keskiviikko 30. joulukuuta 2015

NUORTEN INTO AJAA "KAMOISSA" KIIHTYNYT


Kuva: Hakalahti/ Yle


"Nuorten aikuisten rattijuopumukset ovat lisääntyneet tänä vuonna selvästi muuta väestöä jyrkemmin.  21–30-vuotiaiden rattijuopumukset ovat nousseet lähes kuusi prosenttia, kun keskimäärin ollaan kuta kuinkin viime vuoden vauhdissa. 51–60-vuotiaiden rattijuopumukset ovat jopa vähentyneet yhdeksän prosenttia tänä vuonna.
– Nuorten aikuisten rattijuopumusten kasvuun  on useitakin syitä, mutta yksi on huumeiden käytön lisääntyminen. Poliisi pystyy nykyään tekemään huumetestejä aika mukavasti ja jos veressä on esimerkiksi kannabista, siitä tulee ihan normaali rattijuopumus, sanoo tutkimuspäällikkö Juha Valtonen Liikenneturvasta.
Vielä vuosituhannen alussa huumeista johtui vain viisi prosenttia rattijuopumuskäryistä. Tänä vuonna osuus on jo päälle neljänneksen. Kun mukaan otetaan alkoholin ja huumeiden sekakäyttäjät, nousee huumeissa kärynneiden osuus jo liki kolmannekseen (...)"

Ks. koko uutinen kuvituksineen:


BSF-kommentti: 
Nuorten lisääntynyt kiinnostus huumeisiin, ja erityisesti kannabistuotteisiin, näkyy nyt ja tulee näkymään tulevaisuudessa lisääntyneinä "rattikäryinä". Suuntaus varmaankin heikentää samalla liikenneturvallisuuttamme. Se, että poliisin kyky tarkkailla huumeiden käyttöä tehokkaammin on parantunut, osaltaan jyrkentää lukuja, mutta toisaalta onhan kaikilla muillakin "mittareilla" jo havaittu kannabisaallon kohoaminen ja rantautuminen milloin minnekin, joten eiköhän pääsyy myös huumerattipaloihin löydy erityisesti nuorten aikuisten kasvaneesta huumetottumuksesta ja samalla vääristyneistä liikennekäyttäytymismalleista. 
Törkeiden rattijuopumusten vähentyminen on tervetullut ilmiö. Johtuuko tämä sitten kannabiksen käytön lisääntymisestä vai tästä ja tämän ohella jostain toisesta syystä, jää tässä selvittämättä.
Huumeiden käytön osuus rattipalotapauksissa suhteessa sekakäyttöön on kasvanut - mikä on  aika yllättävää. Onhan päihdemaailma muuttunut muuten vuosien varrella sekakäyttöä suosivaksi. Sekakäyttö on tosin sekin lisääntynyt mutta jonkinlainen puhtaampi huumepiikki on nyt havaittavissa, koska huumepylväs on nyt nousemassa nopeammin. 

Kertooko tämä yleensä huumeiden käytön nopeasta kasvusta kentällä? 


Lievä tuomio: Rattijuopolle ehdollista lapsen kuolemantuottamuksesta

"49-vuotias imatralaismies on tuomittu viiden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen 10-vuotiaan tyttärensä kuolemantuottamuksesta. 

Tuomio tuli yhteensä neljästä rikosnimikkeestä: kuolemantuottamuksesta, törkeästä rattijuopumuksesta, liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä liikennerikkomuksesta.


Imatralaistyttö kuoli maanantaina 3. marraskuuta 2014 Karhumäenkadulla, kun tytön isä törmäsi henkilöautolla kadun varteen pysäköityyn henkilöautoon. Mies oli ainakin 1,91 promillen humalassa, kun hän ajoi autoa kolmea lasta kyydissään.


Liikenneturvallisuuden vaarantaminen tuli siitä, ettei mies noudattanut riittävää olosuhteiden, pimeän ja sateisen illan, edellyttämää varovaisuutta, kun hän törmäsi kadulle pysäköityyn autoon.


Liikennerikkomukseen mies tuomittiin, koska hän ei huolehtinut siitä, että etupenkillä matkustaneella tytöllä olisi ollut turvavyö. Kuljettajan olisi pitänyt huolehtia vyön käytöstä, koska matkustaja oli alle 15-vuotias."

HANNA GRÅSTEN


Koko uutinen kuvineen luettavissa IL:n sähköisestä mediasta.

BSF-kommentti:

Rattijuoppo tappaa tilastojen mukaan
 useammin itsensä kuin jonkun toisen mutta
 sellaisista tilastoista ei ole syyttömille
  "apua", kun sattuu poikkeuksia. Ajajan 
kuolema ei ole  tässäkään toivottava asia.
 Saattaa 
ainoastaan heikosti kuvitella miten suuri on
 ajajan suru, kun onnettomuudesta - vai
 voidaanko  puhua onnettomuudesta kun
 juominen ennen ajamista on edeltä itse
 valittu teko? - on selvitty ja oma osuus 
itselle ja muille paljastunut.


Tuomiosta sen verran, että ehdollinen
 rangaistus tässä tapauksessa on
hämmästyttävän vähän. Tietysti lapsen
 menetys on suurin "rangaistus"rikokseen 
syyllistymisestä, mutta onko niin, että
 omaan lapseen kohdistunut kuolemantuottamus
 on jollain tavalla vähemmän moitittavaa 
kuin vieraaseen lapseen kohdistunut?   
Foto: Internet

RATTIPALOJEN AIHEUTTAJAT VIIME VUOSILTA Valtaosa liikennejuopumusepäillyistä ajoi v. 2012 - 2013 

seutuvilla humalassa tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena"Keskusrikospoliisin tiedote Poliisin kiinniottamista liikennejuopumusepäillyistä noin 90 prosenttia ajaa rangaistusrajan ylittävässä humalassa tai huumaus- tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisena, ja huomattava osa ylittää myös törkeän rattijuopumuksen rajan.

Poliisi toimitti Keskusrikospoliisin Rikosteknisen laboratorion liikennejuopumustutkimuksiin viime vuonna kaikkiaan 11 550 verinäytettä tutkittavaksi. Näistä tutkittiin veren alkoholipitoisuus 8 752 tapauksessa sekä huumaus- ja lääkeainepitoisuus 4 166 tapauksessa. Lisäksi 2002 tapauksessa tutkittiin ns. jälkinauttiminen, jossa rattijuopumuksesta epäilty väittää nauttineensa alkoholia vasta ajon jälkeen.
Poliisin kiinniottamista liikennejuopumusepäillyistä noin 90 prosenttia ajaa rangaistusrajan ylittävässä humalassa tai huumaus- tai lääkeaineiden vaikutuksen alaisena, ja huomattava osa ylittää myös törkeän rattijuopumuksen rajan.

Noin 1 400 verinäytettä tutkittiin alkoholin sekä huumeiden tai lääkkeiden yhteiskäyttötapauksina. Niistä 80 prosenttia oli positiivisia huumaus- ja lääkeaineiden osalta ja 75 prosentissa myös alkoholipitoisuus ylitti rangaistavuusrajan.

Huumaus- ja lääkeainepitoisuuksien aiheuttajista yleisimpiä olivat bentsodiatsepiineihin kuuluvat lääkkeet, jotka ovat tavallisimmin käytössä olevia rauhoittavia tai unilääkkeitä. Näitä todettiin lähes 3 000 tapausta. Varsinaisista huumausaineista yleisimpiä löydöksiä olivat amfetamiini (2 218 kpl) ja kannabis (1 503 kpl).

Verinäytetutkimusten lisäksi liikennejuopumustapauksia voidaan todeta poliisilaitoksilla olevilla tarkkuusalkometreillä. Vuonna 2011 tutkittujen hengitysilmanäytteiden määrä oli 11 994 kpl. Näytteistä 88 prosenttia ylitti rangaistavuuden rajan (0,22 mg/l) ja 45 prosenttia törkeän rattijuopumuksen rajan (0,53 mg/l).""Huumaus- ja lääkeainepitoisuuksien aiheuttajista yleisimpiä olivat bentsodiatsepiineihin kuuluvat lääkkeet, jotka ovat tavallisimmin käytössä olevia rauhoittavia tai unilääkkeitä. Näitä todettiin lähes 3 000 tapausta. Varsinaisista huumausaineista yleisimpiä löydöksiä olivat amfetamiini (2 218 kpl) ja kannabis (1 503 kpl)." 

BSF-kommentti: Nykyaikana jako vain alkoholia "nauttiviin" ja  ainoastaan huumeita käyttäviin on vanhanaikainen. Tämä näkyy myös  poliisin rattipalohavainnoissa. Sekakäyttö, johon kuuluu usein myös rauhoittavien lääkkeiden väärinkäyttö, on rattipalojen arkea pitkällä aikavälillä. Painopisteen muutoksia sen sijaan esiintyy (esim. äkillisen huumeiden käytön yleistymisen yhteydessä). Vain huumeidealistit puhuvat ainoastaan kannabiksen vaikutuksen alaisena ajamisesta - mikä sekin todistettavasti heikentää ajosuoritusta.  Etenkin päihdehistorian kasvaessa käyttäjällä voi olla käytössä rinnakkain useita aineista. Joskus on mukana alkoholi, toisinaan lääke ja välillä kaikki yhdessä.  "Bentsoista" yleisimmin väärinkäytettyjä aineita ovat kauppanimeltään mm. Diapam, Xanor,  Opamox, Oxepam, ja Tenox . Niitä tavattaessa on parasta löytyä myös asiallinen resepti. Vaikka resepti olisi kunnossa, jopa korkein mahdollinen reseptin mukainen käyttö heikentää reaktiokykyä (ja vielä hyvin paljon enemmän, mikäli alkoholia on otettu samalla). 

maanantai 7. joulukuuta 2015

Virittääkö Captagon terroristista terminaattorin?On epäilty, että "jihadistien sotahurmoksen" ja huumausaineiden käytön välillä on yhteys. Ainakin Captagonin käytön on havaittu levinneen Syyriassa. Nyt on otaksuttu, että Syyriassa tehdyt kammottavat terroristien sotarikokset selittyvät huumeiden aiheuttamalla turtumuksella ja inhimillisten tunteiden katoamisella. 

"BBC Arabicin aiemmin tänä vuonna haastattelemat syyrialaiset taistelijat kertoivat huumeen antavan lähes yli-inhimillisen tunteen.
”Tuntui siltä, kuin omistaisin koko maailman”, yksi käyttäjä sanoi. ”Kuin minulla olisi voimia, joita kenelläkään muulla ei ole”, sanoi toinen. ”En pelännyt enää, kun otin Captagonia”, kolmas kertoi."


"Vahvistamattomien lehtitietojen mukaan Pariisin runsaan viikon takaisen terrori-iskun tekijöiden käyttämästä hotellihuoneesta olisi löydetty huumeruiskuja. Poliisi tutkii, käyttivätkö terroristit Captagon-huumetta. Terroristien kerrottiin käyttäytyneen ”zombien kaltaisesti” ammuskellessaan umpimähkäisesti siviilejä."


"Captagon on 1960-luvulla Saksassa kehitetty lääke, jonka tieteellinen nimitys on fenetyliini. Aine on läheistä kemiallista sukua amfetamiinille.
Fenetyliiniä käytettiin länsimaissa 1960-luvulla lääkkeenä muun muassa hyperaktiivisuuteen, narkolepsiaan ja masennukseen. 1980-luvulla lääke kiellettiin useissa maissa, koska se aiheutti voimakasta riippuvuutta.
Captagoniksi huumepiireissä nimetty aine muuttui tämän jälkeen länsimaissa hyvin harvinaiseksi. Lähi-idässä sen käyttö on sen sijaan ollut yleisempää.
Captagonin tiedetään olevan suosittu huumausaine erityisesti Saudi-Arabiassa. Lokakuussa saudiprinssi jäi kiinni Beirutissa, kun hänen koneestaan löytyi 25 laatikollista ja kuusi matkalaukullista Captagon-amfetamiinia."

Lisätietoja: Tiedetuubi

Henkirikoksia ja kammottavia väkivallantekoja tutkittaessa ollaan toistuvasti huomattu miten huumausaineet ja silmitön väkivalta tai järjetön muu käyttäytyminen liittyvät usein toisiinsa. Siksi Captagonin herättämälle epäilykselle on hyvä syy. 
Toisaalta yhtä totta on, etteivät narkomaanit tai hillittömät juhlijat pysty järjestelmälliseen ja kurinailaiseen taisteluun - tai ylipäänsä pitkäjännitteiseen sodankäyntiin. Tämän takia huumausaine 1) on mukana korkeintaan osassa sotatapahtumista 2) on mukana ylipäänsä vain osana sotaa, väkivaltaa ja sotarikoksia lietsovassa ympäristössä 3) on itseasiassa itsessään ase länsimaiden nuorisoa ja nuoria aikuisia vastaan! (miksi käyttäisivät itse suuressa mitassa?)
Usein pahuus tuntuu helpommalta ymmärtää, jos sille annetaan jokin selvärajainen, mielellään luonnontieteellinen selitys. Tässä tapauksessa tarjotaan huumevaihtoehtoa.
Vaikka syitä sotakiihkoon ja raakuuksiin löytyy todennäköisesti runsaasti, huumausaineisiin liittyvän riskin merkittävyyttä se ei laske.
Huumeissa tapetaan. Ja huumeet tappavat!

Kanadan liberaalit onnistuivat vapauttamaan huumausaineenkin pannasta
Kannabiksen käyttö on ensi vuodesta alkaen Kanadassa laillista. Kanadasta tulee olemaan ensimmäinen johtavien teollisuusmaiden G7:n jäsen, joka laillistaa kannabiksen. Yhdysvalloissa taas kannabis on jo laillistettu joissakin osavaltioissa.
Kannabiksen laillistaminen kuului Kanadan parlamenttivaalit lokakuussa voittaneen ja sittemmin liberaalihallituksen pääministeriksi nousseen Justin Trudeaun vaalityöhön. 
Lähde: Yle Uutiset

Vaikka liberaalihallitus onnistui Trudeaun johdolla kannabiksen laillistamisessa,tosiasiassa Trudeau sai ilmeisesti vallankahvasta kiinni pössyttelijöiden tuella. Kannabiksen käyttäjät (ja kannabista liberaaleista syistä puoltavat) ovat jo niin merkittävä osa potentiaalisista äänestäjistä, että heidän mielipiteillään sopii jo ratsastaa vaikka hallitukseen, jossa muuten on puolet naisia - eli tällä erää tasaväkisesti miehet ja naiset lähtivät "Pandoran lipasta" räpläämään. 
Aika näyttää nyt sen lisääkö laillistaminen a) aloittamista lainkuuliaisten joukossa b) lasten ja nuorten kannabiksen käyttöä c) syrjäytymistä yhteiskunnasta passivoitumisen ja mahdollisesti kovempiin aineisiin siirtymisen vuoksi d) huumepsykoosien ja erilaisia muisti- ja ahdistushäiriöiden määrää e) huumerattijuopumusten määrää
Todennäköisesti ongelmien lisääntymistä tulee ilmenemään kaikilla alueilla jossain määrin tai  paljon.
Vihreät "citykaneineen" (cityliberaalit) ovat Suomessa kai jo sorvaamassa tulevaa vaaliohjelmaansa ja laskevat sormillaan miten päästä huumausaineiden käyttäjien(kin) äänillä kiinni vallankahvaan.
On mielenkiintoista seurata mikä rikollisryhmä seuraavaksi pääsee laillistamaan rikollisuuttaan poliittista tietä. Ovatko he esimerkiksi pedofiileja?

torstai 19. marraskuuta 2015

LKT TIMO SEPPÄLÄ HUUMEIDEN VAIKUTUKSESTA AJOKYKYYNEnsimmäisessä kirjoituksessamme "Käpäläkummulla" lainaamme asiantuntevaa artikkelia A-klinikan puolelta, ns. Päihdelinkistä. Teksti on päivitetty viimeksi 2012. Se on edelleen käyttökelpoinen aiheeseen liittyen."Euroopan teillä kuolee liikenteessä vuosittain yli 40 000 ja loukkaantuu 1,7 miljoonaa henkilöä. Noin neljännes näistä kuolemista johtuu rattijuopumuksesta. Alkoholi onkin yksi merkittävimmistä yksittäisistä syistä liikenneonnettomuuksien takana, mutta huumeiden ja keskushermostoon vaikuttavien lääkeaineiden osuus on nousussa. 


Suomessa on tutkittu huumeita rattijuopoiksi epäillyiltä kuljettajilta vuodesta 1977 lähtien. 1980-luvun puoliväliin saakka huumetapauksia todettiin hyvin satunnaisesti, korkeintaan muutama vuosittain. Kahdeksankymmentäluvun loppupuolelta lähtien huumetapausten määrä sen sijaan on noussut jyrkästi. Tällä hetkellä poliisi tavoittaa Suomessa liikenteestä vuosittain noin 4 000 kuljettajaa, joiden näytteistä löytyy huumeita tai voimassa olevassa huumausaineasetuksessa mainittuja lääkeaineita, kuten bentsodiatsepiineja ja opiaatteja.


Suomessa on voimassa niin sanottu nollaraja huumeille liikenteessä. Sen perusteella tuomitaan kuljettaja rattijuopumuksesta, mikäli hänen verinäytteessään todetaan huumausainetta tai sen aineenvaihduntatuotetta. Tämä koskee myös huumausaineiksi luokiteltuja lääkeaineita, ellei kuljettaja kykene osoittamaan oikeuttaan lääkkeiden käyttämiseen, esimerkiksi lääkemääräyksellä. Mikäli kuljettajalla on lääkemääräys, on ajaminen rangaistavaa ainoastaan silloin, kun lääkkeiden käytön voidaan arvioida heikentäneen ajokykyä. 


Moottoriajoneuvon kuljettaja tarvitsee monia psykologisia ja fysiologisia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi sensorisia, motorisia ja psyykkisiä taitoja. Huumeet heikentävät näitä taitoja monin eri tavoin riippuen huumeesta. 


Aisteista on näkökyky liikenteen kannalta tärkein. Näön eri osa-alueita heikentävät mm. opiaatit supistamalla silmän pupilleja, jolloin hämärässä kohteen erottuminen taustasta vaikeutuu. Laajentuneet, valolle reagoimattomat pupillit, esimerkiksi amfetamiinin käytön yhteydessä, aiheuttavat vuorostaan häikäisyä valon osuessa silmiin. Liiallinen silmälihasten rentoutuminen johtaa helposti piilokarsastukseen ja kaksoiskuvien näkemiseen. Tätä aiheuttavat alkoholin lisäksi monet keskushermostoa lamaavat, huumeeksi luokitellut lääkeaineet. 


Pelkkä liikennetilanteiden ja tapahtumien todenmukainen havaitseminen ei vielä takaa turvallista liikennöintiä vaan aistien kautta tuleva informaatio on käsiteltävä keskushermostossa, jonka jälkeen on informaatiosta vedettävä johtopäätökset ja tehtävä päätös ryhtyä motoriseen toimintaan, esimerkiksi kääntämään ohjauspyörää tai jarruttamaan tilanteen niin edellyttäessä. Koko tapahtumaketjun havainto-ratkaisu-suoritus on myös tapahduttava kohtuullisen nopeasti ja virheettömästi. Kaikki keskushermostoa lamaavat aineet, esimerkiksi opiaatit, gamma ja bentsodiatsepiinit heikentävät ja hidastavat informaation käsittelyä aivoissa sekä vaikuttavat motoriseen suoritukseen. 


Piristeet. Huumekuskeista yli puolella on veressään amfetamiinia. Vaikka amfetamiini matalin annoksin kohottaa vireystilaa ja valppautta sekä nopeuttaa reaktionopeutta, se myös lisää virheellisten suoritusten määrää. Tutkimusten mukaan amfetamiini ei kuitenkaan lisää kovinkaan paljon liikenneriskejä 50 mg:n annoksiin asti. Sitä suuremmilla annoksilla se sen sijaan heikentää kykyä kuljettaa moottoriajoneuvoa aiheuttamalla impulsiivisuutta, aggressiivisuutta ja lisäämällä riskinottotaipumusta. Liikenneriskit lisääntyvät voimakkaasti silloin kun ajoneuvon kuljettajalla esiintyy aistiharhoja. 


Amfetamiinin liikennevaikutuksille on ominaista, ettei se aiheuta motorisia häiriöitä, kuten tokkuraa ja kömpelyyttä, vaan lisää onnettomuusriskiä vaikuttamalla haitallisesti liikennekäyttäytymiseen. Tämä saattaa näkyä liikenteessä ylinopeudella ajamisena ja uhkarohkeina ohituksina. 


Amfetamiinin käyttöjakson loputtua sen vaikutukset muuttuvat vastakkaisiksi, esimerkiksi henkilö saattaa olla altis nukahtamaan rattiin. 


Laadukkaimpien, amfetamiinin ja liikenneonnettomuuksien välistä yhteyttä selvittelevien tutkimusten mukaan amfetamiini yksin, erittelemättä veren amfetamiinipitoisuuksia, lisää onnettomuusriskin 2–13 kertaiseksi. 


Kokaiini, ekstaasi ja muut amfetamiinin tavoin kiihottuneisuutta aiheuttavat huumausaineet, esimerkiksi muuntohuumeista fenetyyliamiini-, katinoni-, piperatsiini-, tryptamiini-, indaani- ja piperidiinijohdannaiset vaikuttavat samoin tavoin kuin amfetamiini. 


Kannabinoidit. Kannabistuotteet heikentävät kykyä arvioida etäisyyttä, nopeutta ja aikaa. Nämä yhdistettynä koordinaatiokyvyn, reaktiokyvyn ja muistin huononemiseen, heikentyneeseen keskittymis- ja huomiokykyyn sekä ajatuksen kulun katkonaisuuteen johtavat lisääntyneeseen onnettomuusriskiin liikenteessä. Polttamalla käytetyn kannabiksen vaikutukset ilmenevät melko nopeasti polttamisen alkamisen jälkeen ja ovat korkeimmillaan 20–30 minuutissa. 


Kannabista käyttävien kuljettajien riski joutua liikenneonnettomuuteen on keskimäärin 3–5 kertaa niin suuri kuin päihteettömien kuljettajien. Riski kohoaa, mikäli kannabiksen kanssa käytetään alkoholia tai rauhoittavia lääkkeitä. Tavanomaisen kannabisannoksen (20 mg tetrahydrokannabinolia, THC) on arvioitu heikentävän satunnaisilla kannabiksen käyttäjillä ajokykyä muutaman tunnin ajan yhtä paljon kuin yhden promillen alkoholihumala. 


CB1-kannabisreseptoriin vaikuttavat muuntohuumeet, kuten esimerkiksi JWH-018 (Jehova), JWH-073, JWH-081 ja HU-210 lisäävät liikenneriskejä samoin mekanismein kuin kannabiksen tärkein ainesosa THC. 


Opiaatit. Akuutti opiaattivaikutus on riski liikenteessä. Henkilö on tällöin paitsi euforinen myös välinpitämätön ympäristöstään ja usein apaattinen ja tokkurainen. Kokemattomalla käyttäjällä motoriikka heikentyy ja reaktiot hidastuvat pientenkin opiaattiannosten jälkeen. 


Opiaattien vaikutuksiin kehittyy jatkuvassa käytössä voimakasta toleranssia. Niinpä esimerkiksi varsin korkeita buprenorfiini- tai metadoniannoksia saaneet ylläpitohoidossa olevat potilaat ovat selvinneet ajosimulaattorikokeista jonkin verran paremmin kuin lääkkeitä käyttämättömät, mutta alkoholia saaneet kontrollihenkilöt, joiden veren alkoholipitoisuudet ovat olleet luokkaa 0,5–0,6 ‰. 


Vieroitusoireiden uhatessa tai jo alettua on opiaattiriippuvaisten henkilöiden suorituskyky liikenteessä huonoimmillaan. Rauhattomuus ja hermostuneisuus johtavat tällöin helposti virhearviointeihin ja hätäisiin virheisiin. 


Hallusinogeenit. Monien hallusinogeenien vaikutukset ovat melko lyhytkestoisia, joskin ne muodostavat potentiaalisen onnettomuusriskin. Aistiharhat ovat useimmiten näköhallusinaatioita, joissa esineiden värit ja muodot muuttuvat ja esineet muuttuvat liikkuviksi. Äänet puolestaan aistitaan usein voimistunei­na ja erilaisina. Ympäröivä maailma muuttuu sekaviksi ja epätodellisiksi mielikuviksi, jolloin todellisen tilanteen hahmottamisessa on vaikeuksia ja hallusinogeenien käyttäjien reaktiot eri ärsykkeisiin ovat usein arvaamattomia ja epäjohdonmukaisia. Vaikka hallusinogeenien alaisena oleva henkilö on useimmiten rauhallinen, passiivinen ja itsekeskeinen, hän saattaa kuitenkin joutua hetkittäin erilaisiin kiihtymystiloihin ja olla liikenteessä vihamielinen ja aggressiivinen impulssikontrollin heikettyä. Etäisyyksien ja nopeuksien arviointi muuttuu, mikä vaikeuttaa edelleen todellisen tilanteen hahmottamista. Hallusinogeeneihin liittyy usein itsetunnon epärealistista kohoamista, mikä johtaa itsesuojeluvaiston heikkenemiseen ja riskinottotaipumuksen lisääntymiseen. 


Hallusinogeeneille ovat ominaisia toistuvat matkat eli itsestään uusiutuvat aistiharhat. Jo ensimmäistä käyttökertaa saattaa seurata tällaisia matkoja jopa kuudenkin kuukauden kuluttua. Vaikka yleensä jälkimatkat ovat lievempiä kuin alkuperäinen matka, ovat paniikki­reaktiot ja tapaturmat tällöin mahdollisia.

Bentsodiatsepiinit mainitaan voimassa olevassa huumausaineasetuksessa. Ne ovat yleisin rattijuopumusepäilyiden yhteydessä liikenteestä tavattu lääkeaineryhmä. Bentsodiatsepiineilla on väsyttäviä ja lihaksia rentouttavia vaikutuksia, jotka näkyvät tokkuraisuutena, uneliaisuutena, kömpelyytenä, estottomuutena ja usein sammaltavana puheena. Pitkäaikaisessa käytössä niiden vaikutuksille kehittyy sietokyvyn kasvua ja niiden moottoriajoneuvon kuljetuskykyä heikentävät vaikutukset vähenevät, mutta eivät poistu kokonaan. 


Positiivinen veren tai virtsan bentsodiatsepiinilöydös on lisännyt useissa epidemiologisissa tutkimuksissa liikenneonnettomuuksien riskiä 2–5-kertaiseksi. Bentsodiatsepiineille ominainen onnettomuustyyppi on yhden ajoneuvon yksittäisonnettomuus, esimerkiksi ojaan suistuminen. Monet keskushermostoa lamaavat huumeet ja lääkkeet, kuten gamma ja barbituraatit vaikuttavat liikenneturvallisuutta heikentävästi bentsodiatsepiinien tavoin."

TEKSTI:

Timo Seppälä

LKT, Farmakologian dosentti

Julkaistu 12.12.2005. Päivitetty 8.10.2012

 Lähde: Päihdelinkki
   Kuvitus: Black Sheeps FIN

keskiviikko 14. lokakuuta 2015

Voi savuavat rauhanpiiput!Lars Levil Laestadius (Wikipedia). Tunnettu Lapin raittiusmies olisi varmasti harmistunut oman nimensä omineen uskonnollisen yhteisön eräistö edesottamuksista mukaan lukien "viherpeukkusuuden". Mikä lestadiolaisliikettä oikein vaivaa? Monet äijät käyttävät tyttöjä ja poikia seksuaalisesti hyväkseen ja jälkikasvu rupeaa taas käyttämään hyväkseen kannabista?


Konstaapeli Kaj Nymanin mukaan huumeet tulevat käyttömielessä esille kaikissa piireissä, myös kirkollisissa, ja etenkin nyt lestadiolaisnuorten porukoissa. Yhtenä syynä voi olla vanhoillisen lestadiolaisliikkeen "tietämättömyys" kannabiksesta.

Kurt Hellstrand (LFF)pohdiskelee myös voisiko näiden nuorten kristillinen identiteetti kärsiä liikettä ravistelleista ikävistä tapahtumista (luetaan: seksiskandaalit). Hellstrandin mukaan selkeä kristillinen identiteetti on hyvä suoja huumeita vastaan. Toisaalta yhteiskunnassa vaikuttava liberaali suuntautuminen huumeisiin ja kannabikseen voi hyvinkin laskea kannabiksen käytön aloituskynnystä lestadiolaisnuortenkin parissa. Myös suvaitsevainen suhtautuminen tupakointiin laskee Kurtin mukaan käyttökynnystä.

Lähde:

Kyrkpressen

Operaatio Dieselin "polttamaa": Suomen suurin amfetamiinitakavarikko Nokialla


Foto: Wikipedia


KRP:n johtamassa operaatiossa Diesel pidätettiin  huumeiden salakuljetukseen osallistuneita henkilöitä heti huumeiden siirron tapahduttua Nokian maastoon lähellä kaupungin paloasemaa. "Käry" kävi 11.5.2015. Poliisin kouriin jäi 54 kiloa ns. vahvaa amfetamiinia. Aine oli  puolet vahvempaa kuin amfetamiini yleensä. Salakuljetun määrän on arvioitu riittävän jopa 540 000 käyttöannokseen. Huumerikosvyyhtiin on kytkeytynyt toimijoita monesta eri maasta. Poliisin epäilykset ovat suuntautuneet tässä vaiheessa 13 henkilöön. Viisi on vangittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa ja neljä Hollannissa. Epäiltyjen joukossa on alankomaalaisia, algerialaisia, venäläisiä ja latvialaisia. Suomen kansalaisia ei kerrota kuuluvan mukaan. Osa ko. henkilöistä on kumminkin asunut Suomessa. Epäillyt ovat iältään 30-40-vuotiaista. Joukossa on yksi nainen.

"Sisä-Suomen poliisilaitoksen huumausainerikostutkinnan tutkinnanjohtaja Jari Luoto sanoo, että näin ison lastin tuleminen Pirkanmaalle on huono merkki.
- Kyllä siitä voidaan vetää johtopäätöksiä. Huumausaineita viedään sinne, missä niillä on kysyntää, Luoto sanoo.
Luodon arvion mukaan amfetamiinin päätyminen markkinoille olisi todennäköisesti näkynyt merkittävänä omaisuusrikosten ja väkivaltarikosten määrän lisääntymisenä.
Rädyn mukaan poliisin tiedustelutieto ja esitutkinnassa saatu tieto viittaavat siihen, että huumeet oli tarkoitus myydä Pirkanmaalla. On kuitenkin mahdollista, että osa niistä olisi mennyt myyntiin myös muille alueille."


Lähde:Aamulehti 


ps Valokuvan henkilöt eivät liity poliisin operaatioon

maanantai 14. syyskuuta 2015

Hermes puhalsi pilliin kannabiskuviossa


Kokkolan Hermes (Edustus Hermes ry.) on purkanut pelaajasopimuksen, koska Richard Ullbergin myötämielinen suhtautuminen kannabikseen sosiaalisessa mediassa on "ristiriidassa Kokkolan Hermeksen arvomaailman ja toimintasääntöjen kanssa."

"Seura kertoo, että sopimus purettiin yhteisymmärryksessä Ullbergin kanssa. Syy oli 22-vuotiaan pelaajan avautuminen Facebookissa. Ullberg kertoi käyttäneensä kannabista ja kehui saaneensa aineesta apua kiekkouralleen. Hermes ei mielipiteitä hyväksynyt." (IS 11.9.2015)


Ikävä juttu nuoren lätkäpelaajan kannalta katsottuna, mutta tervetullut "pilliin vislaus" huumerealistien "liigasta". Niin se vain on, että vaikka kannabiksen puolesta huumevastustajien asemia yritetään vyöryttää, tavataan Suomessa vielä riittävästi tervettä ainesta ja suoraa selkärankaa seisoa terveen ja huumeettoman elämäntavan puolesta. 

Hyvä Hermes! 

Ja onnea valitsemallasi tiellä Richard sillä juuri onnea todella kaipaat digatessasi huumausainetta. Mutta tämä menee vain aikuisuuden kynnyksen hairahduksen piikkiin, ei muuta, jos vain muuten opiksi otat!

"Hermes ja Ullberg eri teille
Kokkolan Hermes ja Richard Ullberg ovat purkaneet pelaajasopimuksen koskien pelikautta 2015-2016. 
Sopimus purettiin yhteisymmärryksessä pelaajan kanssa. Richard Ullberg päivitti sosiaalisessa mediassa ajatuksiaan, jotka ovat ristiriidassa Kokkolan Hermeksen arvomaailman ja toimintasääntöjen kanssa.
Seura ohjasi pelaajan normaalin terveystarkastuksen lisäksi myös muihin tutkimuksiin päivityksiensä vuoksi, mutta näissä testeissä ei havaittu mitään poikkeavaa. Richard Ullberg ei laiminlyönyt millään tavalla panostaan harjoittelun tai pelien suhteen.
-”Riku” harjoitteli elokuun erittäin hyvin ja oli todella mukava nähdä että se puoli toimi oikein hyvin täällä Kokkolassa. Harmi että tämä päättyi nyt näin, koska tosiaan urheilun puolella asiat toimi, Kokkolan Hermeksen päävalmentaja Antti Karhula kommentoi
Hermeksen ainoa sopimusmaalivahti on tällä hetkellä Joonas Kuusela. Seuran A- nuorista harjoitusvahvuuteen nousi 1996 syntynyt Jonas Holmberg."

maanantai 7. syyskuuta 2015

Kansan enemmistö ei diggaa pilven vapauttamista

Pääkirjoituksessaan "Kannabiksen kokeilijoita tulee joka vuosi lisää" Helsingin Sanomat ottaa esille SAVON SANOMIEN kirjoituksen, kuinka käsitykset kannabiksen riskeistä Suomessa ovat jatkaneet lientymistään ainakin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksen mukaan.

"Viime vuonna kyselyyn vastanneista noin puolet oli sitä mieltä, että vaikka kannabista kokeilisi kerran tai pari, siihen sisältyy vain pieni riski. Suomalaisista myös aikaisempaa useammat tekevät eron kannabiksen ja muiden huumeiden välille."

"Monelta on mennyt ohi viime vuonna valmistunut tutkimuskatsaus, jonka mukaan kannabiksen käyttö altistaa ahdistuneisuudelle ja masennukselle ja on erityisen haitallista nuorille."

"Kannabismyönteisyyden kasvua selittää tietysti se, että kyselyyn vastanneista noin joka viides ilmoitti kokeilleensa kannabista ainakin kerran elämässään. Nuorista aikuisista peräti 38 prosenttia oli kokeillut kannabista. Tutkimuksen mukaan uusia kokeilijoita tulee vuoden aikana noin 40 000."

"Kaiken kannabismyönteisyyden lisääntymisen keskellä onkin yllättävää, että kyselyyn vastanneista 73 prosenttia suhtautui kriittisesti huumeiden kohtuukäytön mahdollisuuteen. Yhtä moni vastustaa kannabiksen laillistamista."

"Kansan enemmistöllä vaikuttaa siis olevan melko lailla tolkku käsitys huumeista ja niiden vaarallisuudesta."Pääkirjoitus 7.9.2015

"Kaiken kannabismyönteisyyden lisääntymisen keskellä onkin yllättävää, että kyselyyn vastanneista 73 prosenttia suhtautui kriittisesti huumeiden kohtuukäytön mahdollisuuteen. Yhtä moni vastustaa kannabiksen laillistamista."


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OH HOH

Kannabiksen laillistamisen takana voi siis seistä yllättävän vähäinen osa suomalaisista päinvastoin kuin monet median edustajat ja ahkerat, kannabista sympatiseeraavat mielipidekirjoitusnikkarit esittävät.

Näköjään itseasiassa hyvin moni on realistisella tavalla selvillä Suomen huumetilanteesta, päihdevetoisuudesta ja kannabiksen omasta, hienovaraisesta "koukuttavuudesta". Kansa ei ilmeisesti halua lisäongelmia vain sen takia, että kannabikseen keskittyvällä nuorten miesten joukolla olisi kivempaa ja helpompaa hankkia pilvensä.

"Ei savuja ilman tulta" ...

Hoitaako evoluutio huume- ja päihdeongelmat kuntoon?Törmäsin netissä seuraavaan mielenkiintoiseen katkelmaan. Kopioin sen koneelleni mutta unohdin tallettaa osoitteen, mutta julkaisen tämän silti koskettavuuden takia:

"Jos alkoholiongelmasta puhutaan, niin eiköhän meidän vain pidä sietää evoluution mekanismit tässä asiassa. Vahvat eivät päädy kadulle tortut housuissa, vaikka viinaa saisi vesihanasta kotoa. 

Emme voi enää kaikkein sortuvinta ainesta paapoa, jos heidän himonsa viinaan on niin vastaansanomatonta. Sama pätee näihin nolostuttaviin kannabisprofeettoihin, jotka eivät näe omaa tilaansa lainkaan. Sängystä käsin tapahtuva maailman uudelleenjärjestely ja ideointi on koomista katseltavaa. 

Tylsistyneet ja passiiviset haaveilijat ovat jääneet hokemaan, että kannabis on parempi kuin alkoholi ja se ei tuota mitään haittoja. Samalla he tutkimuksenkin mukaan käyttävät molempia hyvin runsaasti ja ovat pöhinöissään herkkähipiäisiä ja väkivaltaisia - toisin kuin uskottelevat. Molemmat päihteet tulee sallia ja evoluutio hoitaa kuntoon, kuka selviää. Kansa tarvitsee oopiuminsa ja ne jotka eivät ole houkutuksiin taipuvaisia pääsevät näkemään irvokasta sirkusta muutamia vuosia, voiden itse hyvin."

Tämä teksti on kirjoitettu kovalla tyylillä mutta sen analyysi on terävää. Kirjoittaja on nähnyt läheltä näitä asioita, kenties pettynyt ja ahdistunut lopuksi. Nykymenossaan yhteiskunta on jatkuvasti höllentänyt huumekontrollia, mutta hoitaa edelleen höllän politiikan osaksi pahentamaa huumeongelmaa monella tavoin - kuitenkin vasta silloin, kun ongelmat ovat kärjistyneet todella vaikeiksi ratkaista ja  kalliiksi hoitaa. Evoluutiosta puhuminen ei tue eikä lohduta sen enempää huumeongelmaisen isää, äitiä tai lasta tai puolisoa. 

Selvää kuitenkin se, että kirjoittaja on jollain tavalla erittäin turhautunut. Pettymystä, kiukkua, voimattomuuden tuntemusta ja purkautuminen tähän. Tai sitten tulkintani on vain oma projektio näistä kaikista aineksista, siis peilattua omista tunteista käsin. Joka tapauksessa huume- ja päihdeongelmat ovat todella tärkeällä sijalla yhteiskunnan ratkoessa hyvinvoinnin tiellä olevia esteitä.


torstai 6. elokuuta 2015

Päihdeongelmien kolmiyhteys: alkoholi, huumeet ja tupakointi

Sosiaali- ja terveysminkisteriön tiedote 125/2015

Tavoite nuorten tupakoinnin vähentämiseksi saavutettiin – myös nuorten juominen vähenee

Sosiaali- ja terveysministeriö  30.6.2015 10.00
TIEDOTE 125/2015
Tavoite nuorten tupakoinnin vähentämiseksi saavutettiin – myös nuorten juominen vähenee
"Suomalaiset nuoret tupakoivat, käyttävät alkoholia ja juovat itsensä humalaan entistä harvemmin. Sen sijaan nuuskaaminen ja sähkösavukkeiden kokeilut ovat lisääntyneet nuorten keskuudessa. Alle 13-vuotiaiden arkeen tupakka ja alkoholi eivät poikkeuksia lukuun ottamatta kuulu. Muun muassa nämä tiedot ilmenevät Nuorten terveystapatutkimuksesta 2015.
Suomi on saavuttanut vuonna 2001 asetetun Terveys 2015 -kansanterveysohjelman tavoitteen, jonka mukaan vuoteen 2015 mennessä 16–18-vuotiaista tupakoisi alle 15 %. Nyt 16–18-vuotiaista pojista tupakoi päivittäin 14 % ja tytöistä 13 %. Vuonna 2001 sekä pojista että tytöistä tupakoi päivittäin vielä 31 %. Myönteistä on sekin, että tupakkaa on uusimpien tietojen mukaan kokeillut 14-vuotiaista vain joka viides, kun vuonna 2001 kokeilijoita oli yli puolet.
Sen sijaan nuuskan kokeilut ja käyttö ovat lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Eniten nuuskaa käyttävät ja kokeilevat 18-vuotiaat pojat. Kun nuuska otetaan mukaan, päivittäin tupakkatuotteita käyttää 16–18-vuotiaista pojista 18 % ja tytöistä 14 %.
Noin kolmannes nuorista on nähnyt tupakkatuotteita esillä kaupoissa, kioskeissa tai huoltoasemilla, kun osuus vuonna 2013 oli vielä yli kaksi kolmasosaa. Tupakkatuotteiden esilläpitokiellon ja tiukentuneen ikärajavalvonnan ohjeistuksen myötä alaikäisten tupakkaostot kioskeista, kaupoista ja huoltoasemilta myös vähenivät vuosien 2011 ja 2015 välillä.
Yhä useammat nuoret kasvavat kodeissa, joissa vanhemmat eivät ole tupakoineet heidän elinaikanaan. Nuorista 21 % ilmoitti isän ja 14 % äidin tupakoivan. Kodin tupakointisäännöt eivät ole juuri muuttuneet sitten vuoden 2005. Edelleen joka viidennessä kodissa saa tupakoida joissakin paikoissa tai joskus. Tupakoinnin salliminen perheen autossa ei myöskään ole olennaisesti muuttunut sitten vuoden 2009, sillä lähes 90 % ilmoittaa, ettei autossa saa tupakoida.
Valtaosa jo 12-vuotiaista tietää, mitä sähkösavukkeet ovat. Sähkösavukkeiden kokeilut ovat lisääntyneet, mutta niitä käyttää päivittäin lähinnä pieni osa 18-vuotiaista (3,5 % pojat, 0,6 % tytöt). Sähkösavukkeen kokeilijoista ja käyttäjistä noin puolet käyttää sähkösavukkeissa nikotiinipitoisia nesteitä.

Juominen vähenee

Raittiiden nuorten osuus on lisääntynyt 2000-luvun alusta lähtien ja noussut edelleen vuoden 2013 jälkeen. Tiheään eli vähintään kerran viikossa alkoholia juovien osuus vähentyi vuoden 2009 jälkeen ja väheneminen on jatkunut edelleen kahden viime vuoden aikana. Myös 18-vuotiaat pojat ovat vähentäneet alkoholin käyttöä ja humalajuomista. Sen sijaan näyttää siltä, että vuosia jatkunut 18-vuotiaiden tyttöjen juomisen väheneminen on pysähtynyt.

Alkoholilain muututtua mainokset näkyvät vähemmän

Alkoholimainoksia nähneiden nuorten osuus on vähentynyt 73 %:sta 66 %:iin vuosien 2013 ja 2015 välillä. Televisiossa mainoksia nähneiden osuus oli laskenut 60 %:sta 44 %:iin ja myös sanoma- ja aikakauslehdissä nuoret havaitsivat mainoksia aiempaa vähemmän. Eniten mainoksia nuoret näkivät Internetissä ja televisiossa. Alkoholimainontaa rajoittava alkoholilain muutos tuli voimaan vuoden 2015 alusta lukien.
Nuorten terveystapatutkimukseen vastasi 7412 iältään 12–18-vuotiasta nuorta. Tampereen yliopiston tekemä ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama tutkimus on toteutettu joka toinen vuosi vuodesta 1977 lähtien."

Lisätietoja

professori Arja Rimpelä, Tampereen yliopisto, p. 050 569 8285, arja.rimpela@uta.fi
tutkija Jaana M. Kinnunen, Tampereen yliopisto, p. 040 190 1667, jaana.m.kinnunen@staff.uta.fi
yliopiston lehtori Pirjo Lindfors, Tampereen yliopisto, p. 040 190 1688, pirjo.lindfors@uta.fi
asiantuntija Hanna Ollila, THL, p. 029 524 8617, etunimi.sukunimi@thl.fi
neuvotteleva virkamies Meri Paavola, STM, p.02951 63343, etunimi.sukunimi@stm.fi


POHDINTA:


HUUMEIDEN OSUUS?

Olisi mielenkiintoista, jos tutkimustuloksissa olisi toisaalta käsitelty nuorten suhtautumista kannabikseen ja kannabiksen käyttöä. Viime vuosien linja on ollut nimittäin se, että nuorten aikuisten joukossa kannabiksen kulutus on lisääntynyt - ja mahdollisesti samalla alkoholin käyttö vähän vähentynyt mutta tästä minulla ei ole tutkimustulosta käsillä. Onko mahdollista, että kannabis toisaalta hitusen vähentää alkoholin käyttöä mutta lisää "päihteiden" kokonaiskulutusta? (tässä luen kannabiksen "päihteeksi" vaikka se ei ole tosiasiassa päihde vaan huumausaine). Miten asia on nuorempien parissa? Päteekö edelleen se, että varhaisnuoret ja nuoret aikuiset vieroksuvat huumeita ja kannabista päinvastoin kuin nuorten aikuisten, ja erityisesti nuorten aikuisten miesten verrokkiryhmä, vai alkaako ero kuroutua vähitellen umpeen? Silloin päihdeongelmien kokonaistilanteessa ei mikään ole varsinaisesti parantunut.


TUPAKKALAKI JA KANNABIKSEN KÄYTÖN ENNALTAEHKÄISY

Jos nuoren tupakointia voidaan ehkäistä, mielestäni samalla osaksi ennaltaehkäistään nuoren kannabiksen polton aloittamista. Tupakoimisella ja kannabiksen poltolla ei ole "yksi yhteen" syy-yhteys, koska moni tupakoitsija ei ole kannabista polttanut, ja joskus - harvoin - poltetaan kannabista kokeilematta ensin tupakkaa, mutta se yleisin marssijärjestys etenee tupakanpolton ja juomisen aloittamisesta kannabiskokeiluihin, ja monien kohdalla siitä eteenpäin vakinaiseen "jöntin" sauhutteluun.

Kuvitus: Internet


TUPAKOINNIN KITKEMINEN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ 

Yhteiskunnan kannattaa panostaa siis vielä nykyistä enemmän tupakoinnin ennaltaehkäisyyn ja jatkaa nykyistä tarmokkaammin tupakoinnin rajoittamista. Tupakointi on erittäin vahingollinen tapa, jolla ei ole mitään positiivista terveysvaikutusta, mutta joka aiheuttaa mittavia terveydenhoidon kustannuksia kaikkialla Suomessa. Onhan niin, ettei hyvinvointi-Suomi saata jättää tupakkasairauksia hoitamatta, vaikka nämä sairaudet ovat itseaiheutettuja milloin itsekäs tupakoitsija ei ole savuttanut toisen terveyttä pilalle.

Tupakoitsijoilla ei ole mitään oikeutta vaatia esimerkiksi oikeutta parveketupakointiin. Monessa kerrostalokodissa tuuletus on suunniteltu tapahtuvan ikkunoiden yhteydesä olevien venttiilien kautta. Raikas ilma tulee sisälle venttiileistä ja poistuu imurien avittamana huoneiston kattoventtiilistä. Useassa kerrostalossa tupakoimaton asukas ei voi helteillä tuulettaa asuntoaan pitämällä parvekkeen ovea auki, koska sitä kautta leviävät naapurin/naapureiden tupakointipäästöt kaikkialle huoneistoon. Usein tupakoiva asukas myös polttaa salaa sisällä, vaikka tapa olisi vuokrasopimuksessa kielletty, mutta pitää jatkuvasti kesällä ikkunoitaan auki tuulettaakseen omaa huoneistoaan. Erityisesti ketjupolttajan kohdalla tämä merkitsee lähes jatkuvaa savun tunkeutumista toisen asukkaan huoneiston sisälle kaikista "pokista".

Monet parvekkeillaan vapaata tupakointia vaativat peräävät samalla myös kannabiksen vapauttamista kiellettyjen huumausaineiden listalta. Mikäli tämä menee joskus lävitse, monen nuoren aikuisen parvekkeelta tulee levimään tupakkakaasujen lisäksi myös huumausaineiden savu myrkyllisine vaikutuksineen. 

Suomalainen - haluatko vetää keuhkoihisi passiivisen tupakoinnin lisäksi passiivisen huumeilun jättämiä itsellesi epämieluisia ja terveyttäsi vaarantavia kemikaaleja kotonasi - kiitos naapureille - puistossa, kadulla tai terassilla?


KOHTI TERVEEN JÄRJEN VAPAUTTA?

Vihreiden uusliberaalien mielestä yksilölle tulee antaa täysi vapaus toteuttaa itseään, jos hän voi sallia saman vapauden myös toiselle. Toisaalta alkoholisti sallii alkoholistin elkeet mielellään myös toiselle "alkkikselle", narkomaani samoin, tupakoitsijasta puhumattakaan, ja kannabiksen "viihdekäyttäjä" yhtä lailla. Myös psykopaatti sallii toiselle psykopaatille oikeudet harjoittaa psykopaattista käyttäytymistä kunhan toinen ei satu oman edun tielle. 

Tuollainen vapaamielinen höpinä on idealistisen liberalismin höpinää järkeviä rajoituksia vieroksuville ihmisille.

Missä muuten  piilee tupakoimattoman vapaus saada nauttia puhtaasta hengitysilmasta omalla parvekkeellaan ja omassa kodissaan? Missä on huumeita käyttämättömän vapaus saada nauttia kuljeskelusta kaupungissa kärsimättä sekakäyttäjien, narkomaanien ja kaikenlaisten pillerinpyörittäjien aiheuttamasta vaaroista, epäjärjestyksestä ja roskaamisesta? Missä kummassa on isän tai äidin vapaus saada lähettää oma lapsi kouluun tai harrastuksien pariin pelkäämättä lapsen joutuvan sallivan huumepolitiikan takia ja huumeiden vuoksi rappiolle elämässään?