torstai 19. maaliskuuta 2015

KANNABIS MUKANA POLTTAMASSA POROKSI PUOLUSTUKSEMME USKOTTAVUUTTA


    Lähde: HS 19.3.2015

Ennen SA kärsi esimerkiksi kranaattipulasta. Nyt SA kärsii nuorten miesten päihdeongelmista! Erityisesti kannabiksen lisääntynyt käyttö nuorten miesten keskuudessa on ruvennut jo haittaamaan armeijan rauhanajan toimintaa. Näin asian tiimoilta uutisoitiin mediassa:

Vuosikymmenellämme huumeiden tai lääkkeiden väärinkäyttö on johtanut yhteensä noin tuhannen varusmiehen palveluksen keskeyttämiseen. Keskeyttäneiden määrän kasvu arvioidaan johtuneen viime vuosina käytännössä vain kannabistuotteista.

Puolustusvoimilla on huumausaineiden käyttöön nähden lähes nollatoleranssi.

"Huumausaineet ja Puolustusvoimat eivät sovi yhteen", tiivistää Sotilaslääketieteen keskuksen johtaja, lääkintäeversti Jouko Peltomaa.
"Huumausaineet muodostavat vaaran yksilölle ja toiminnalle. Ne saattavat houkutella myös varkausrikollisuutta ja muuta rikollisuutta."

Puolustusvoimien nollatoleranssissa on kuitenkin kannabiksen mentävä aukko. Yksittäinen kannabiskäry palveluksen alussa ei aina johda kasarmilta lähtöön.

"Kyse on siitä, minkä sortin huumeesta jää kiinni. Varsinkin jos jää kiinni kannabiksesta palveluksen alkuvaiheessa, joudumme käyttämään harkintaa. Kannabishan näkyy virtsassa jopa noin kuukauden sen käytön jälkeen. Käyttö on voinut tapahtua ennen palvelukseen astumista", Peltomaa sanoo.

"Jos varusmies pystyy kohtuullisen vakuuttavasti perustelemaan palvelusta edeltäneen käytön, yksi positiivinen kannabiskäry ei johda heti pois heittämiseen. Se johtaa siihen, että hän joutuu syyniin. Hänet voidaan kutsua myöhemmin antamaan virtsanäyte, jolloin katsotaan, onko se puhdas vai ei."

Peltomaan selvityksen mukaan uusi positiivinen näyte johtaa heti palveluksen keskeyttämiseen.

Helsingin Sanomat 
KOTIMAA 
Katso koko uutinen linkistä 

Monet haluavat nähdä kannabiksen paljon muita huumausaineita myönteisemmässä valossa. Tosiasiassa yksikään laitos, jonka suoritteisiin kuuluvat äärimmäisen haastavat tehtävät - esimerkiksi palokunta, rajavartiolaitos, poliisi, sairaanhoito ja armeija - ei tohdi hyväksyä henkilöstönsä huumausaineharrastuksia, ei "edes" kannabiksen huumaavaa käyttöä. 

Armeijasta passitetaan nyt vuosittain kotiin n. puoli rykmentillistä potentiaalisia sotamiehiä. Heihin luotetaan jatkossakin vähemmän, ja heidän itsetuntoaan jää kalvamaan potkut. Osa heistä ei tosin edes armeijaan  millään kuulu, koska kannabis ja kenties vielä muut huumeet ovat heikentäneet kykyjä. Kuka voisi hoitaa miehen tehtävät, jos huumausaine vie miestä eikä mies huumausaineitta? Se on nimittäin selvää, että  kykeneväinen nuori mies lopettaisi kannabissekoilut viimeisään miesten koulussa, jos vain - ei olisi tavalla tai toisella jo riippuvainen kannabistuotteista.

Tätä menoa menetämme kymmenessä vuodessa n. divisioonan verran varusmiehiä ennen ensimmäistäkään varsinaista laukausta. Tätä vartenko veteraanimme taistelivat? Ja mitä kehityskulku kertoo tulevasta puolustuskyvystämme ulkovaltioille? Eikö armeijamme kuntoa jo muutenkin epäillä, koska väkilukumme on pieni, armeijamme ajettu säästökuurille, ja miinoistakin on jo luovuttu? Ei sota yhtä meistä kaipaa, sanotaan. Mutta miten suu pannaan silloin, jos hätätilanteessa kaivataan riveihin jo tuhansia taistelijoita, jotka vetelehtivät kotona ja puistoissa huumausaineiden parissa askarrellen.

maanantai 16. maaliskuuta 2015

ESITTELYT: Stop Huumeille ry

"Stop Huumeille ry on vuonna 2000 perustettu päihdekuntoutujien vertaistukeen keskittynyt yhdistys. Toiminta aloitettiin Helsingissä päihteettömillä tapahtumilla, osallistuvaan draamaan perustuvilla infoilla ja harrastetoiminnalla. Vuonna 2004 muutto suurempiin tiloihin Itä-Pasilassa mahdollisti myös päiväkeskustoiminnan aloittamisen. Siitä lähtien Stoppi on toiminut kohtaamispaikkana, "olohuoneena", kaikille, jotka ovat halunneet viettää aikaansa päihteettömästi vertaistuellisessa seurassa. Nykyään toimintaa löytyy myös muilta paikkakunnilta, lisätietoja löydät kohdastatoimipisteet.
Stop Huumeille ry on poliittisesti, uskonnollisesti ja aatteellisesti sitoutumaton yhdistys, joka tukee päihdekuntoutujia heidän pyrkimyksessään kohti päihteetöntä elämäntapaa.

Missio & visio
Stop Huumeille ry tukee päihdekuntoutujia hyvinä ja huonoina päivinä sekä tarjoaa päihteettömiä vaihtoehtoja kaikille niitä haluaville. Stop Huumeille ry tarjoaa ihmisten tarpeisiin vastaavaa vertaistuellista ja päihteetöntä toimintaa siellä missä sitä tarvitaan.

Toiminta-ajatus
Stop Huumeille ry tukee päihteettömyyttä tarjoamalla maksutonta, vertaistukeen perustuvaa päihteetöntä toimintaa täysi-ikäisille päihdekuntoutujille arkisin päiväkeskuksissaan sekä iltaisin ja viikonloppuisin harrastevuorojen ja päihteettömien tapahtumien muodossa.
Yhdistys ehkäisee päihteisiin liittyviä ongelmia pitämällä nuorille ja heidän lähipiirilleen päihdeinfoja sekä järjestämällä harrastetoimintaa ja päihteettömiä tapahtumia. Lisäksi Stop Huumeille ry pyrkii tukemaan päihdeasiakkaita kohtaavia sosiaalialan opiskelijoita ja työntekijöitä perehdyttämällä heitä mm. päihdeasiakkaan kohtaamiseen.
Stop Huumeille ry toimii yhteistyössä päihdekuntoutuslaitosten, päihdetyötä tekevien järjestöjen, vankiloiden päihteettömien osastojen, sosiaalivirastojen ja muiden alan toimijoiden kanssa, ja osallistuu päihteettömyyttä edistäviin työryhmiin ja tapahtumiin.

Arvot ja periaatteet
Stop Huumeille ry:n perusarvoja ovat ihmisen kunnioittaminen omana itsenään, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja yhteistyö.
Toiminnan yleisenä periaatteena on pyrkimys tuen tarpeessa olevan ihmisen kohtaamiseen ja hänen elämäntilanteensa parantamiseen. Stoppiin tulevan henkilön taustoja ei kysellä; kukin saa kertoa itsestään juuri sen verran kuin kokee tarpeelliseksi. Kutakin henkilöä tuetaan hänen omista lähtökohdistaan ja hänen tarpeensa ja toiveensa huomioiden.
Käytännön tasolla toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, päihteettömiin vaihtoehtoihin, vertaistukeen ja läsnäoloon. Ainoa edellytys toimintaan osallistumiselle on päihteettömyys Stopin tiloissa ja tapahtumissa."

Yhdistyksen kotisivulle linkki