyt nousemassa nopeammin. 

Kertooko tämä yleensä huumeiden käytön nopeasta kasvusta kentällä? 


Lievä tuomio: Rattijuopolle ehdollista lapsen kuolemantuottamuksesta

"49-vuotias imatralaismies on tuomittu viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 10-vuotiaan tyttärensä kuolemantuottamuksesta. 

Tuomio tuli yhteensä neljästä rikosnimikkeestä: kuolemantuottamuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä liikennerikkomuksesta.


Imatralaistyttö kuoli maanantaina 3. marraskuuta 2014 Karhumäenkadulla, kun tytön isä törmäsi henkilöautolla kadun varteen pysäköityyn henkilöautoon. Mies oli ainakin 1,91 promillen humalassa, kun hän ajoi autoa kolmea lasta kyydissään.


Liikenneturvallisuuden vaarantaminen tuli siitä, ettei mies noudattanut riittävää olosuhteiden, pimeän ja sateisen illan, edellyttämää varovaisuutta, kun hän törmäsi kadulle pysäköityyn autoon.


Liikennerikkomukseen mies tuomittiin, koska hän ei huolehtinut siitä, että etupenkillä matkustaneella tytöllä olisi ollut turvavyö. Kuljettajan olisi pitänyt huolehtia vyön käytöstä, koska matkustaja oli alle 15-vuotias."

HANNA GRÅSTEN


Koko uutinen kuvineen luettavissa IL:n sähköisestä mediasta.

BSF-kommentti:

Rattijuoppo tappaa tilastojen mukaan
 useammin itsensä kuin jonkun toisen mutta
 sellaisista tilastoista ei ole syyttömille
  "apua", kun sattuu poikkeuksia. Ajajan 
kuolema ei ole  tässäkään toivottava asia.
 Saattaa 
ainoastaan heikosti kuvitella miten suuri on
 ajajan suru, kun onnettomuudesta - vai
 voidaanko  puhua onnettomuudesta kun
 juominen ennen ajamista on edeltä itse
 valittu teko? - on selvitty ja oma osuus 
itselle ja muille paljastunut.


Tuomiosta sen verran, että ehdollinen
 rangaistus tässä tapauksessa on
hämmästyttävän vähän. Tietysti lapsen
 menetys on suurin "rangaistus"rikokseen 
syyllistymisestä, mutta onko niin, että
 omaan lapseen kohdistunut kuolemantuottamus
 on jollain tavalla vähemmän moitittavaa 
kuin vieraaseen lapseen kohdistunut?   
Foto: Internet

RATTIPALOJEN AIHEUTTAJAT VIIME VUOSILTA Valtaosa liikennejuopumusepäillyistä ajoi v. 2012 - 2013 

seutuvilla humalassa tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena"Keskusrikospoliisin tiedote Poliisin kiinniottamista liikennejuopumusepäillyistä noin 90 prosenttia ajaa rangaistusrajan ylittävässä humalassa tai huumaus- tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisena, ja huomattava osa ylittää myös törkeän rattijuopumuksen rajan.

Poliisi toimitti Keskusrikospoliisin Rikosteknisen laboratorion liikennejuopumustutkimuksiin viime vuonna kaikkiaan 11 550 verinäytettä tutkittavaksi. Näistä tutkittiin veren alkoholipitoisuus 8 752 tapauksessa sekä huumaus- ja lääkeainepitoisuus 4 166 tapauksessa. Lisäksi 2002 tapauksessa tutkittiin ns. jälkinauttiminen, jossa rattijuopumuksesta epäilty väittää nauttineensa alkoholia vasta ajon jälkeen.
Poliisin kiinniottamista liikennejuopumusepäillyistä noin 90 prosenttia ajaa rangaistusrajan ylittävässä humalassa tai huumaus- tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisena, ja huomattava osa ylittää myös törkeän rattijuopumuksen rajan.

Noin 1 400 verinäytettä tutkittiin alkoholin sekä huumeiden tai lääkkeiden yhteiskäyttötapauksina. Niistä 80 prosenttia oli positiivisia huumaus- ja lääkeaineiden osalta ja 75 prosentissa myös alkoholipitoisuus ylitti rangaistavuusrajan.

Huumaus- ja lääkeainepitoisuuksien aiheuttajista yleisimpiä olivat bentsodiatsepiineihin kuuluvat lääkkeet, jotka ovat tavallisimmin käytössä olevia rauhoittavia tai unilääkkeitä. Näitä todettiin lähes 3 000 tapausta. Varsinaisista huumausaineista yleisimpiä löydöksiä olivat amfetamiini (2 218 kpl) ja kannabis (1 503 kpl).

Verinäytetutkimusten lisäksi liikennejuopumustapauksia voidaan todeta poliisilaitoksilla olevilla tarkkuusalkometreillä. Vuonna 2011 tutkittujen hengitysilmanäytteiden määrä oli 11 994 kpl. Näytteistä 88 prosenttia ylitti rangaistavuuden rajan (0,22 mg/l) ja 45 prosenttia törkeän rattijuopumuksen rajan (0,53 mg/l).""Huumaus- ja lääkeainepitoisuuksien aiheuttajista yleisimpiä olivat bentsodiatsepiineihin kuuluvat lääkkeet, jotka ovat tavallisimmin käytössä olevia rauhoittavia tai unilääkkeitä. Näitä todettiin lähes 3 000 tapausta. Varsinaisista huumausaineista yleisimpiä löydöksiä olivat amfetamiini (2 218 kpl) ja kannabis (1 503 kpl)." 

BSF-kommentti: Nykyaikana jako vain alkoholia "nauttiviin" ja  ainoastaan huumeita käyttäviin on vanhanaikainen. Tämä näkyy myös  poliisin rattipalohavainnoissa. Sekakäyttö, johon kuuluu usein myös rauhoittavien lääkkeiden väärinkäyttö, on rattipalojen arkea pitkällä aikavälillä. Painopisteen muutoksia sen sijaan esiintyy (esim. äkillisen huumeiden käytön yleistymisen yhteydessä). Vain huumeidealistit puhuvat ainoastaan kannabiksen vaikutuksen alaisena ajamisesta - mikä sekin todistettavasti heikentää ajosuoritusta.  Etenkin päihdehistorian kasvaessa käyttäjällä voi olla käytössä rinnakkain useita aineista. Joskus on mukana alkoholi, toisinaan lääke ja välillä kaikki yhdessä.  "Bentsoista" yleisimmin väärinkäytettyjä aineita ovat kauppanimeltään mm. Diapam, Xanor,  Opamox, Oxepam, ja Tenox . Niitä tavattaessa on parasta löytyä myös asiallinen resepti. Vaikka resepti olisi kunnossa, jopa korkein mahdollinen reseptin mukainen käyttö heikentää reaktiokykyä (ja vielä hyvin paljon enemmän, mikäli alkoholia on otettu samalla). 

maanantai 7. joulukuuta 2015

Virittääkö Captagon terroristista terminaattorin?On epäilty, että "jihadistien sotahurmoksen" ja huumausaineiden käytön välillä on yhteys. Ainakin Captagonin käytön on havaittu levinneen Syyriassa. Nyt on otaksuttu, että Syyriassa tehdyt kammottavat terroristien sotarikokset selittyvät huumeiden aiheuttamalla turtumuksella ja inhimillisten tunteiden katoamisella. 

"BBC Arabicin aiemmin tänä vuonna haastattelemat syyrialaiset taistelijat kertoivat huumeen antavan lähes yli-inhimillisen tunteen.
”Tuntui siltä, kuin omistaisin koko maailman”, yksi käyttäjä sanoi. ”Kuin minulla olisi voimia, joita kenelläkään muulla ei ole”, sanoi toinen. ”En pelännyt enää, kun otin Captagonia”, kolmas kertoi."


"Vahvistamattomien lehtitietojen mukaan Pariisin runsaan viikon takaisen terrori-iskun tekijöiden käyttämästä hotellihuoneesta olisi löydetty huumeruiskuja. Poliisi tutkii, käyttivätkö terroristit Captagon-huumetta. Terroristien kerrottiin käyttäytyneen ”zombien kaltaisesti” ammuskellessaan umpimähkäisesti siviilejä."


"Captagon on 1960-luvulla Saksassa kehitetty lääke, jonka tieteellinen nimitys on fenetyliini. Aine on läheistä kemiallista sukua amfetamiinille.
Fenetyliiniä käytettiin länsimaissa 1960-luvulla lääkkeenä muun muassa hyperaktiivisuuteen, narkolepsiaan ja masennukseen. 1980-luvulla lääke kiellettiin useissa maissa, koska se aiheutti voimakasta riippuvuutta.
Captagoniksi huumepiireissä nimetty aine muuttui tämän jälkeen länsimaissa hyvin harvinaiseksi. Lähi-idässä sen käyttö on sen sijaan ollut yleisempää.
Captagonin tiedetään olevan suosittu huumausaine erityisesti Saudi-Arabiassa. Lokakuussa saudiprinssi jäi kiinni Beirutissa, kun hänen koneestaan löytyi 25 laatikollista ja kuusi matkalaukullista Captagon-amfetamiinia."

Lisätietoja: Tiedetuubi

Henkirikoksia ja kammottavia väkivallantekoja tutkittaessa ollaan toistuvasti huomattu miten huumausaineet ja silmitön väkivalta tai järjetön muu käyttäytyminen liittyvät usein toisiinsa. Siksi Captagonin herättämälle epäilykselle on hyvä syy. 
Toisaalta yhtä totta on, etteivät narkomaanit tai hillittömät juhlijat pysty järjestelmälliseen ja kurinailaiseen taisteluun - tai ylipäänsä pitkäjännitteiseen sodankäyntiin. Tämän takia huumausaine 1) on mukana korkeintaan osassa sotatapahtumista 2) on mukana ylipäänsä vain osana sotaa, väkivaltaa ja sotarikoksia lietsovassa ympäristössä 3) on itseasiassa itsessään ase länsimaiden nuorisoa ja nuoria aikuisia vastaan! (miksi käyttäisivät itse suuressa mitassa?)
Usein pahuus tuntuu helpommalta ymmärtää, jos sille annetaan jokin selvärajainen, mielellään luonnontieteellinen selitys. Tässä tapauksessa tarjotaan huumevaihtoehtoa.
Vaikka syitä sotakiihkoon ja raakuuksiin löytyy todennäköisesti runsaasti, huumausaineisiin liittyvän riskin merkittävyyttä se ei laske.
Huumeissa tapetaan. Ja huumeet tappavat!

Kanadan liberaalit onnistuivat vapauttamaan huumausaineenkin pannasta
Kannabiksen käyttö on ensi vuodesta alkaen Kanadassa laillista. Kanadasta tulee olemaan ensimmäinen johtavien teollisuusmaiden G7:n jäsen, joka laillistaa kannabiksen. Yhdysvalloissa taas kannabis on jo laillistettu joissakin osavaltioissa.
Kannabiksen laillistaminen kuului Kanadan parlamenttivaalit lokakuussa voittaneen ja sittemmin liberaalihallituksen pääministeriksi nousseen Justin Trudeaun vaalityöhön. 
Lähde: Yle Uutiset

Vaikka liberaalihallitus onnistui Trudeaun johdolla kannabiksen laillistamisessa,tosiasiassa Trudeau sai ilmeisesti vallankahvasta kiinni pössyttelijöiden tuella. Kannabiksen käyttäjät (ja kannabista liberaaleista syistä puoltavat) ovat jo niin merkittävä osa potentiaalisista äänestäjistä, että heidän mielipiteillään sopii jo ratsastaa vaikka hallitukseen, jossa muuten on puolet naisia - eli tällä erää tasaväkisesti miehet ja naiset lähtivät "Pandoran lipasta" räpläämään. 
Aika näyttää nyt sen lisääkö laillistaminen a) aloittamista lainkuuliaisten joukossa b) lasten ja nuorten kannabiksen käyttöä c) syrjäytymistä yhteiskunnasta passivoitumisen ja mahdollisesti kovempiin aineisiin siirtymisen vuoksi d) huumepsykoosien ja erilaisia muisti- ja ahdistushäiriöiden määrää e) huumerattijuopumusten määrää
Todennäköisesti ongelmien lisääntymistä tulee ilmenemään kaikilla alueilla jossain määrin tai  paljon.
Vihreät "citykaneineen" (cityliberaalit) ovat Suomessa kai jo sorvaamassa tulevaa vaaliohjelmaansa ja laskevat sormillaan miten päästä huumausaineiden käyttäjien(kin) äänillä kiinni vallankahvaan.
On mielenkiintoista seurata mikä rikollisryhmä seuraavaksi pääsee laillistamaan rikollisuuttaan poliittista tietä. Ovatko he esimerkiksi pedofiileja?