torstai 16. huhtikuuta 2015

Esittelyt: Vihreä Keidas ry

Yhdistyksen ydintehtävä (missio):
Erityisesti vaikeuksissa olevien asiakkaiden tukeminen päihteettömään ja terveeseen elämään
Yhteinen tahtotila (visio)
Vihreä Keidas ry on vapaaehtoistyöhön nojautuva ja yhteiskristilliseltä
pohjalta, matalan kynnyksen periaatteella päihdetyötä Helsingin
Sörnäisissä tekevä järjestö. Se kannustaa lähimmäisiä rakkauden tekoihin
ja auttaa erityisesti vaikeuksissa olevia ihmisiä päihteettömään ja
terveeseen elämään sekä heidän tavoitteidensa toteuttamiseen. Vihreä
Keidas ry tunnetaan päihderiippuvuuksista vapaan elämäntavan rohkeana
edistäjänä.
Kohderyhmänä ovat erityisesti avun tarpeessa olevat ihmiset sekä heidän läheisensä eli henkilöt,
jotka ovat ilman inhimillistä tukea vaarassa jäädä vaille koulutusta,
työtä tai yhteiskunnan tarjoamia palveluja.
Tavoite: Asiakkaiden henkinen, hengellinen ja sosiaalinen kuntoutuminen sekä elämänhallinnan paraneminen.
Tärkeimmät arvot perustuvat kristilliseen ihmiskäsitykseen:
- lähimmäisen rakkaus ja toisen ihmisen kunnioittaminen
- jokainen ihminen on arvokas Jumalan luomana
- yhteiskristillisyys
- inhimillisyys
Toimintaperiaatteita
Asiakaskeskeisyys, joustavuus, vuorovaikutus, erikoistuminen omien
vahvuuksien perusteella, yhteistyö, avoimuus, aktiivinen tiedotus
Henkilökunta
Toiminnanjohtaja Nanna Louhivirta
puh. 045 874 33 33, sähköposti: nanna.louhivirta /at/vihreakeidas.fi
Päihdetyöntekijä Kristiina Hahtoranta-Majander
puh. 045 874 33 10, sähköposti: kristiina.hahtoranta-majander /at/vihreakeidas.fi
Päihde- ja järjestötyöntekijä Minna Hoppania-Koivula
puh. 045 874 33 03, minna.hoppania /at/vihreakeidas.fi

(Kopioitu tiedotussivulta)

sunnuntai 5. huhtikuuta 2015

TIEDE TODISTI: MYÖS LÄÄKEKANNABIS VOI OLLA VAHINGOLLISTA SYDÄMELLE JA AIVOVERISUONILLE!Kannabiksen käyttäjä ottaa suuren terveysriskin. Niin pilvenpolttajalla kuin ns. lääkekannabiksen nappaajalla on nimittäin vaara päästä hengestään tai halvaantua. Sillä juuri sellaisia onnettomia tapahtumia ottaa sattuakseen sydän- ja aivoinfarktien yhteydessä. Käyttäjää voi onnistaa. Mutta niin voi lykästää joskus myös ns. venäläisen ruletin pelaajaa.Yksi patruuna revolverin rummussa riittää tappamaan tai halvaannuttamaan "kertalaakilla"
Kuvalähde: internet.


"Ranskalaisessa rekisteritutkimuksessa on lisäksi äskettäin osoitettu, että nuorilla ja keski-ikäisillä kannabiksen käyttäjillä esiintyy muuten epätavallisia sydäninfarkteja, rytmihäiriöitä ja aivoverenkiertohäiriöitä. Viiden vuoden seurannassa tuli ilmi kaikkiaan 35 sydänsairaustapausta, joista kahdeksan johti kuolemaan. Vastaavia tapauksia on ollut aiemminkin ja taustalla katsotaan olevan kannabiksen aiheuttama verisuonten supistuminen. Lääkekäyttöön liittyvät ongelmat ovat tämän valmisteen osalta usein erilaisia kuin viihdekäytössä, mutta ranskalaishavainnot tulee silti ottaa huomioon hoidon turvallisuutta arvioitaessa.  Vaikka nabiksimols-valmisteessa kyse on monilta osin kannabista paremmin siedetystä valmisteesta, ei senkään osalta voi sulkea pois edellä esiteltyjä ongelmia. Tässäkin tapauksessa tulee tarkoin punnita hoidon mahdollisia haittoja tavoiteltaviin hyötyihin nähden." 

AVAIN 4/2014
TIEDE TODISTI: LÄÄKEKANNABIS TYHMISTÄÄ
"Sitä itseään." Kuvalähde: internetTuoreen kanadalaistutkimuksen tuloksia: Lääkekannabiksen käytöstä on jotain hyötyä MS-taudin hoidossa, mutta lääkekannabis vaikuttaa kielteisesti aivotoimintaan. Käyttäjät ts. jonkin verran tyhmistyvät hoidellessaan kannabiksella vaivojaan."Tässä monikeskustutkimuksessa oli mukana 20 kannabista polttavaa MS-potilasta ja heidän verrokkeinaan 19 sekä sairautensa että muiden taustatietojensa suhteen samankaltaista MS-henkilöä, jotka eivät kuitenkaan käyttäneet kannabista. Tutkittavien muisti-, havainnointi- ja keskittymiskykyä mitattiin usealla eri testillä.""Kannabiksen käyttäjillä todettiin tilastollisesti merkittävästi heikommat suoritukset kahden sekunnin välein äänitteeltä tulevien numeroiden yhteenlaskussa (PASATtesti) ja näönvaraista muistia testattaessa. Myös lyhytkestoista työmuistia kartoittavassa testiosiossa oli kannabiksen käyttäjillä verrokkeja enemmän ongelmia. Työmuistitestin aikana tehdyssä aivojen funktionaalisessa magneettikuvauksessa havaittiin kannabiksen käyttäjillä lisääntynyttä aivojen aktiivisuutta aivokurkiaisen ja päälaenlohkon alueella. Sen sijaan lepotilanteessa aivojen toiminnallisessa aktiivisuudessa ei todettu eroa ryhmien välillä. Aivojen rakenne tavanomaisessa magneettikuvauksessa oli myös samankaltainen molemmissa ryhmissä. Tutkijoiden mielestä tulokset osoittavat, että kannabis heikentää MS-tautia sairastavien kognitiivista suorituskykyä." 


Lisäksi heille tehtiin sekä tavanomainen aivojen magneettikuvaus että funktionaaliseksi magneettikuvaukseksi nimitetty tutkimus, jossa arvioitiin aivojen toimintaa testitilanteissa. Kannabiksen käyttäjillä todettiin tilastollisesti merkittävästi heikommat suoritukset kahden sekunnin välein äänitteeltä tulevien numeroiden yhteenlaskussa (PASATtesti) ja näönvaraista muistia testattaessa. Myös lyhytkestoista työmuistia kartoittavassa testiosiossa oli kannabiksen käyttäjillä verrokkeja enemmän ongelmia. Työmuistitestin aikana tehdyssä aivojen funktionaalisessa magneettikuvauksessa havaittiin kannabiksen käyttäjillä lisääntynyttä aivojen aktiivisuutta aivokurkiaisen ja päälaenlohkon alueella. Sen sijaan lepotilanteessa aivojen toiminnallisessa aktiivisuudessa ei todettu eroa ryhmien välillä. Aivojen rakenne tavanomaisessa magneettikuvauksessa oli myös samankaltainen molemmissa ryhmissä. Tutkijoiden mielestä tulokset osoittavat, että kannabis heikentää MS-tautia sairastavien kognitiivista suorituskykyä. Funktionaalisen magneettikuvauksen avulla saadut lisätiedot viittaavat puolestaan siihen, että kannabis heikentää entisestään aivojen osin jo sairauden vuoksi vajavaisia kompensaatiomekanismeja. Lisääntynyt aivoaktiivisuus testitilanteessa näet osoittaa, että kannabiksen käyttäjällä aivot joutuvat työskentelemään verrokkeja enemmän suorituksen jäädessä silti heikommaksi."


AVAIN 4/2014 lähdelinkkitorstai 2. huhtikuuta 2015

Kannabista vähätellään mediassa, nuoret ottavat opikseen
Imatralla hyvin monessa asunnosta kasvatetaan kannabista - näkyy myös koulumaailmassa

Imatra Huumevalistukseen tarvitaan järeämpiä konsteja.

"Imatralla tarvitaan nyt entistä järeämpiä konsteja nuorten huumevalistukseen. Koulupoliisinakin toimiva vanhempi konstaapeli Timo Härkönen tiivistää tilanteen karulla tavalla.

 Ensimmäistä kertaa yli 10-vuotisella urallani ollaan tilanteessa, että huumausaineet ovat tulleet teidän ikäisten keskuuteen sellaisella voimalla, että virkavallalla, koulun henkilökunnalla ja vanhemmilla on herännyt huoli siitä, tuleeko teistä yhteiskuntakelpoisia ihmisiä, Härkönen lausui kannabisvalistustilaisuuteen osallistuneille lukion ykkösluokkalaisille keskiviikkona.

Nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelujen NUPPI-työryhmä, koulut, rehtori, poliisi ja lukion oppilaskunnan edustajat järjestivät nuorille tilaisuuden, jonka tarkoitus oli laittaa nuoret miettimään kannabiksen käyttöä."

"Kannabiksen käyttö näkyy testeissä kauan. Ammattiopistossa työsalitunneille tai työharjoitteluun ei ole asiaa, jos ei pysty antamaan kolmea puhdasta seulaa peräkkäin.

– Miten on ajauduttu siihen tilanteeseen, että koulussa on testattava, kykeneekö opiskelija salissa tehtäviin hommiin, Härkönen ihmettelee. Kannabiksesta kärynneen kohdalla myös armeijan käyminen vaikeutuu.
– Ei sinne oteta aseiden kanssa heilumaan kavereita, joilla on huumetausta.


Lappeenrannan Uutiset
 21.2.2015 - 15.00

Linkki koko uutiseen
Kannabiksen kerrotaan suorastaan "lävähtäneen" Imatran seudulle kolmisen vuotta sitten. Kannabiksen kotikasvatus on myös kovasti lisääntynyt alueella. Vanhempi kostaapeli Timo Härkönen on hyvin huolissaan huumausaineiden leviämisestä koulumaailmaan. Tilaisuutta kommentoineiden nuorten mukaan oli hyvä, että kannabiksesta annettiin realistinen kuva eli ainetta ei kaunisteltu mutta "kerrottiin myös hyvistä puolista, esimerkiksi lääkkeenä."

Nuorten maailma on ottanut hyvin vastaan mm. taannoisen Ylen kannabisillan huumeliberaalin annin, josta vastasivat kannabikseen myötämielisen tuntuisesti suhtautuneet toimittajat ja monet nuorisopoliitikot. Nuorten maailmassa kannabis ei todellakaan ole enää  peikko jos on ollut sitä ennenkään. Sen sijaan kannabiskritiikki tuntuu uppoavan hyvin huonosti päihdevetoiseen nuorisokulttuuriin. Imatran tapauksessa voidaan esimerkiksi ihmetellä, että niinkö todella on, että kannabiksella on runsaastikin hyviä puolia, ja niistä vain osa koskee lääkekäyttöä. Itseasiassa edes kannabiksen lääkekäyttö ei suinkaan ole ongelmatonta. 

Tutustu aiheeseen lisää mm. seuraavien lienkkien avulla:


Lapsille ja varhaisnuorille suunnattu musiikillinen medialinkki

Nuorille ja koulumaailmaan suunnattu vastaava medialinkki