torstai 6. elokuuta 2015

Päihdeongelmien kolmiyhteys: alkoholi, huumeet ja tupakointi

Sosiaali- ja terveysminkisteriön tiedote 125/2015

Tavoite nuorten tupakoinnin vähentämiseksi saavutettiin – myös nuorten juominen vähenee

Sosiaali- ja terveysministeriö  30.6.2015 10.00
TIEDOTE 125/2015
Tavoite nuorten tupakoinnin vähentämiseksi saavutettiin – myös nuorten juominen vähenee
"Suomalaiset nuoret tupakoivat, käyttävät alkoholia ja juovat itsensä humalaan entistä harvemmin. Sen sijaan nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden kokeilut ovat lisääntyneet nuorten keskuudessa. Alle 13-vuotiaiden arkeen tupakka ja alkoholi eivät poikkeuksia lukuun ottamatta kuulu. Muun muassa nämä tiedot ilmenevät Nuorten terveystapatutkimuksesta 2015.
Suomi on saavuttanut vuonna 2001 asetetun Terveys 2015 -kansanterveysohjelman tavoitteen, jonka mukaan vuoteen 2015 mennessä 16–18-vuotiaista tupakoisi alle 15 %. Nyt 16–18-vuotiaista pojista tupakoi päivittäin 14 % ja tytöistä 13 %. Vuonna 2001 sekä pojista että tytöistä tupakoi päivittäin vielä 31 %. Myönteistä on sekin, että tupakkaa on uusimpien tietojen mukaan kokeillut 14-vuotiaista vain joka viides, kun vuonna 2001 kokeilijoita oli yli puolet.
Sen sijaan nuuskan kokeilut ja käyttö ovat lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eniten nuuskaa käyttävät ja kokeilevat 18-vuotiaat pojat. Kun nuuska otetaan mukaan, päivittäin tupakkatuotteita käyttää 16–18-vuotiaista pojista 18 % ja tytöistä 14 %.
Noin kolmannes nuorista on nähnyt tupakkatuotteita esillä kaupoissa, kioskeissa tai huoltoasemilla, kun osuus vuonna 2013 oli vielä yli kaksi kolmasosaa. Tupakkatuotteiden esilläpitokiellon ja tiukentuneen ikärajavalvonnan ohjeistuksen myötä alaikäisten tupakkaostot kioskeista, kaupoista ja huoltoasemilta myös vähenivät vuosien 2011 ja 2015 välillä.
Yhä useammat nuoret kasvavat kodeissa, joissa vanhemmat eivät ole tupakoineet heidän elinaikanaan. Nuorista 21 % ilmoitti isän ja 14 % äidin tupakoivan. Kodin tupakointisäännöt eivät ole juuri muuttuneet sitten vuoden 2005. Edelleen joka viidennessä kodissa saa tupakoida joissakin paikoissa tai joskus. Tupakoinnin salliminen perheen autossa ei myöskään ole olennaisesti muuttunut sitten vuoden 2009, sillä lähes 90 % ilmoittaa, ettei autossa saa tupakoida.
Valtaosa jo 12-vuotiaista tietää, mitä sähkösavukkeet ovat. Sähkösavukkeiden kokeilut ovat lisääntyneet, mutta niitä käyttää päivittäin lähinnä pieni osa 18-vuotiaista (3,5 % pojat, 0,6 % tytöt). Sähkösavukkeen kokeilijoista ja käyttäjistä noin puolet käyttää sähkösavukkeissa nikotiinipitoisia nesteitä.

Juominen vähenee

Raittiiden nuorten osuus on lisääntynyt 2000-luvun alusta lähtien ja noussut edelleen vuoden 2013 jälkeen. Tiheään eli vähintään kerran viikossa alkoholia juovien osuus vähentyi vuoden 2009 jälkeen ja väheneminen on jatkunut edelleen kahden viime vuoden aikana. Myös 18-vuotiaat pojat ovat vähentäneet alkoholin käyttöä ja humalajuomista. Sen sijaan näyttää siltä, että vuosia jatkunut 18-vuotiaiden tyttöjen juomisen väheneminen on pysähtynyt.

Alkoholilain muututtua mainokset näkyvät vähemmän

Alkoholimainoksia nähneiden nuorten osuus on vähentynyt 73 %:sta 66 %:iin vuosien 2013 ja 2015 välillä. Televisiossa mainoksia nähneiden osuus oli laskenut 60 %:sta 44 %:iin ja myös sanoma- ja aikakauslehdissä nuoret havaitsivat mainoksia aiempaa vähemmän. Eniten mainoksia nuoret näkivät Internetissä ja televisiossa. Alkoholimainontaa rajoittava alkoholilain muutos tuli voimaan vuoden 2015 alusta lukien.
Nuorten terveystapatutkimukseen vastasi 7412 iältään 12–18-vuotiasta nuorta. Tampereen yliopiston tekemä ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama tutkimus on toteutettu joka toinen vuosi vuodesta 1977 lähtien."

Lisätietoja

professori Arja Rimpelä, Tampereen yliopisto, p. 050 569 8285, arja.rimpela@uta.fi
tutkija Jaana M. Kinnunen, Tampereen yliopisto, p. 040 190 1667, jaana.m.kinnunen@staff.uta.fi
yliopiston lehtori Pirjo Lindfors, Tampereen yliopisto, p. 040 190 1688, pirjo.lindfors@uta.fi
asiantuntija Hanna Ollila, THL, p. 029 524 8617, etunimi.sukunimi@thl.fi
neuvotteleva virkamies Meri Paavola, STM, p.02951 63343, etunimi.sukunimi@stm.fi


POHDINTA:


HUUMEIDEN OSUUS?

Olisi mielenkiintoista, jos tutkimustuloksissa olisi toisaalta käsitelty nuorten suhtautumista kannabikseen ja kannabiksen käyttöä. Viime vuosien linja on ollut nimittäin se, että nuorten aikuisten joukossa kannabiksen kulutus on lisääntynyt - ja mahdollisesti samalla alkoholin käyttö vähän vähentynyt mutta tästä minulla ei ole tutkimustulosta käsillä. Onko mahdollista, että kannabis toisaalta hitusen vähentää alkoholin käyttöä mutta lisää "päihteiden" kokonaiskulutusta? (tässä luen kannabiksen "päihteeksi" vaikka se ei ole tosiasiassa päihde vaan huumausaine). Miten asia on nuorempien parissa? Päteekö edelleen se, että varhaisnuoret ja nuoret aikuiset vieroksuvat huumeita ja kannabista päinvastoin kuin nuorten aikuisten, ja erityisesti nuorten aikuisten miesten verrokkiryhmä, vai alkaako ero kuroutua vähitellen umpeen? Silloin päihdeongelmien kokonaistilanteessa ei mikään ole varsinaisesti parantunut.


TUPAKKALAKI JA KANNABIKSEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY

Jos nuoren tupakointia voidaan ehkäistä, mielestäni samalla osaksi ennaltaehkäistään nuoren kannabiksen polton aloittamista. Tupakoimisella ja kannabiksen poltolla ei ole "yksi yhteen" syy-yhteys, koska moni tupakoitsija ei ole kannabista polttanut, ja joskus - harvoin - poltetaan kannabista kokeilematta ensin tupakkaa, mutta se yleisin marssijärjestys etenee tupakanpolton ja juomisen aloittamisesta kannabiskokeiluihin, ja monien kohdalla siitä eteenpäin vakinaiseen "jöntin" sauhutteluun.

Kuvitus: Internet


TUPAKOINNIN KITKEMINEN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ 

Yhteiskunnan kannattaa panostaa siis vielä nykyistä enemmän tupakoinnin ennaltaehkäisyyn ja jatkaa nykyistä tarmokkaammin tupakoinnin rajoittamista. Tupakointi on erittäin vahingollinen tapa, jolla ei ole mitään positiivista terveysvaikutusta, mutta joka aiheuttaa mittavia terveydenhoidon kustannuksia kaikkialla Suomessa. Onhan niin, ettei hyvinvointi-Suomi saata jättää tupakkasairauksia hoitamatta, vaikka nämä sairaudet ovat itseaiheutettuja milloin itsekäs tupakoitsija ei ole savuttanut toisen terveyttä pilalle.

Tupakoitsijoilla ei ole mitään oikeutta vaatia esimerkiksi oikeutta parveketupakointiin. Monessa kerrostalokodissa tuuletus on suunniteltu tapahtuvan ikkunoiden yhteydesä olevien venttiilien kautta. Raikas ilma tulee sisälle venttiileistä ja poistuu imurien avittamana huoneiston kattoventtiilistä. Useassa kerrostalossa tupakoimaton asukas ei voi helteillä tuulettaa asuntoaan pitämällä parvekkeen ovea auki, koska sitä kautta leviävät naapurin/naapureiden tupakointipäästöt kaikkialle huoneistoon. Usein tupakoiva asukas myös polttaa salaa sisällä, vaikka tapa olisi vuokrasopimuksessa kielletty, mutta pitää jatkuvasti kesällä ikkunoitaan auki tuulettaakseen omaa huoneistoaan. Erityisesti ketjupolttajan kohdalla tämä merkitsee lähes jatkuvaa savun tunkeutumista toisen asukkaan huoneiston sisälle kaikista "pokista".

Monet parvekkeillaan vapaata tupakointia vaativat peräävät samalla myös kannabiksen vapauttamista kiellettyjen huumausaineiden listalta. Mikäli tämä menee joskus lävitse, monen nuoren aikuisen parvekkeelta tulee levimään tupakkakaasujen lisäksi myös huumausaineiden savu myrkyllisine vaikutuksineen. 

Suomalainen - haluatko vetää keuhkoihisi passiivisen tupakoinnin lisäksi passiivisen huumeilun jättämiä itsellesi epämieluisia ja terveyttäsi vaarantavia kemikaaleja kotonasi - kiitos naapureille - puistossa, kadulla tai terassilla?


KOHTI TERVEEN JÄRJEN VAPAUTTA?

Vihreiden uusliberaalien mielestä yksilölle tulee antaa täysi vapaus toteuttaa itseään, jos hän voi sallia saman vapauden myös toiselle. Toisaalta alkoholisti sallii alkoholistin elkeet mielellään myös toiselle "alkkikselle", narkomaani samoin, tupakoitsijasta puhumattakaan, ja kannabiksen "viihdekäyttäjä" yhtä lailla. Myös psykopaatti sallii toiselle psykopaatille oikeudet harjoittaa psykopaattista käyttäytymistä kunhan toinen ei satu oman edun tielle. 

Tuollainen vapaamielinen höpinä on idealistisen liberalismin höpinää järkeviä rajoituksia vieroksuville ihmisille.

Missä muuten  piilee tupakoimattoman vapaus saada nauttia puhtaasta hengitysilmasta omalla parvekkeellaan ja omassa kodissaan? Missä on huumeita käyttämättömän vapaus saada nauttia kuljeskelusta kaupungissa kärsimättä sekakäyttäjien, narkomaanien ja kaikenlaisten pillerinpyörittäjien aiheuttamasta vaaroista, epäjärjestyksestä ja roskaamisesta? Missä kummassa on isän tai äidin vapaus saada lähettää oma lapsi kouluun tai harrastuksien pariin pelkäämättä lapsen joutuvan sallivan huumepolitiikan takia ja huumeiden vuoksi rappiolle elämässään?
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.