sunnuntai 5. huhtikuuta 2015

TIEDE TODISTI: LÄÄKEKANNABIS TYHMISTÄÄ
"Sitä itseään." Kuvalähde: internetTuoreen kanadalaistutkimuksen tuloksia: Lääkekannabiksen käytöstä on jotain hyötyä MS-taudin hoidossa, mutta lääkekannabis vaikuttaa kielteisesti aivotoimintaan. Käyttäjät ts. jonkin verran tyhmistyvät hoidellessaan kannabiksella vaivojaan."Tässä monikeskustutkimuksessa oli mukana 20 kannabista polttavaa MS-potilasta ja heidän verrokkeinaan 19 sekä sairautensa että muiden taustatietojensa suhteen samankaltaista MS-henkilöä, jotka eivät kuitenkaan käyttäneet kannabista. Tutkittavien muisti-, havainnointi- ja keskittymiskykyä mitattiin usealla eri testillä.""Kannabiksen käyttäjillä todettiin tilastollisesti merkittävästi heikommat suoritukset kahden sekunnin välein äänitteeltä tulevien numeroiden yhteenlaskussa (PASATtesti) ja näönvaraista muistia testattaessa. Myös lyhytkestoista työmuistia kartoittavassa testiosiossa oli kannabiksen käyttäjillä verrokkeja enemmän ongelmia. Työmuistitestin aikana tehdyssä aivojen funktionaalisessa magneettikuvauksessa havaittiin kannabiksen käyttäjillä lisääntynyttä aivojen aktiivisuutta aivokurkiaisen ja päälaenlohkon alueella. Sen sijaan lepotilanteessa aivojen toiminnallisessa aktiivisuudessa ei todettu eroa ryhmien välillä. Aivojen rakenne tavanomaisessa magneettikuvauksessa oli myös samankaltainen molemmissa ryhmissä. Tutkijoiden mielestä tulokset osoittavat, että kannabis heikentää MS-tautia sairastavien kognitiivista suorituskykyä." 


Lisäksi heille tehtiin sekä tavanomainen aivojen magneettikuvaus että funktionaaliseksi magneettikuvaukseksi nimitetty tutkimus, jossa arvioitiin aivojen toimintaa testitilanteissa. Kannabiksen käyttäjillä todettiin tilastollisesti merkittävästi heikommat suoritukset kahden sekunnin välein äänitteeltä tulevien numeroiden yhteenlaskussa (PASATtesti) ja näönvaraista muistia testattaessa. Myös lyhytkestoista työmuistia kartoittavassa testiosiossa oli kannabiksen käyttäjillä verrokkeja enemmän ongelmia. Työmuistitestin aikana tehdyssä aivojen funktionaalisessa magneettikuvauksessa havaittiin kannabiksen käyttäjillä lisääntynyttä aivojen aktiivisuutta aivokurkiaisen ja päälaenlohkon alueella. Sen sijaan lepotilanteessa aivojen toiminnallisessa aktiivisuudessa ei todettu eroa ryhmien välillä. Aivojen rakenne tavanomaisessa magneettikuvauksessa oli myös samankaltainen molemmissa ryhmissä. Tutkijoiden mielestä tulokset osoittavat, että kannabis heikentää MS-tautia sairastavien kognitiivista suorituskykyä. Funktionaalisen magneettikuvauksen avulla saadut lisätiedot viittaavat puolestaan siihen, että kannabis heikentää entisestään aivojen osin jo sairauden vuoksi vajavaisia kompensaatiomekanismeja. Lisääntynyt aivoaktiivisuus testitilanteessa näet osoittaa, että kannabiksen käyttäjällä aivot joutuvat työskentelemään verrokkeja enemmän suorituksen jäädessä silti heikommaksi."


AVAIN 4/2014 lähdelinkkiEi kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.